LIMIS

 
 

2009 m. gegužės 20 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ ir patvirtino šios strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2013 m. planą, kuriame numatyta Lietuvos muziejuose įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS).

2018 m. liepos 10 d. Lietuvos dailės muziejus ir VšĮ  Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projekto „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004) administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“

Organizuoti ir kuruoti šią veiklos sritį pavesta Lietuvos dailės muziejuje veikiančiam šio muziejaus filialui Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.

Dokumentai

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai. Nuoroda >

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai. Atsisiųsti >

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų – Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių – patvirtinimo. Atsisiųsti >

Apie LIMIS

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) vienoje duomenų bazėje telkia informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus.  Ji veikia visuose muziejuose.

Lietuvos integralios informacinės sistemos kūrimą ir įdiegimą muziejuose finansuoja Europos Sąjunga.

LIMIS tikslai

  • naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, kompiuteriais bei ryšio priemonėmis kaupti duomenis apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus;
  • automatizuoti muziejų eksponatų apskaitą, ją tvarkyti ir valdyti vadovaujantis bendrais standartais;
  • sukurti bendro naudojimo klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus, duomenų bazes, kaupiančias teksto ir vaizdo bei kitą skaitmeninę informaciją apie eksponatus, jų priklausomybę, ir užtikrinti keitimąsi duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis;
  • teikti elektronines paslaugas, kuriomis naudodamasis vartotojas galėtų gauti informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus;
  • teikti duomenis visuomenei apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus mokymo bei mokslinių tyrimų tikslais;
  • teikti duomenis valstybės institucijoms apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus;
  • organizuoti Lietuvos muziejuose sukaupto kultūros paveldo pristatymą virtualiose Lietuvos ir užsienio šalių kultūros paveldo informacinėse sistemose.

LIMIS kontekstinė diagrama

 

 

LIMIS-C – centrinis LIMIS posistemis, skirtas kaupti visose LIMIS-M posistemių duomenų bazėse esančiam skaitmeniniam turiniui;

LIMIS-M – Lietuvos muziejuose naudojamas kultūros paveldo objektų skaitmeninimui (aprašymui) skirtas LIMIS posistemis;

LIMIS-K – duomenų viešinimo posistemis.

Dr. Donatas Saulevičius. „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) apibūdinimas“. Atsisiųsti *.PDF>