Kitų institucijų organizuoti renginiai - Muziejinių vertybių skaitmeninimas

Kitų institucijų organizuotų renginių archyvas

2018 m.

[]

Konferencija „Inovacijos ir kultūros paveldas“

2018 m. kovo 20 d. Briuselyje, Karališkajame meno ir istorijos muziejuje, vyko Europos Sąjungos įgyvendinamos programos Horizon 2020 programos konferencija „Inovacijos ir kultūros paveldas“ (Innovation and Cultural Heritage), skirta Europos paveldo metams. Konferenciją buvo galima stebėti tiesiogiai internetu. Joje kalbėjo žymūs Europos politikai, muziejų kuratoriai ir mokslininkai. Renginyje diskutuota apie kultūros paveldo srityje vykstančius pokyčius, sėkmės istorijas ir jos laukiančius iššūkius. Išsamiau >


[]

Tarptautinis seminaras „Skaitmeninių audiovizualinio paveldo kolekcijų valdymas“ Vilniuje

Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Baltijos audiovizualinių archyvų taryba (BAAC) ir Archyvarų Asociacija Vilniuje surengė seminarą „Skaitmeninių audiovizualinio paveldo kolekcijų valdymas“. Seminaras vyko 2018 m. balandžio 9–10 dienomis Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Išsamiau >


2017 m.

[2017 10 05]

Tyrimo „Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas“ rezultatų pristatymas

2017 m. spalio 5 d. įvyko Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas“ rezultatų pristatymas.  Išsamiau >


[2017 09 28]

Tarptautinė konferencija „The Best in Heritage: Projects of Influence“

2017 m. rugsėjo 28–30 d. Dubrovnike (Kroatija) vyko kasmetinė tarptautinė konferencija „The Best in Heritage: Projects of Influence“, kurioje susitiko muziejininkai, restauratoriai ir kiti kultūros paveldo specialistai iš viso pasaulio. Renginyje pristatyti muziejų ir kitų institucijų projektai, 2016 m. laimėję reikšmingus tarptautinius apdovanojimus už įdomiausius ir inovatyviausius sprendimus kultūros paveldo išsaugojimo srityje. Išsamiau >


[2017 09 04]

2017 m. rugsėjo 4–5 d. Lietuvos centriniame valstybės archyve vyko tarptautinis seminaras „Garso ir video kolekcijų valdymas“

Šiandien audiovizualiniai dokumentai sudaro didelę dalį pasaulio atminties, jie sukaupti skirtingose atminties institucijose (bibliotekose, muziejuose, archyvuose). Nemažai šių institucijų pagal savo prigimtį nėra tiesiogiai susiję su audiovizualinio paveldo kaupimu, tvarkymu, saugojimu ir prieigos užtikrinimu. Todėl jos dažnai susiduria su įvairiomis problemomis bei patirties stoka, siekiant išsaugoti kolekcijose sukauptą audiovizualinį paveldą, o taip pat sukurti sąlygas visuomenei juo naudotis. Išsamiau >


[2017 06 05]

Seminaras „3D skaitmeninių technologijų panaudojimas muziejų komunikacijoje“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra birželio 5–9 d. surengė seminarą „3D skaitmeninių technologijų panaudojimas muziejų komunikacijoje“. Mokymai vyko pagal modulinio mokymo programą „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ 2017 metais.  Išsamiau >


[2017 06 05]

Specializuotas seminaras „Skaitmeninis paveldas viešojoje erdvėje ir intelektinės nuosavybės teisės“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra 2017 m. birželio 5 d. Nacionalinėje dailės galerijoje surengė seminarą „Skaitmeninis paveldas viešojoje erdvėje ir intelektinės nuosavybės teisės“. Išsamiau >


2016 m.

