Suskaitmeninti leidiniai

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos suskaitmeninti leidiniai:

Senoji lietuviška knyga (1547–1864):
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/about/Knygos_1547-1864.pdf

Lietuviška periodinė spauda iki 1940 m.:
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/about/Per_leid_portale.pdf

 

Lietuvos archyvų departamento skaitmenintos knygos:

Romos katalikų bažnytinės gimimo, santuokos ir mirties metrikų aktų knygos (1599–1907 m.)
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/about/archyvai_portale.pdf