Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos muziejų tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas skaitmeninimo srityje suteikia galimybes perimti geriausią kitų šalių kultūros paveldo įstaigų patirtį, keistis informacija, įsijungti į tarptautinius projektus ir programas.

Skelbiama muziejams aktuali informacija apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, vykdomus projektus, seminarus, konferencijas ir kt.