[2016 12 06]

Mokymai „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamentas 2016 m. gruodžio 6 d. surengė mokymus „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“. Mokymų tikslas – supažindinti su nenustatytų teisių turėtojų kūriniais ir jų naudojimo sąlygomis bei pristatyti Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazę. Išsamiau >


[2016 05 26]

Seminaras „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/28ES dėl tam tikro leistino nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo nuostatas, 2016 m. gegužės 26 d. surengė seminarą „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“. Seminaro tikslas – supažindinti su nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo sąlygomis, skaitmeninimo ir padarymo viešai prieinamais internete priemonėmis bei taisyklėmis. Išsamiau >


[2016 04 14]

Seminaras „Standartų taikymas kultūros paveldo išsaugojimo ir atminties institucijose“

Lietuvos standartizacijos departamentas  2016 m. balandžio 14 d. surengė seminarą „Standartų taikymas kultūros paveldo išsaugojimo ir atminties institucijose“.
Seminaro vieta – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas (Saulėtekio al. 9).
Dalyvavimas nemokamas, išankstinė registracija būtina. Išsamiau >


[2016 03 18]

Seminaras-diskusija „Dėl muziejams perduodamų archeologinių radinių aprašymo bei sąrašų sudarymo tvarkos“

2016 m. kovo 18 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) vyko seminaras-diskusija „Dėl muziejams perduodamų archeologinių radinių aprašymo bei sąrašų sudarymo tvarkos“. Išsamiau >


[2016 01 28]

Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 2016 m. birželio 9–10 dienomis surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“. Konferencijos tikslas – aptarti šiuolaikinių komunikacijos ir informacijos tyrimų problematiką, surengti diskusiją aktualiomis šiai mokslų krypčiai ir šakoms temomis. Išsamiau >


2015 m.

[2015 07 30]

Tarptautinė mokslinė konferencija „Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos – El’Manuscript-2016“

Konferencija vyko 2016 m. rugpjūčio 22–28 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje. Jos metu planuota apžvelgti platų temų, susijusių su rankraštinių ir senųjų leidinių tekstų šiuolaikinių saugojimo, aprašymo, apdirbimo, analizės ir publikavimo priemonių kūrimu ir praktiniu pritaikymu. Taip pat buvo nagrinėjamos problemos, susijusios su humanitarinių skaitmeninių resursų rengimu ir panaudojimu mokslinėje ir pedagoginėje veikloje. Išsamiau >


[2015 04 23]

Konferencija „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida: inovatyvios visuomenės ir atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir galimybės“

Konferenciją surengė Šiaulių „Aušros“ muziejus, vykdydamas tarptautinio projekto „Athena Plus“ – „Europeanos“ prieiga prie kultūros paveldo tinklų“ veiklas. Joje aptarti tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu vykdomi kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos projektai bei inovatyvios mokslo, atminties institucijų ir privačios skaitmeninto kultūros paveldo panaudojimo iniciatyvos. Taip pat vyko naujausių kultūros paveldo sklaidos technologinių galimybių praktinis demonstravimas, pristatyti „Athena Plus“ projekto metu sukurti įrankiai bei jų pagrindu plėtojami nauji edukacijai, turizmui ir laisvalaikiui skirti produktai bei paslaugos.

Išsamiau >


[2015 04 20]

Nemokami kursai internetu apie holokausto istoriją

Jei domitės holokausto istorija ir jos įtaka pasauliui „FutureLearn“ (Didžioji Britanija) kartu su Tel Avivo universitetu kvietė dalyvauti nemokamuose dviejų dalių interneto kursuose. Išsamiau >


[2015 02 20]

Tarptautinio projekto „Baltic Museums 2.0 Plus“ susitikimas Vilniuje

Lietuvos jūrų muziejus kartu su projekto „Baltic Museums 2.0 Plus“  partneriais 2015 m. vasario 20 d. Vilniuje (viešbutis „Amberton“, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1) surengė susitikimą – būsimo 2014–2020 m. projekto idėjos pristatymo ir partnerystės išplėtimo renginį.

Naujo projekto idėja – „Baltic Living Lab for user-driven creative service development“, o projekto koncepcijoje plėtojama mintis – kartu su lankytojais kurti inovatyvius  lankytojų aptarnavimo produktus, pasitelkiant išmaniąsias technologijas.

Išsamiau >


[2015 02 05]

Seminaras „Naujausių informacinių technologijų panaudojimas muziejų veikloje“

2015 m. vasario 5 d. Taikomosios dailės muziejuje (Vilnius) vyko seminaras, kuriame muziejams buvo pristatytos naujausios mokymosi technologijų tendencijos. Su galimais sprendimais ir produktais supažindinimo žymiausių kompanijų „Samsung Baltic“, UAB „Biznio mašinų kompanija“, UAB „Prezentacijų spektras“, APPLE Lietuvoje, UAB „Prewise“ atstovai. Savo mintimis ir patirtimi pasidalino Lietuvos jūrų muziejaus ir Genocido aukų muziejaus darbuotojai.

