Leidiniai

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro leidiniai:
LIMIS. Skaitmeniniai vaizdai
El. metodinio leidinio tikslas – padėti skaitmenintojams ir muziejininkams muziejinių vertybių skaitmeninimo procese ir pagerinti skaitmeninių vaizdų kokybę.
Leidinyje pateiktos pagrindinės muziejinių vertybių skaitmeninimo rekomendacijos: vertybių paruošimas skaitmeninti, fotografavimo ir skenavimo parametrai, skaitmeninio vaizdo parengimas, skaitmeninio vaizdo aprašymas LIMIS, skaitmeninio vaizdo viešinimas.
Atsisiųsti leidinį >

LIMIS. Muziejinių vertybių aprašai
El. metodinio leidinio tikslas – padėti muziejininkams kokybiškai, išsamiai ir neatsainiai aprašyti eksponatus.
Leidinyje pateiktos pagrindinės muziejinės vertybės aprašo gairės bei naudingi patarimai, kaip parengti tikslius ir išsamius muziejinių vertybių aprašus, kurie būtų vertingi tiek muziejininkams, tiek ir viešųjų prieigų (pvz., www.limis.lt, www.epaveldas.lt, www.europeana.eu) lankytojams, kultūros paveldo tyrėjams bei mylėtojams.
Atsisiųsti leidinį >
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2019–2020
Leidinys skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir sklaidos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje“ mokymai.
Leidinį sudarė Dalia Sirgedaitė
Publikacijas parengė: Laima Bačkienė, Skirmantė Kvietkauskienė, Danutė Mukienė, Dalia Sirgedaitė.
Rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba
Turinys >
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2017–2018
Leidinys skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir sklaidos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje“ mokymai.
Leidinį sudarė Dalia Sirgedaitė
Publikacijas parengė: Justina Augustytė, Laima Bačkienė, Gerarda Dručkuvienė, Skirmantė Kvietkauskienė, Rūta Mažeikienė, Danutė Mukienė, Raimonda Norkutė, Vismantas Ragaišis, Dalia Sirgedaitė.
Rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba
Turinys >
  Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016
Leidinys (seminarų dalomoji medžiaga) skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir sklaidos srityse.
Leidinį spaudai parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“.
Leidinį sudarė Dalia Sirgedaitė.
Tekstus parengė: dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, Rūta Mozūraitė, Danutė Mukienė, Dalia Sirgedaitė, Donatas Snarskis.
Rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba.
Turinys >
skaitm_muziejuose_2015_virs Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015
Informacinis leidinys (seminarų dalijamoji medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“.
Sudarė: Skirmantė Kvietkauskienė.
Tekstus parengė Vaidotas Aukštaitis, Skirmantė Kvietkauskienė, Arūnas Mazalas, Danutė Mukienė, Laura Patiomkinaitė-Čeikė, Adas Sendrauskas.
Turinys >
Muziejų skaitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika
Informacinis-šviečiamasis leidinys, skirtas muziejams, kurie administruoja, kuria skaitmeninius leidinius, ir Lietuvos muziejininkams, kurie dirba kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.
Leidinį spaudai parengė Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras. Leidinio pagrindą sudaro 2011 m. spalio 20 d. Vilniuje vykusiuose seminaruose „Kaip pasiekti maksimalaus efekto, skleidžiant informaciją apie muziejuose suskaitmenintus kultūros paveldo objektus internete?“ bei „Kaip minimaliomis
sąnaudomis pagerinti muziejų veiklos ir skaitmeninto kultūros paveldo pristatymą visuomenei internete?“ perskaityti pranešimai.
Sudarė: Danutė Mukienė
Tekstų autoriai: Ernestas Adomaitis, Margarita Gaubytė, Marius Jonila, Giedrė Asin Marco, Danutė Mukienė, Donatas Saulevičius, Skaidra Vaicekauskienė, Donatas Vainilaitis, Andrius Valužis.
Išleido: Lietuvos muziejų asociacija, 2011 m.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Tiražas 500 egz.
Knygos išleidimą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Turinys >

Skaitmeninimas: Lietuvos muziejai 2010
Informacinis, šviečiamasis leidinys (seminarų padalomoji medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir sklaidos srityse.
Leidinį spaudai parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Eksponatų skaitmeninimo ir sklaidos srityje dirbančių muziejininkų gebėjimų ugdymas – 2010“
Sudarė: Danutė Mukienė
Tekstų autoriai: Ernestas Adomaitis, Lauras Anusevičius, Justina Augustytė,Danutė Mukienė, Agnė Pulokaitė, Irmantė Rabačiauskaitė, Agnė Rymkevičiūtė,Donatas Saulevičius, Dalia Sirgedaitė, Giedrė Stankevičiūtė, Rasa Strolytė
Dizainerė Indrė Aleliūnaitė-Kulbokė.
Išleido: Lietuvos dailės muziejus, 2010 m.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Tiražas 500 egz.
Knygos išleidimą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Turinys >

