Bibliografija

Kultūros paveldo skaitmeninimo bibliografija

Dokumentai

Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija : patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. gegužės 6 d.,
https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/europos_skaitm_rinkos_strategija.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo : 2012 m. gegužės 10 d., https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Europostarybos_isvados_2012_05_10.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo : 2012 m. spalio 25 d., https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Direktyva_del_nenustatytu_kuriniu_2012.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo : 2011 m. spalio 27 d., https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Europos_komisijos_rekomendacija_2011_10_27.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Europos skaitmeninė darbotvarkė : patvirtinta Europos Komisijos 2010 m. rugpjūčio 26 d., https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Europos_skaitmenine_darbotvarke_201008264.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos : 2006 m. rugpjūčio 24 d., https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Del_skaitmeninimo_ir_internetines_prieigos_200608242.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija : patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Kulturos_paveldo_skaitmeninimo_koncepcija_2005.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija : patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Skaitmeninio_turinio_strategija_2009.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ : patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Lietuvos_skaitmenine_darbotvarke_2014.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮV- 153, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/dok1015828.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-247, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/LIETUVOS-RESPUBLIKOS-KULTUROS-MINISTRO-ISAKYMAS-DEL-MUZIEJU-STRATEGINIU-PL1.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

„Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose“ : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-675, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Del_LIMIS_diegimo_20111108_IV_6752.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijos : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ĮV-384, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Skaitmeninio_turinio_kurimo_rekomendacijos.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašas : patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6., https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/skaitmeninio_turinio_standartai_2010_01_071.pdf

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V.1-25, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/LIMIS_nuostatai_2010.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

„Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų pakeitimo“ : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V.1-16, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/LIMIS_nuostatai_pakeitimas_2012.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V.1-174., https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/limis_centro_nuostatai.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V.1-8, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Kauno_regioninio_centro_nuostatai1.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Klaipėdos regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V.1-8, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Klaipedos_regioninio_centro_nuostatai1.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai : patvirtinta Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V.1-8, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Klaipedos_regioninio_centro_nuostatai1.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

„Europeana“ Strategy 2015–2020“. http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana%20Strategy%202020.pdf, (žiūrėta 2015 m. gruodžio 9 d.).

Muziejams ir bibliotekoms apie autorių teises ir gretutines teises,  https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/autoriu_teises_muziejams1.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 10 d.).

UNESCO ir PERSIST parengtos ilgalaikiam išsaugojimui skirto skaitmeninio paveldo atrankos gairės, https://unescopersist.files.wordpress.com/2017/02/persist-contnet-guidelines-lt.pdf (žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 10 d.).

 

Literatūra

A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections, Baltimore: National Information Standards Organization (NISO), 2007,
http://www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

„A guide to digitisation“, SHARE Museums Easthttp://sharemuseumseast.org.uk/wp-content/uploads/2013/08/digitisation-FINAL-FULL.pdf (žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 16 d.).

ATHENA PLUS: Innovative Tools for the Creation, Reuse and Retrieval of Digital Cultural Content, Skaityti >

Augustytė J., „Muziejinių vertybių klasifikacija: galimybės ir iššūkiai“, Muziejinių vertybių skaitmeninimashttps://www.emuziejai.lt/muziejiniu-vertybiu-klasifikacija-galimybes-ir-issukiai/ (žiūrėta 2018 m. vasario 20 d.).

Aukštaitis V., Mukienė D., Kvietkauskienė S., Saulevičius D., „Muziejuose skaitmenintų eksponatų skaitmeninių vaizdų parametrai“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2009, p. 90–92.

Bacon K., „Implementing a Museum DAMS that’s fit for purpose“, Collections Trust. Blog,
http://www.collectionstrust.org.uk/blog/item/13906-implementing-a-museum-dams-that-s-fit-for-purpose  (žiūrėta 2016 m. birželio 3 d.).