Išsamiau >


[2015 01 23]

Mokymų sesija „ES finansavimo galimybės menui ir kultūrai“

Lietuvos kultūros institutas, koordinuojantis ES programą „Kūrybiška Europa“ kviečia į mokymus „ES finansavimo galimybės menui ir kultūrai“, kurie vyks sausio 23 d. (penktadienį) Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) nuo 10 val.

Renginys nemokamas, tačiau būtina užsiregistruoti el. paštu egle@kurybiskaeuropa.eu iki sausio 21 d. Išsamiau >


2014 m.

[2014 11 12]

Eksponatai įamžinami skaitmeninėje sistemoje

Mažeikių Gabijos gimnazija ir Lietuvos dailės muziejus pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl gimnazijos istorijos muziejaus prieigos prie Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS). Tai suteiks galimybę vykdyti muziejuje sukauptų vertybių automatizuotą apskaitą ir skaitmeninę informaciją apie jas saugoti sistemos duomenų bazėse. Išsamiau >


[2014 10 20 – 2014 10 22]

ES programa „Kūrybiška Europa 2014–2020“

2014 m. spalio 20-22 dienomis Briuselyje vyko ES programą koordinuojančių „Kūrybiškos Europos“ biurų susitikimas. Šiame naujienlaiškyje kviečiame susipažinti su pagrindinėmis paprogramės „Kultūra“ aktualijomis, svarbiausiais pasikeitimais bei kitomis naujienomis. Išsamiau >


[2014 09 11]

Projektui „EuropeanaPhotography“ pateiktos Lietuvos muziejų senosios fotografijos susilaukia vis daugiau dėmesio

„Europeanos“ atstovai, kas savaitę pasirenkantys įdomiausias, vertingiausias skaitmenines kolekcijas, praėjusią savaitę pasirinko ir savo socialiniuose tinkluose reklamavo Lietuvos muziejų kolekcijas, pabrėždami, jog jos yra viešojo naudojimo (ang. public domain) . Fotografijų kolekcijos per kelias dienas susilaukė 1 500 susidomėjusiųjų, informacinė žinutė peržiūrėta 14 500 kartų. Išsamiau >
Išsamiau >


[2014 09 17]

Šiaurės šalių kultūros ir meno programa

Šiaurės ministrų tarybos biuras kviečia teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių Kultūros ir meno programai. Programa remia visų sričių meno ir kultūros profesionalų ir mėgėjų vykdomus meninius projektus. Paraiškas taip pat gali teikti meno ir kultūros įstaigos bei organizacijos, bendradarbiaujančios su profesionaliais ir mėgėjiškais meno ir kultūros veikėjais. Išsamiau >


2013 m.

[2013 12 16–18]

Viešos dr. C. Dallas muzeologijos paskaitos

KF Muzeologijos katedra kviečia į viešų paskaitų ciklą „Kultūros paveldas ir muziejai informacijos amžiuje“. Ciklo „Cultural heritage and museums in the age of information“ paskaitas skaitys Toronto universiteto Informacijos fakulteto docentas, Muziejininkystės studijų programos vadovas dr. Costis Dallas. Išsamiau >


[2013 12 11]

Konferencija „Skaitmeninė atmintis virtualioje erdvėje“

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakultetas ir VU biblioteka organizuoja konferenciją „Skaitmeninė atmintis virtualioje erdvėje“ (SAVE 2013), skirtą aptarti skaitmeninimo veiklas Lietuvoje. Vilniaus universitetas, aktyviai dalyvaudamas nacionaliniuose ir tarptautiniuose skaitmeninimo projektuose, jau ketvirti metai iš eilės organizuoja tokio pobūdžio konferenciją. Organizatoriai tikisi, kad šis, jau tradicija tampantis renginys, prisidės prie kultūros paveldo skaitmeninimo veiklos, skaitmeninio turinio sklaidos ir šios srities specialistų bendradarbiavimo Lietuvoje. Išsamiau >


[2013 11 14]

Dr. Pia Strandman paskaita-seminaras „Menas sveikatai muziejų ir galerijų veikloje“

2013 m. lapkričio 14 d. 10 val. Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centre (Maironio g. 3), 112 auditorijoje vyks dr. Pia Strandman paskaita-seminaras „Menas sveikatai muziejų ir galerijų veikloje“.
Atlikta daug tyrimų, įrodančių teigiamą meno poveikį asmenų sveikatai ir gerovei. Šiandien muziejų ir galerijų veikloje vienu iš uždavinių tampa klausimas, kaip padidinti meno prieinamumą tiems asmenims, kurie dėl sveikatos sutrikimų neturi galimybės aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime ir kuriems teigiamas meno poveikis yra itin svarbus. Tokie muziejai kaip Modernaus meno muziejus (MOMA) Niujorke, Pompidou meno centras Paryžiuje ir kt. jau kurį laiką įgyvendina įvairias menines programas senjorams, asmenims, turintiems negalią, sergantiems Alzhaimeriu, demencija. Meno įstaigų veiklos plėtra atspindi pokyčius šiuolaikinėje visuomenėje, socialinės įtraukties svarbą. Išsamiau >


[2013 10 11]

Seminaras „Baltijos muzeologijos mokyklos patirtys ir pamokos – 2013“

2013 m. spalio 11 d. Kauno miesto muziejuje vyko seminaras „Baltijos muzeologijos mokyklos patirtys ir pamokos – 2013“. Išsamiau >


[2013 11 6–8 ]

Lapkričio 6–8 d. Vilniuje – moksliniams tyrimams ir technologijoms skirtas renginys „ICT 2013: Create, Connect, Grow“

2013 m. lapkričio 6–8 d. Vilniuje, Litexpo parodų rūmuose, vyks renginys „ICT 2013: Create, Connect, Grow“, skirtas pristatyti naujausias Europos mokslo ir technologijų tendencijas bei inovacijas. Tai pirmininkavimo ES Tarybai renginys, organizuojamas kartu su Europos Komisija bei įtrauktas į ES „Skaitmeninės darbotvarkės“ programą. Jame Europos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistai, skaitmeninių technologijų strategai svarstys Europos IRT politikos nuostatas 2014–2020 metams. Šiuo metu yra daugiau nei 4 tūkstančiai užsiregistravusių renginio dalyvių. Dalis jų – ES institucijų ir ES valstybių narių aukšto rango pareigūnai, akademinių institucijų, mokslinių tyrimų centrų vadovai, IRT srities ekspertai, verslo sektoriaus atstovai. Renginį atidarys Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Išsamiau >


[2013 06 06–07]

Birželio 6–7 d. Vilniuje – tarptautinė konferencija „Mes esame muziejai“

2013 m. birželio 6–7 d. Vilniuje (Lietuva) rengiama tarptautinė konferencija „Mes esame muziejai“ (ang. We Are Museums). Ją organizuoja Prancūzijos kultūrinio paveldo skaitmeninimo iniciatyvų narės, naujų žiniasklaidos priemonių ir komunikacijos agentūros „Buzzeum“ įkūrėjos Dianos Drubay (Diane Drubay) suburta komanda. Konferencija vyks Šiuolaikinio meno centre. Išsamiau >


[2013 03 06 – 05 14]

Gegužės 14 d. – vieša VU KF Muzeologijos katedros vedėjo prof. P. van Menscho paskaita Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje

VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra rengia katedros vedėjo profesoriaus Pieterio van Menscho keturių viešų paskaitų ciklą. Gegužės 14 d. – paskaita Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Tema – Muziejai visiems? Muziejai ir jų bendruomenės.  Išsamiau >


[2013 04 23–25 ]

IV tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos iššūkiai“

Konferencijoje pranešimus skaitys visų studijų pakopų studentai, savo įžvalgomis tris konferencijos dienas dalinsis komunikacijos ir informacijos mokslininkai ir praktikai. Konferencija vyks VU Komunikacijos fakultete, Saulėtekio al. 9, JR5 auditorijoje. Išsamiau apie renginį svetainėje www.smd.kf.vu.lt/

 


2012 m.

