„Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016“

Leidinys (seminarų dalomoji medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“. 

 

TURINYS

Nijolė Bliūdžiuvienė. Dvidešimt septyni skaitmeninės kolekcijos kūrimo principai. Atsisiųsti >

Donatas Snarskis. Intelektinės nuosavybės teisių pareikštys ir licencijos, taikomos skaitmeninto kultūros paveldo objektams elektroninėje erdvėje. Atsisiųsti >

Rūta Mozūraitė. Skaitmeninių vaizdų tvarkymo bei parengimo archyvuoti dirbant Camera Raw ir Adobe Photoshop programomis pagrindai. Atsisiųsti >

Danutė Mukienė. Skaitmeninio turinio naudojimas kaimyninių šalių muziejuose ir kituose kultūrinio turizmo objektuose. Atsisiųsti >

Skaitmeninimo terminų žodynėlis (Dalia Sirgedaitė). Atsisiųsti >

Skaitmeninimo biblioteka. Nauji leidiniai (Dalia Sirgedaitė). Atsisiųsti >

 

Leidinį sudarė
Dalia Sirgedaitė

Leidinį nemokamai įsigyti galima
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre (Didžioji g. 4, Vilnius) ir centro organizuojamų renginių metu.

Rėmėjas
Lietuvos kultūros taryba

Apie projektą
Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui