Teisės aktai

Tarptautiniai dokumentai:

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
2016 m. rugsėjo 16 d. Atsisiųsti >

Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija. Atsisiųsti >
2015 m. gegužės 6 d. patvirtinta Europos Komisijos

  • Europos Komisijos pranešimas spaudai (2015 m. gegužės 6 d.). Atsisiųsti >

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo.  Atsisiųsti >
2012 m. gegužės 10 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo. Atsisiųsti >
Patvirtinta 2012 m. spalio 25 d.

Europos Komisijos rekomendacija  dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo. Atsisiųsti >
2011 m. spalio 27 d.

Europos skaitmeninė darbotvarkė. Atsisiųsti >
2010 m. rugpjūčio 26 d. patvirtinta Europos Komisijos

Europeana – tolesni veiksmai. Atsisiųsti >
2009 m. rugpjūčio 28 d. patvirtinta Europos Komisijos

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europeana: tolesni veiksmai. Atsisiųsti >
2010 m. gegužės 10 d.

Europos Parlamento rezoliucija dėl komunikato „Europeana – tolesni veiksmai“. Atsisiųsti >
2010 m. gegužės 5 d.

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europos skaitmeninės bibliotekos EUROPEANA. Atsisiųsti >
2008 m. lapkričio 20 d.

Europos kultūros paveldas vienu pelės klavišo spustelėjimu: Europos Sąjungos kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, prieinamumo internetu ir jos išsaugojimo suskaitmenintos pažanga. Atsisiųsti >
2008 m. rugpjūčio 11 d. patvirtinta Europos Komisijos

Dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje: prieinamumas, sklaida ir išsaugojimas. Atsisiųsti >
2007 m. vasario 14 d. patvirtinta Europos Komisijos

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, skaitmeninio išsaugojimo ir internetinės prieigos prie jos. Atsisiųsti >
2006 m. lapkričio 13 d.

Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos. Atsisiųsti >
2006 m. rugpjūčio 24 d.

i2010: skaitmeninės bibliotekos. Atsisiųsti >
2005 m. rugsėjo 30 d. patvirtinta Europos komisijos

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas. Nuoroda >
2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1428.

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Nuoroda >
1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.  Nuoroda >
1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. Nuoroda >
1996 m. sausio 23 d. Nr. I-1179

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas. Nuoroda >
1995 m. birželio 8 d. Nr. I-930

 

Vyriausybės nutarimai:

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė. Nuoroda >
2014 m. kovo 12 d. Nr. 244

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija. Nuoroda >
2009 m. gegužės 20 d. Nr. 493

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija.  Nuoroda >
2005 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 933

Lietuvos kultūros politikos nuostatai. Atsisiųsti >
2001 m. gegužės 14 d. Nr. 542

Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybiniuose ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklės. Nuoroda >
2005 m. kovo 3 d. Nr. 247

 

Kultūros ministro įsakymai:

Dėl muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo. Nuoroda >
2023 m. kovo 31 d. Nr. ĮV-262

Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos forma. Nuoroda >
2016 m. rugsėjo 8 d. Nr. ĮV-702

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų planas. Nuoroda >
2015 m. lapkričio 10 d. Nr. ĮV-758

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės. Nuoroda >
2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. ĮV-904

Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams. Nuoroda >
2015 m. balandžio 16 d. Nr. ĮV-247

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programa. Nuoroda >
2015 m. kovo 4 d. Nr. ĮV-153

Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų paieškos šaltinių pavyzdinis sąrašas. Nuoroda >
2015 m. sausio 28 d. Nr. ĮV-46

Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodika. Nuoroda >
1 priedas ARCHEOLOGIJA Atsisiųsti >
2 priedas ETNOGRAFIJA Atsisiųsti >
3 priedas FOTOGRAFIJA Atsisiųsti >
4 priedas GAMTA Atsisiųsti >
5 priedas GINKLAI Atsisiųsti >
6 priedas NUMIZMATIKA Atsisiųsti >
7 priedas RAŠTIJA Atsisiųsti >
8 priedas TAIKOMOJI DAILĖ IR ISTORINIAI OBJEKTAI Atsisiųsti >
9 priedas TECHNIKA Atsisiųsti >
10 priedas VAIZDUOJAMOJI DAILĖ Atsisiųsti >
2015 m. sausio 7 d. Nr. ĮV-3

Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa. Nuoroda >
2014 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-711

Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose. Nuoroda > 
2011 m. lapkričio 8 d. Nr. ĮV-675

Skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijos. Nuoroda >
2011 m. gegužės 23 d. Nr. ĮV-384

Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos. Nuoroda >
2010 m. spalio 22 d. Nr. ĮV-527

Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinės rekomendacijos. Nuoroda >
2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-446

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo. Nuoroda > 
2013 m. lapkričio 19 d. Nr. ĮV-776

Dėl kultūros paveldo skaitmeninimo rezultatų ataskaitos formos patvirtinimo. Nuoroda >
2010 m. vasario 8 d. Nr. ĮV-95

Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašas. Nuoroda >
2010 m. sausio 7 d. Nr. ĮV-6

Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ parengimui. Atsisiųsti >
2009 m. liepos 7 d. Nr. 345

Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo ir muziejinių vertybių skaitmeninimo projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2008 metais. Atsisiųsti >
2008 m. gegužės 8 d. Nr. ĮV-241

Dėl Muziejų tarybos sudarymo. Nuoroda >
2016 m. spalio 17 d. Nr. ĮV-819

Muziejų tarybos nuostatai. Atsisiųsti >
2003 m. spalio 29 d. Nr. ĮV-389

 

Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai:

Bendrieji reikalavimai organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms. Nuoroda > 
2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 1T-71(1.12)

 

Kiti dokumentai:

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai. Atsisiųsti >
2010 m. lapkričio 29 d. V.1-127

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai. Atsisiųsti >
2019 m. spalio 25 d. V.1-137

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės. Atsisiųsti >
2019 m. spalio 25 d. V.1-137

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas. Atsisiųsti >
2019 m. spalio 25 d. V.1-137

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės. Atsisiųsti >
2019 m. spalio 25 d. V.1-137

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos dailės muziejaus valdomoje ir tvarkomoje Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) taisyklių patvirtinimo. Atsisiųsti >
2020 m. birželio 17 d. V.1-117

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras nuostatai. Atsisiųsti >
2019 m. spalio 14 d. V.1-132

Muziejams ir bibliotekoms apie autorių teises ir gretutines teises. Atsisiųsti >
2005 m. parengė LR kultūros ministerija kartu su ES PHARE programos ekspertais

Lietuvos dailės muziejaus skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo strateginis priemonių 2016–2020 metų planas. Atsisiųsti >
2016 m. balandžio 1 d. V.1-41

UNESCO ir PERSIST parengtos ilgalaikiam išsaugojimui skirto skaitmeninio paveldo atrankos gairės, https://unescopersist.files.wordpress.com/2017/02/persist-contnet-guidelines-lt.pdf