Bacon K., „The long read: Some saucy thoughts on metadata and value“, Collections Trust. Blog,
http://www.collectionstrust.org.uk/blog/item/13933-the-long-read-some-saucy-thoughts-on-metadata-and-value (žiūrėta 2016 m. birželio 3 d.).

„Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), rengimo principai“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 70–98, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2015/12/LIMIS-leidinys_6_.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 11 d.).

Besser H., Introduction to Imaging, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2003,
http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/introimages/index.html (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Best practice for applying research pilots and use case studies to digital cultural heritage, 2012,
http://www.digitalmeetsculture.net/wp-content/uploads/2012/10/INDICATE-Best_practice_for_applying.pdf (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

Bliūdžiuvienė N., Standartizacijos vaidmuo atminties institucijų integracijos procese [daktaro disertacija], Vilnius, 2010.

Bunsch E., Sitnik R., Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego, Warszawa, 2014,
http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Bunsch_Sitnik_Kryteria_doboru_techniki_3D_2014.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Burton-Jones K., „The transformation of the Digital museum“, Museum informatics: people, information, and technology in museums, editors P. F. Marty, K. B. Jones, New York, London, 2007, p. 9–25.

Calogero G., Martorana M. F., Mazza I., Rizzo I., „Technology and Public Access to Cultural Heritage: The Italian Experience on ICT for Public Historical Archives“,Cultural Heritage in a Changing World, 2016,
http://goo.gl/G3W1Yg (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 22 d.).

Castells M., „Museums in the information era“, ICOM news, 2001, http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_2001/ICOM_ENG_10_2001_small.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Categories for the Description of Works of Art, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2009,
http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/index.html (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Ciurea C., Filip F. G., „Multi-Criteria Analysis in Choosing IT&C Platforms for Creative Digital Works“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, no. 2 (12),
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/6200/5055 (žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.).

Copyright: A Practical Guide (2nd Edition),
http://www.collectionstrust.org.uk/shop/publications/item/2014-copyright-a-practical-guide (žiūrėta 2016 m. birželio 3 d.).

Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej, Warszawa, 2013,
http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Cyfrowa_fotografia_NIMOZ_2013.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania, Warszawa, 2012,
http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Odwzorowania_NIMOZ_2012.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

„Controlling your Language: a Directory of Metadata Vocabularies“, JISC Digital Media,
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/controlling-your-language-links-to-metadata-vocabularies (žiūrėta 2015 m. lapkričio 15 d.).

Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies,
http://con.sagepub.com/content/current (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

Creating a digital Smithsonian: digitization strategic plan, Smithsonian Institution, http://www.si.edu/Content/Pdf/About/2010_SI_Digitization_Plan.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Constantinidis D., „Crowdsourcing Culture: Challenges to Change“, Cultural Heritage in a Changing World, 2016,
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-29544-2_13/fulltext.html (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 23 d.).

Cultural heritage Digitisation, online accessibility and digital preservation, European Commission, 2014,
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-27/2013-2015_progress_report_9-06-2016_16531.pdf (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

Dessaux Ch., „Digital Cultural Resources for Education: The New Portal histoiredesarts.culture.fr“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/3286/2699 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Borowiecki K. J., Forbes N., Fresa A., Cultural Heritage in a Changing World, 2016.
http://www.digitalmeetsculture.net/article/cultural-heritage-in-a-changing-world-the-riches-book/ (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 16 d.).

Dessaux Ch., Hagedorn-Saupe M., „Digitisation of Cultural Heritage in France: An Interview with Christophe Dessaux“, Uncommon Culture, 2012, vol. 3, no 5/6,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/4779/3703 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Dierickx B., Tsolis D. K., „Barriers in On-line Access to Culture“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/3307/2743 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Digisam,
http://www.digisam.se/index.php/en/ (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

„Digital file formats“, JISC Digital Media,
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/infokit/file_formats/digital-file-formats (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection – Proceedings of the 6th International Conference, EuroMed 2016, Nicosia, Cyprus, October 31 – November 5, 2016, Part I, 2016,
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-48496-9#toc (žiūrėta 2017 m. spalio 9 d.).

Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection – Proceedings of the 6th International Conference, EuroMed 2016, Nicosia, Cyprus, October 31 – November 5, 2016, Part II, 2016,
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-48974-2 (žiūrėta 2017 m. spalio 9 d.).

Digital Image File Types Explained,
http://users.wfu.edu/matthews/misc/graphics/formats/formats.html (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Digital meets Heritage,
http://www.digitalmeetsculture.net/ (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

„Digital Preservation“, British Library,
http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/digitalpreservation/ (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems, Cornell, 2003,
http://www.dpworkshop.org/dpm-eng/eng_index.html (žiūrėta 2015 m. lapkričio 15 d.).

„Digital 3D Content“, JISC Digital Media,
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/infokit/3d/3d-home (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

„Digitisation: a simple guide for museums“, Collections Trust,
http://326gtd123dbk1xdkdm489u1q.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/12/Edited_-_Digitisation_-_A_Simple_Guide_24.11.15.pdf (žiūrėta 2017 m. sausio 3 d.).

Digitisation: standards Landscape for European Museums, Archives, Libraries, Roma, 2009,
file:///C:/Users/dalsir/Downloads/imp%20athena_librettinoStandard_Copertina_Last_INCIANO.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

„Do Digital Images Exist in the Real World?“, JISC Digital Media,
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/do-digital-images-exist-in-the-real-world (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Documentation of Museum Collections. Why? How? Practical Guide, UNESCO, ICCROM and EPA, 2010,
http://epa-prema.net/documents/ressources/Practical-Guide-Documentation_eng.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Dormolen van H., Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines, Hague, 2012,
https://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze.nl/files/publicatie_documenten/Metamorfoze_Preservation_Imaging_Guidelines_1.0.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

eCultureMap: how cultural institutions can benefit from geolocalised contenthttp://www.athenaplus.eu/index.php?en/209/eculturemap (žiūrėta 2017 m. sausio 4 d.).

Eensaar I., Jeeser K., „The Internet-based Museum Information System MuIS in Estonian Museums“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/3284/2697 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Erway R., You’ve Got to Walk Before You Can Run: First Steps for Managing Born-Digital Content Received on Physical Media, Dublin, Ohio: OCLC Research, 2012,
http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2012/2012-06.pdf (žiūrėta 2017 m. lapkričio 15 d.).

„Finding the ‘right’ fit to share your cultural content“,Europeana Professional,
http://pro.europeana.eu/blogpost/finding-the-right-fit-to-share-your-cultural-content (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 23 d.).

Gaur R. C., „Digital Preservation in India“, DESIDOC Journal of Library & Information Technology, Vol. 32, No. 4, July 2012, p. 291–292,
http://www.digitalmeetsculture.net/wp-content/uploads/2012/11/editorial-on-digital-preservation.pdf (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

Geffert W. S., Transitioning to International Imaging Standards at the Metropolitan Museum of Art: A Case Study, USA: Center for Digital Imaging Inc., 2011,
http://www.imagingetc.com/images/Resources_Images/PDFs_DownloadFiles/Transitioning%20to%20International%20Standards.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Geocoded Digital Cultural Content,
http://www.digitalmeetsculture.net/article/geocoded-digital-cultural-content/ (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

Glosienė A., Manžuch Z., „Kultūros paveldo valdymas Europoje: svarbiausi strateginiai dokumentai“, Lietuvos muziejai, 2003, Nr. 1, p. 15–18,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/1.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Glosienė A., Manžuch Z., „Skaitmeninio ir skaitmeninto kultūros paveldo valdymo strategijos atminties institucijose“, Informacijos mokslai, 2003, t. 25, p. 19–31,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/2.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 28 d.).