[2012 12 17]

Konferencija „Skaitmeninė atmintis virtualioje erdvėje: projektų patirtys ir perspektyvos“

2012 m. gruodžio 17 d.  VU centrinių rūmų Senato salėje (Universiteto g. 3) Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ir VU biblioteka trečius metus organizavo konferenciją, skirtą skaitmeninimo veiklai Lietuvoje aptarti. Ši konferencija skirta dviejų tarptautinių VU vykdomų projektų (CARARE ir DigCurV) veiklų aptarimui. Taip pat reikšmingiems Lietuvos kultūros išteklių skaitmeninimo projektams pristatyti.


[2012 11 14]

Projekto DigCurV skaitmeninės priežiūros specialistų mokymų programos modelio vertinimo seminaras

2012 m. lapkričio 14 d. Vilniaus universiteto bibliotekos B3 auditorijoje vyko projekto DigCurV seminaras.
Vilniaus universiteto biblioteka dalyvauja Leonardo da Vinci programos finansuojamame projekte DigCurV – Skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas Europoje (Digital Curator Vocational Education Europe). Projekto tikslas – paremti ir išplėsti kvalifikacijos tobulinimo galimybes kultūros sektoriaus specialistams, dirbantiems skaitmeninių kolekcijų priežiūros srityje.
Projekto metu siekiama sukurti skaitmeninės priežiūros specialistų mokymų programos modelį, kuris nurodytų pagrindines skaitmeninės priežiūros kompetencijas ir padėtų tobulinti šios srities įgūdžius.

Išsamiau >


[2012 09 21]

Tarptautinė konferencija „Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai“

2012 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos respublikos Seime.

Konferencijos programa > Konferencijos akimirkos >


[2012 06 20]

Projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS) baigiamoji konferencija

2012 m. birželio 20 d. vyko konferencija, skirta projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ užbaigimui. Išsamiau >


2011 m.

[2011 12 22]

Atviro stalo diskusija: „Kūriniai našlaičiai. Kaip užtikrinti autorių teisių apsaugą”

2011 m. gruodžio 22 d.viešbutyje Artis Centrum Hotels (Liejuyklos g. 11/23, Vilnius).
Kultūros ministerija, įgyvendindama Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programos 2011 metų įgyvendinimo priemones, kartu su Ministro Pirmininko Tarnyba organizuoja apskritojo stalo diskusiją „Kūriniai našlaičiai. Kaip užtikrinti autorių teisių apsaugą „.

Išsamiau www.lrkm.lt svetainėje > Renginio programa >


[2011 11 25]

Konferencija „Istorinės atminties archyvai“

2011 m. lapkričio 25 d. 11 val. Seime, Kovo 11-osios salėje, vyko konferencija „Istorinės atminties archyvai“, skirta Seimo kanceliarijos įgyvendinamam projektui „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“ pristatyti. Išsamiau >


[2011 11 10]

Matenadaranas. Seminaro pristatymas

2011 m. lapkričio 10 d. Vilniaus universiteto Bibliotekoje  (Universiteto g. 3).
Tarptautinio seminaro „Atminties veidai: šiuolaikinės technologijos ir ilgalaikis dokumentų saugojimas“ (Matenadaranas, Jerevanas, Armėnija) dalyvių įspūdžiai buvo pristatomi trijose seminaro sekcijose: skaitmeninimas, saugojimas, restauravimas. Apie skaitmeninimo sekciją pasakojo Virginija Čijunskienė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorė. Saugojimo sekciją pristė Tatjana Timčenko, Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyriaus vedėja. Restauravimo sekciją pristė Dalia Jonynaitė, P. Gudyno restauravimo centro restauratorė, ir Edita Keršulytė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos restauratorė.


[2011 09 23]

Seminaras „Socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų archyvavimas ir sklaida: problemos ir galimybės“

2011 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje (Lietuvos mokslo taryba,115 kab., Gedimino pr. 3).
Seminare aptarta duomenų apie Lietuvos politinę sistemą, istorinės statistikos ir kokybinių tyrimų duomenų archyvavimo bei sklaidos problemos ir sprendimai.


[2011 06 16–17]

Mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos”

72 Lietuvos ir užsienio pranešėjai birželio 16 ir 17 dienomis Vilniaus universitete aptars komunikacijos ir informacijos problematiką itin plačiame šių mokslų lauke: nuo žiniasklaidos iki duomenų sisteminimo, nuo muziejininkystės iki knygos kaitos.  Išsamiau >


[2011 04 08]

Seminaras „Stalinizmo bei nacizmo aukų atminimo įamžinimo muzeologiniai metodai: Lietuvos muziejų sukaupta patirtis, efektyvių pavyzdžių Europoje apžvalga ir pritaikymo galimybės“

Kėdainiuose (Daugiakultūriame centre, Senoji rinka 12, Kėdainiai)tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su Kėdainių krašto muziejumi ir Lietuvos muziejų asociacija organizavo seminarą. Šis seminaras surengtas įgyvendinant Europos Komisijos programą „Europa piliečiams“. Seminaro metu aptarta muziejų galimybės gauti finansavimą lokaliems (vietos) projektams, bendradarbiavimo tarp muziejų ir mokyklų galimybes.

Išsamiau > Programa >


[2011 01 28]

Konferencija „Tarptautinės finansavimo galimybės kultūrai”

2011 m. sausio 28 d. Kultūros kontaktų biuras kvietė dalyvauti konferencijoje, kuri vyks Šiuolaikinio meno centro skaitykloje (Vokiečių g. 2, Vilnius).
Konferencijos tikslas – supažindinti su naujausia informacija apie įvairias programas, pagal kurias gali būti finansuojami kultūros projektai. Numatomi pranešimai apie „Kultūra 2007″, „Europa piliečiams”, „Veiklus jaunimas”, „Mokymasis visą gyvenimą”, Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinę mobilumo programą. Taip pat bus pristatomos Struktūrinių fondų, ES teritorinio bendradarbiavimo ir kai kurių kitų fondų teikiamos galimybės. Pranešėjai įvardys atviriausias kultūrinėms iniciatyvoms programų kryptis, artimiausius paraiškų teikimo terminus, supažindins su finansuotų projektų pavyzdžiais.

Konferencijos programa >


2010 m.

[2010 12 02]

Seminaras „E-paslaugos“

„Affecto Lietuva“ mokymų centre (Perkūnkiemio 4a., Vilnius).


[2010 11 24]

Konferencija „Skaitmeniniai lituanistikos paveldo ištekliai šiandien: pasiekimai, problemos, perspektyvos “

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas su Vilniaus universitetu surengė konferenciją, kuri  vyko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto salėje, Antakalnio g. 6, Vilniuje.


[2010 11 15]

Konferencija „Lietuvos kultūros paveldas – Europos skaitmeninės erdvės link“

Kauno apskrities viešoji biblioteka rengė konferenciją, kurios tikslas – suburti skaitmeninimo specialistus bendrai diskusijai apie kultūros paveldo skaitmeninimo plėtrą, perspektyvas ir sklaidos galimybes. Konferencija vyko Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Kauno apskrities viešosios bibliotekos senieji rūmai. Adresas: K. Donelaičio g. 8, Kaunas).


[2010 11 10]

Mokslinis seminaras „BESIKEIČIANTYS ARCHYVAI: skaitmeninimo projektų patirtis ir perspektyvos“

VU Komunikacijos fakultetas kvietė į mokslinį seminarą, kurio tikslas – pristatyti besibaigiančių ir prasidedančių skaitmeninimo projektų patirtį, besikeičiančią archyvų sampratą iš savininkų ir skaitmeninio turinio naudotojų pozicijų. Aptarti valstybės archyvuose, bibliotekose, muziejuose, mokslo institucijose bei privačiai saugomų duomenų skaitmeninimo eigą, galimybes ir kitus su tuo susijusius klausimus. Seminaras vyko VU bibliotekos B3 auditorijoje.


[2010 10 18]

Dr. Thomo Stäcker’io paskaita

Hercogo Augusto Volfenbiutelio (Vokietija) bibliotekos direktoriaus pavaduotojo dr. Thomo Stäcker’io paskaita „The Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel as a research center for mediaeval times and the early modern period“. Vilniaus universiteto bibliotekoje Smuglevičiaus salėje (Universiteto g. 3, Vilnius).