Muziejinių vertybių skaitmeninimas: teorija ir praktika
Informacinis leidinys (seminarų padalomoji medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir sklaidos srityse.
Sudarė: Danutė Mukienė
Tekstų autoriai: Danutė Mukienė, Donatas Saulevičius, Dalia Sirgedaitė, Giedrė Stankevičiūtė
Dizainerė Indrė Aleliūnaitė
Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2009 m.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Tiražas 500 egz.
Knygos išleidimą rėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Turinys >

Muziejinių vertybių skaitmeninimas
Informacinis-metodinis-šviečiamasis leidinys, skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos ir elektroninės leidybos srityse.
Sudarė: Danutė Mukienė
Tekstų autoriai: Ernestas Adomaitis, Vaidotas Aukštaitis, Skirmantė Kvietkauskienė, Danutė Mukienė, Laura Patiomkinaitė, Donatas Saulevičius, Dalia Sirgedaitė, Giedrė Stankevičiūtė
Dizainerė Indrė Aleliūnaitė
Išleido Lietuvos dailės muziejus
Vilnius, 2009 m., 96 p.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Tiražas 300 egz.
Knygos išleidimą rėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Turinys >
Kiti leidiniai:
Muziejininkystės studijos, V tomas
Modernaus muziejaus veiklos gairės
„Modernaus muziejaus veiklos gairės“ – penkta leidinių serijos „Muziejininkystės studijos“ knyga. Ją sudarė dr. Arūnas Puškorius.
Leidinyje pateikiama 2017 metais Muzeologijos katedros organizuotų ir vykdytų modulinio pobūdžio mokymų „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ teorinė medžiaga, skirta kultūros darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.
Leidykla: Akademikai.
Leidimo metai: 2020.
Skaityti leidinį >
Uncommon Culture, vol. 6, no 2 (12) (2015)
Šio tarptautinio kultūros paveldo objektų skaitmeninimo aktualijoms skirto žurnalo Uncommon Culture numerio tema – „Kūrybiškumas ir skaitmeninis turinys“ (angl. Creative Digital) ir apibendrina projekto „AthenaPlus“ konferencijos „Skaitmeninio kultūros turinio pakartotinis panaudojimas švietimo, turizmo ir laisvalaikio srityse: kultūros institucijų ir kūrybinių industrijų investicija į ateitį“ (angl. The reuse of digital cultural content in education, tourism and leisure: an opportunity for cultural institutions and creative industries, an investment for the future). Žurnale Europos kultūros institucijos dalijasi savo idėjomis, kaip skaitmeninis kultūros paveldas gali sustiprinti ir praturtinti švietimą, mokymąsi ir turizmą. Šis „AthenaPlus“ projektui skirtas numeris akcentuoja pakartotinį skaitmeninio kultūros paveldo panaudojimą ir supažindina su tokio panaudojimo gerąja patirtimi švietimo, turizmo ir pramogų srityse.
Skaityti leidinį >
Uncommon Culture, vol. 6, no 1 (11) (2015): Virtual Exhibitions
Šis tarptautinio kultūros paveldo objektų skaitmeninimo aktualijų žurnalo Uncommon Culture numeris skirtas skaitmeninių ir virtualių parodų rengimui. Jame apžvelgiama šiuolaikinė virtualių parodų rengimo praktika, apmąstomos techninės šių parodų rengimo galimybės, apibendrinami pastarųjų metų pokyčiai, pristatomi naujausi virtualių parodų kūrimo įrankiai. Žurnale publikuojami straipsniai padeda suprasti, kas yra virtualios parodos, kokį poveikį jos daro Europos kultūros paveldo institucijų lankytojams, bei skatina institucijas plačiau atverti savo kolekcijas.
Skaityti leidinį >
2015_Manzuch_Skaitmeninimo_valdymas Zinaida Manžuch. Strateginis kultūros paveldo skaitmeninimo valdymas
Vadovėlis, skirtas Vilniaus universiteto Archyvistikos, Kultūros informacijos ir komunikacijos bakalauro bei Kultūros paveldo informacijos ir komunikacijos magistro pakopos studentams, nagrinėjantiems šiuolaikinius kultūros paveldo paslaugų ir išteklių valdymo principus archyvuose, bibliotekose ir muziejuose. Mokomojo leidinio tikslas – suteikti studentams žinių, ugdyti kritinio mąstymo, vertinimo ir analitinius gebėjimus, reikalingus inicijuojant ir valdant kultūros paveldo skaitmeninimą atminties institucijose. Nepaisant to, kad vadovėlis skirtas Vilniaus universiteto studentams, jis gali būti naudingas Lietuvos atminties institucijų ir jų struktūrinių padalinių vadovams.
Leidykla: Akademinė leidyba
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 304
Digital_storytelling Digital storytelling and cultural heritage: stakes and opportunities
Tarptautinio projekto „AthenaPlus“ bukletas.
Skaityti leidinį >
 Modernus_muziejaus_veiklos_gaires (1)