„Going Digital“, Collections Trust,
http://www.collectionstrust.org.uk/collections-link/going-digital (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Gudinavičius A., „Lietuvos rankraštinio paveldo publikavimas skaitmeninėje erdvėje: skaitmenintų ir viešai prieinamų rinkinių techninė analizė“, Knygotyra, 2011, t. 56, p. 85–111,
http://www.kf.vu.lt/dokumentai/Mokslas/Moksliniai_straipsniai/Gudinavicius_Skaitmenintu_rinkiniu_analize.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 27 d.).

Guidelines for the Preservation of Digital Heritage, UNESCO, the National Library of Australia, 2003, http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Guiding principles for working with digital cultural heritage, Digisam, 2014,
http://www.digisam.se/images/docs/english/principles/Guiding%20principles%20for%20working%20with%20digital%20cultural%20heritage.pdf (žiūrėta 2016 m.  rugpjūčio 19 d.).

Halling S., „Linked data and the future of aggregation“, Digisam,
http://www.digisam.se/index.php/hem/entry/linked-data-and-the-future-of-aggregation (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 23 d.).

Handbook on Cost Reduction in Digitisation, 2006
http://www.minervaeurope.org/publications/CostReductioninDigitisation_v1_0610.pdf (žiūrėta 2017 m. lapkričio 15 d.).

Handbook on virtual exhibitions and virtual performances, 2012,
http://www.digitalmeetsculture.net/wp-content/uploads/2013/01/Handbook_on_Virtual_Exhibitions_and_Virtual_Performaces.pdf (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

Harpring G., Introduction to Controlled Wocabullaries: Terminology for Art, Architecture and other Cultural Works, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2010,
http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intro_controlled_vocab/index.html (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Hagedorn-Saupe M., „Peukert A., New Ways of Presenting the Past | Work, Research, and Findings of the International Digital Exhibitions Working Group“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6., no 1 (11),
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/6072/4623 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Havlikova I., Salonová K., „eSbírky – Culture without Borders“, Uncommon Culture, 2011, vol. 2, no 3/4,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/3611/2995 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Hazan S., „The Digital Exhibition – Considered in the Long Term“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, no 1 (11),
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/6069/4620 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Hazan S., Shimony R., „Israel’s National Museum Digitisation Project: An Interview with Ram Shimony“, Uncommon Culture, 2012, vol. 3, no 5/6,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/4755/3693 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Hazan S., Winer D., „Digitisation of Culture in Israel“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/3323/2738 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

„High Level Digitisation for Audiovisual Resources“, JISC Digital Media, http://jiscdigitalmedia.ac.uk/infokit/audiovisual-digitisation/audiovisual-digitisation-home (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

„Informacinės technologijos Lietuvos regionų muziejuose“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 64–68, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2015/12/LIMIS-leidinys_4_.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 11 d.).

International Guidelines for Museum Object Information: the CIDOC Information Categories, Paris: International Committee for Documentation of the International Council of Museums (CIDOC), 1995,
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Guidelines/CIDOCguidelines1995.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

International Journal of Heritage in the Digital Era, Limassol: Cyprus University of Technology,
http://www.digitalmeetsculture.net/article/international-journal-of-heritage-in-the-digital-era/ (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

Identification of existing terminology resources in museums (Muziejuose naudojamų terminologijos šaltinių nustatymas),
https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/D4.1_Identification_of_existing_terminology_resources_in_museums.pdf,
(žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.).

Introduction to Metadata. Second Edition, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2008,
http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/index.html (žiūrėta 2015 m. lapkričio 6 d.).

Introduction to Metadata. Third Edition, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2016,
http://www.getty.edu/publications/intrometadata/ (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 18 d.)

Kapleris I., Skaitmeninių medijų raiška Lietuvos muziejų komunikacijoje [daktaro disertacija], Vilnius, 2014.

Kapleris I., „Skaitmeninių technologijų taikymas Lietuvos muziejuose 1990–2011 metais“, Lietuvos muziejai po 1990 metų: mokslinių straipsnių rinkinys, sud. R. Laužikas, Vilnius, 2013, p. 238–280.

