Duomenų bazės

Lietuvoje:

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1948–2005
http://www.heritage.lt/ATL/

Bažnyčių archyvų informacijos sistema (BARIS)
http://www.kf.vu.lt/baris/

Elektroninio archyvo informacinė sistema
https://eais-pub.archyvai.lt/eais/

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka
http://www.knygadvaris.lt/

Kultūros vertybių registras
http://kvr.kpd.lt/

Lietuvių tapatybė. Etnologijos ir antropologijos enciklopedija
http://identitetas.mch.mii.lt/Index.asp

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)
http://www.limis.lt

Lietuvos dailės muziejaus integrali rinkinių informacinė sistema (IRIS)
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/

Lietuvos dokumentinis kinas internete
http://www.e-kinas.lt/

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos virtualusis archyvas
http://www.genealogija.lt/

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“
http://www.aruodai.lt/

Lietuvių literatūros klasikos kūriniai
http://www.epaveldas.lt/lietuviu-literaturos-klasika
http://www.epaveldas.lt/e_klasikos-paieska

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka
https://www.elaba.lt/

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriaus Pergamentų kolekcija
http://pergamentai.mch.mii.lt/

Lietuvos dvarų duomenų bazė
http://www.heritage.lt/dvarai/ppavadinimas.php

Lietuvos išeivijos dailės fondas
http://www.iseivijosdaile.lt/

Lietuvos muziejų archyvų fondai
http://www.muziejai.lt/archyvai/archyvai_muziejuose.htm

Lietuvos Respublikos Seimas. 1918–1940 m. teisės aktai
http://www3.lrs.lt/pls/inter_archyvas/dokpaieska_arch.forma_l

Nacionalinis mokslinių tyrimų duomenų skaitmeninis archyvas
https://www.midas.lt/

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė
http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/

Pasvalio krašto e. biblioteka „Pasvalia“
http://www.pasvalia.lt/

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas
http://www.mab.lt/pergamentai/

Senųjų raštų duomenų bazė
http://www.lki.lt/seniejirastai/home.php

Skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo archyvas
http://www.autc.lt/lt/vaizdu-archyvas

Skaitmeninė Panevėžio istorijos biblioteka
http://www.paneveziomuziejus.lt/lt/skaitmeninebiblioteka

Tarmių archyvo duomenų bazė
http://tarmes.lki.lt/

Vertingiausios Lietuvos muziejų kolekcijos
http://www.muziejai.lt/MuzKolekcijos/DBaze/Paieska.htm

Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos
http://atmintis.mb.vu.lt/?destination=sk-kolekcijos

Virtuali elektroninio paveldo sistema (Lietuvos kultūros paveldas virtualioje erdvėje)
http://www.epaveldas.lt/

 

Užsienyje:

Amerikos gamtos istorijos muziejaus kolekcijų duomenų bazė
Collection of American Museum of Natural History
http://research.amnh.org/anthropology/database/collections

Art UK
http://artuk.org/

Austrijos kultūros paveldo portalas „Kulturpool“
Österreichs Portal zu Kunst, Kultur und Bildung „Kulturpool“
http://www.kulturpool.at/

Centrinis Čekijos muziejų rinkinių registras
Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky
http://ces.mkcr.cz/

Čekijos muziejų kolekcijos
eSbírky
http://www.esbirky.cz/

Britų muziejaus kolekcijos duomenų bazė
British Museum Collection Database online
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database.aspx

Duomenų bazė apie Didžiosios Britanijos muziejų, galerijų, archyvų, bibliotekų kolekcijas
Cornucopia. Discovering UK Collections
http://www.cornucopia.org.uk/

Estijos muziejų informacinė sistema
Muuseumide Infosüstem
http://www.muis.ee/

Estijos skaitmeninis meno muziejus
E-kunstimuuseumi
http://digikogu.ekm.ee/eng

Europeana – skaitmeninė Europos biblioteka
Europeana. Think culture
http://www.europeana.eu/

Europos filmų archyvas
Filmarchives online
http://www.filmarchives-online.eu/

Eurpos filmų tinklas
European Film Gateway, EFG
http://www.europeanfilmgateway.eu/

Imperatoriškojo karo muziejus (Didžioji Britanija) kolekcijų duomenų bazė
Imperial War Museum Collections
http://www.iwm.org.uk/collections/search

Indijos muziejai. Nacionalinis portalas ir skaitmeninė saugykla
Museums of India. National portal & Digital Repository
http://www.museumsofindia.gov.in/

Ispanijos muziejų kolekcijos
Catalogos Generales de colecciones de los Museos
http://www.mcu.es/museos/CE/Colecciones/CatalogoMuseos.html

Jungtinis nacionalinis Latvijos muziejų rinkinių katalogas
Nacionālā muzeju krājuma (NMK) kopkatalogs
http://www.nmkk.lv/

Kanados virtualus muziejus
Virtual Museum of Canada
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-eng.jsp

Mažosios Lenkijos virtualūs muziejai
Wirtualne Muzea Małopolski
http://muzea.malopolska.pl/

Metropoliteno meno muziejaus kolekcijų duomenų bazė
Works of Art. Collection Database
http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/crdhome.aspx

MICHAEL daugiakalbis Europos kultūros paveldo aprašas
Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe
http://www.michael-culture.org/en/about/european-service

Mokslo istorijos muziejaus (Didžioji Britanija) kolekcijų duomenų bazė:
Museum of the History of Science Collections
http://emu.mhs.ox.ac.uk/index.php

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazė
European Union Intellectual Property Office Observatory
https://euipo.europa.eu/orphanworks/

Niujorko viešosios bibliotekos skaitmenintų vaizdų kolekcija
The New York Public Library Digital Collections
http://digitalcollections.nypl.org/

Nyderlandų atmintis
Memory of the Netherlands
http://www.geheugenvannederland.nl/

Paryžiaus muziejų kolekcijos
Les collections des musées del la Ville de Paris
http://parismuseescollections.paris.fr/fr

Prancūzijos muziejų kolekcijų katalogas JOCONDE
JOCONDE – Catalogue des Collections des Musees de France
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm

Prarastas muziejus
Muzeum Utracone
http://muzeumutracone.pl/

Skaitmeninis Ispanijos muziejų rinkinių tinklas
Red Digital de Colecciones de Museos de España
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true

Suomijos archyvų, bibliotekų, muziejų kolekcijos
https://www.finna.fi/

The eBooks on Demand
https://search.books2ebooks.eu/

Vengrijos kultūros paveldo portalas HUNGARICANA
Közgyűjteményi portál HUNGARICANA
https://hungaricana.hu/

Viktorijos ir Alberto muziejaus kolekcijų duomenų bazė
V&A Collections
http://collections.vam.ac.uk/

Virtualus Gulago muziejus
Виртуальный музей Гулага
http://www.gulagmuseum.org/

Vokietijos skaitmeninė biblioteka
Deutsche Digitale Bibliothek
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/