Projektai

Svarbiausi projekto „DigMus: muziejų specialistų skaitmeninės kvalifikacijos stiprinimas“ rezultatai

Šiuolaikiniame pasaulyje skaitmenizacija tapo visa apimančia, kasdienį gyvenimą lydinčia fraze ir darbo procesus keičiančia tikrove. Įtemptas ir pilnas visokių iššūkių COVID-19 pandemijos laikotarpis skaitmenizacijos procesus tik pagreitino. Atminties institucijų sektorius nebuvo išimtis. Kultūros įstaigos, o ypač muziejai, netekę savo lankytojų, privalėjo kuo greičiau reaguoti į naujus skaitmeninio pasaulio iššūkius ir jo teikiamas galimybes spartinant skaitmeninių paslaugų prieinamumą visuomenei. Daugiau...


„Europeana Space“ – galimybių erdvės kūrybiniam portalo „Europeana“ turinio panaudojimui

Projektas „Europeana Space“ prasidėjo 2014 m. vasarį ir tęsis trejus metus. Jo tikslas – pasiekti, kad kūrybinės industrijos pradėtų plačiai ir produktyviai naudoti portale „Europeana sukauptą kultūros paveldo skaitmeninį turinį. Šiuo metu kūrybinėms industrijoms tai daryti kliudo keli faktoriai: problemos, susijusios su turinio intelektinėmis teisėmis, bei prieinamo turinio panaudojimo galimybes iliustruojančių verslo modelių trūkumas.

Daugiau...


„AthenaPlus“ – „Europeanos“ prieiga prie kultūros paveldo tinklų

AthenaPlus“ – tai Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (angl. Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) gerosios praktikos tinklas. Projektas, prasidėjęs 2013 m. kovo mėn., sėkmingai baigtas 2015 m. spalį. Jame dalyvavo 40 partnerių institucijų iš 21 Europos Sąjungos valstybės narės. Tarp projekto partnerių buvo ir du Lietuvos muziejai: Lietuvos dailės muziejus ir Šiaulių „Aušros“ muziejus. Daugiau...


Projektas „Europeana Photography“

Europeana Photography“ projektas skirtas skaitmeninti senąsias fotografijas, sukurtas 1839–1939 m. laikotarpiu, ir informaciją apie jas (metaduomenis ir su jais susietus skaitmeninius sklaidai skirtus vaizdus) pateikti į bendrą Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“. Daugiau...


Projektas „Europeana“

Su Europos kultūros paveldo skaitmenine biblioteka „Europeana“ bendradarbiauja organizacijos, kurios prisideda prie skaitmeninio turinio (piešinių, knygų, radijo, televizijos transliacijų ir kt.) pateikimo skaitmeninėje bibliotekoje www.europeana.eu. Daugiau...


Nacionaliniai projektai >