Karvonen M., „Digitising Museum Materials – towards Visibility and Impact“, Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe, editor S. Pettersson [and others], Helsinki, Amsterdam, Berlin, 2010,
http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/internal/handbook/Karvonen_ECM.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Keene S., Digital Collections: Museums in the Information Age, Butterworth Heinemann, 1998.

Kimura A., „Digitization practices at Lithuanian museums after the LIMIS implementation (2008–2017)“, Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 2, pp. 19-33
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138747

Kiškis M., „Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje ypatumai ir teisinis reglamentavimas“, Teisė, 2009, t. 71, p. 41–52,
http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/viewFile/298/248 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Kligienė N., „Lietuvos kultūros paveldas skaitmeninėje terpėje“, Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 82–93.

Komen L., Kitchen A., „Europeana Creative: Where Cultural Heritage and Creative Industries Meet to Re-Use Europe’s Digital Memories“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, no 2 (12),
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/6222/5070 (žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.).

Kriššák E., „Digitisation in Museums in the Slovak Republic“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/3318/2728 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Kuncevičius A., Laužikas R., Šmigelskas R., Augustinavičius R., „Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje“ Archaeologia Lituana, Vilnius, 2012, t. 13, p. 7–28,
http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/162/articles/1188/public/7-29.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 27 d.).

Kuprienė J., Prokopčik M., „Projektas DigitalPreservationEurope: bendradarbiavimo tobulinimas skaitmeninio išsaugojimo srityje“, Informacijos mokslai, 2007, t. 41, p. 25–32,
http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3459/2521 (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Kuprienė J., Prokopčik M., „Skaitmeninės informacijos išsaugojimas: specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Projekto DigitalPreservationEurope atvejis“, Informacijos mokslai, 2008, t. 44, p. 78–87,
http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/163/articles/3405/public/78-87.pdf (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Kvietkauskas R., Varnienė R., „Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimo perspektyva Lietuvoje“, Tarp knygų, 2005, Nr. 9, p. 1–4,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/5.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Kvietkauskas R., Varnienė R., „Kultūros paveldo skaitmeninimo koordinavimas Europoje: Lietuvos perspektyva“, Knygotyra, 2008, t. 45, p. 108–122,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/4.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Kvietkauskienė S., Steponaitienė J., „Projektas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas – skaitmeninamų objektų atranka“, Bibliografija, 2005/06, p. 94–100,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/5_1.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Laužikas R., „Atminties institucijų bendradarbiavimas: bendras istorinių asmenvardžių, vietovardžių ir chronologijos tezauras“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas,
https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/lauzikas_2010_11_10.pdf (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Laužikas R., „Kultūros paveldo skaitmeninimas: integralaus trimačio erdvės ir laiko tezauro modelis“, Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, t. 31, p. 105–123.

Laužikas R., Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC…, Vilnius, 2009.

Laužikas R., „Paveldo komunikacija ir tinklaveikos visuomenė“, Spectrum, 2010, Nr. 2(13), p. 4–7,
http://naujienos.vu.lt/wp-content/uploads/2010/11/Spectrum_13.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Laužikas R., „Paveldo skaitmeninimas: nuo duomenų banko iki Second life“, Liaudies kultūra, Vilnius, 2012, Nr. 2, p. 12–24.

Laužikas R., „Paveldo skaitmeninimas: nuo nacionalinio projekto iki tarptautinių tinklų“, Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS [konferencijos pranešimų rinkinys], sud. D. Abazoriuvienė, V. Kazilionytė, Panevėžys, 2010, p. 10–16.