Muziejininkystės studijos, III tomas
Modernaus muziejaus veiklos gairės

„Modernaus muziejaus veiklos gairės“ – trečia leidinių serijos „Muziejininkystės studijos” knyga. Jį sudarė Arūnas Puškorius, spaudai parengė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto (VU KF) Muzeologijos katedra, o išleido Vilniaus universiteto leidykla.
„Muziejininkystės studijos” – muzeologijos studijoms ir  muziejų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti skirta mokomųjų leidinių serija, leidžiama nuo 2012 metų. Šios serijos leidiniuose publikuojama mokomųjų programų, kursų, užsienio ir Lietuvos dėstytojų paskaitų medžiaga. Knygoje „Modernaus muziejaus veiklos gairės” yra pateikiama 2014 m. VU KF Muzeologijos katedros organizuotų ir vykdytų modulinio pobūdžio mokymų „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas” teorinė medžiaga, skirta kultūros darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Šiame projekte Lietuvos dailės muziejus dalyvavo partnerio teisėmis. Leidinyje kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros darbuotojų Mindaugo Kelpšos ir Pieter van Mensch publikacijomis yra paskelbtas ir LDM filialo LM ISC LIMIS vedėjos Danutės Mukienės straipsnis „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)“.
Tiražas 300 egz.
Skaityti leidinį >

Modern_muziejus_02

Muziejininkystės studijos, II tomas
Modernaus muziejaus veiklos gairės
Leidinys „Modernaus muziejaus veiklos gairės“ yra antrasis „Muziejininkystės studijų“ tomas. Jame pateikiama 2013 metais VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros organizuotų ir vykdytų modulinio pobūdžio mokymų „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ teorinė medžiaga, skirta kultūros darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.
Knyga skirta įvairių grandžių muziejų darbuotojams, dirbantiems paveldo rinkinių formavimo, saugojimo, viešinimo bei edukacijos srityse.
Tiražas 200 egz.
Skaityti leidinį >

acta_museologica Acta Museologica Lithuanica
Tai tarpdisciplininis tęstinis recenzuojamas mokslinis leidinys įkurtas 2013 metais. Tai pirmasis muzeologijos tematikos mokslinis leidinys Lietuvoje, publikuojantis originalius, kitur neskelbtus mokslinius straipsnius šiomis temomis: muziejų, kolekcionavimo, muzealizavimo istorija; muziejinių rinkinių atranka, kaupimas, tyrimai, apskaita, apsauga, saugojimas, restauravimas, konservavimas; teorinė ir metamuzeologija; muziejų ekspozicijų, parodų rengimas, nekilnojamojo paveldo komunikacija, skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose ir virtualūs muziejai; muziejinė edukacija ir komunikacija; muziejų vadyba, muziejų politika. Leidinyje publikuojami muzeologijos šaltiniai, skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų, muziejinių ekspozicijų ir parodų mokslinės recenzijos.
Žurnalą leidžia Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra. Žurnalas leidžiamas elektroniniu (pdf arba 3D pdf formatu).
Išsamiau >
Uncommon_culture_virselis_800 Uncommon Culture.
Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras bendradarbiauja su tarptautiniu kultūros paveldo objektų skaitmeninimo aktualijoms skirtu žurnalu „Uncommon culture“.2014 m. iškeisto žurnalo 1/2 nr. yra skirtas fotografijai. Jame yra paskelbti ir du straipsniai iš Lietuvos – Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei, istoriko Juliaus Kanarsko straipsnis „Grafų Tiškevičių nuotraukų kolekcija Kretingos muziejuje“ ir Žemaičių muziejaus „Alka“ Ikonografijos poskyrio muziejininkės Marinos Petrauskienės tekstas apie Vilniaus dailės akademijos ir Žemaičių muziejaus „Alka“ išleistą knygą „Chaimas Kaplankis“:

  • Julius Kanarskas. The Tiškevičiai Family Counts Photographic Portraiture at the Kretinga Museum (Lithuania). Atsisiųsti >
  • Marina Petrauskienė. Kaplanski Chaim. Western Lithuania late 19th mid-20th centuries. Atsisiųsti >

Rimvydas Laužikas. Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC… DEFG…

Mokomoji metodinė knyga.
Knygos tikslas – palengvinti humanitarinėse veiklos srityse dirbančių specialistųdarbą kompiuteriu. Ji skirta daugiausia istorikams, archeologams, muziejininkams, archyvarams, bibliotekininkams.
Knygos išleidimą rėmė: Valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Atsisiųsti > [*.pdf 3.424 KB]