Laužikas R., „Skaitmeninimas kaip mokslas: BARIS projekto patirtis“, Informacijos mokslai, 2009, t. 46, p. 67–83,
http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/163/articles/3356/public/67-83.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Laužikas R., Varnienė-Janssen R., „Paveldas ir visuomenė: Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strateginės plėtros gairės 2014–2020 metų programavimo laikotarpiui“, Informacijos mokslai, 2014, t. 69, p. 118–143,
http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/5102/3359 (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Laužikas R., Vosyliūtė R., „Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija“, Informacijos mokslai, 2012, t. 60, p. 96–115,
http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/viewFile/1666/1001 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Laužikas R., „Skaitmeninių duomenų saugojimas muziejuose“, XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas, Vilnius, 2008, p. 37–44,
http://www.museums.lt/Ateitis/images/Kurkime_ateities_muz_leidinys/leidinys_37_42.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.).

„Learn the Terms: Megapixels and aperture and white balance, oh my!“, Digicam Guides,
http://www.digicamguides.com/learn/digital-camera-terms.html (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Mackenzie Owen J. S, The scientific article in the age of digitization, 2005,
http://dare.uva.nl/search?field1=dai;value1=07304623X;docsPerPage=1;startDoc=24 (žiūrėta 2017 m. spalio 2 d.).

„Making your digital collections easier to discover“, JISC Digital Media,
https://www.jisc.ac.uk/guides/making-your-digital-collections-easier-to-discover (žiūrėta 2017 m. balandžio 26 d.).

Malaiškienė E., „Skaitmeninimas Vilniaus universiteto bibliotekoje: nuo kompaktinio disko link strategijos“, Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis, 2010, p. 130–137.

Manžuch Z., Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: Europos Sąjungos strateginio požiūrio analizė [daktaro disertacija], Vilnius, 2007.

Manžuch Z., „Atminties institucijos: saugyklos, teatrai, lobynai ar duomenų bazės?“, Knygotyra, 2008, t. 51, p. 126–147,
http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7894/5766 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 28 d.).

Manžuch Z., „Atminties problematika ir jos atspindžiai bibliotekininkystėje, muziejininkystėje ir archyvistikoje“, Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 94–104.

Manžuch Z., „Europos skaitmeninė biblioteka: vizija ir įgyvendinimo perspektyvos“, Bibliografija 2007: mokslo darbai, 2009, p. 29–42.

Manžuch Z., „Kultūros paveldo skaitmeninimas: teorija ir praktika“, Tarp knygų, 2002, Nr. 10, p. 21–24.

Manžuch Z., „Skaitmeninimas – naujas kultūros paveldo valdymo metodas“, Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas, Vilnius, 2009, p. 608–617.

Manžuch Z., Strateginis kultūros paveldo skaitmeninimo valdymas, Vilnius, 2015.

Manžuch Z., Glosienė A., „Kultūros paveldo objektų valdymas Europoje: svarbiausi strateginiai dokumentai“, Tarp knygų, 2003, Nr. 10, p. 9–11,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/6.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 28 d.).

Manžuch Z., Glosienė A., „Kultūros paveldo objektų valdymas Europoje: svarbiausi strateginiai dokumentai“, Tarp knygų, 2003, Nr. 11, p. 16–20,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/7.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 28 d.).

Meškelevičienė L., „Parengtas Lietuvos muziejų rinkinių kompiuterizavimo koncepcijos projektas“, Muziejininkystės biuletenis, 2001, Nr. 5–6,
http://www.muziejai.lt/prev_vers/Informacija/L_Meskelevicienes_str.htm (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Meškelevičienė L., „Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programos EUREKA projektas MUSEUM ONLINE CATALOGUE Baltijos valstybėse“, Lietuvos muziejai, 2003, Nr. 4,
http://www.museums.lt/zurnalas/l_meskelevicienes_lt.htm (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, Warszawa, 2012,
http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

„Metadata“, JISC Digital Media,
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/infokit/metadata/metadata-home (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

„MINERVA skaitmeninio kultūros turinio kūrimo programų techninių gairių santrauka“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas, sud. D.  Mukienė, Vilnius, I dalis, 2009, p. 7–37.

Morrison Alex, Digital Strategy for Museums, 2017,
https://www.cogapp.com/digital-strategy (žiūrėta 2017 m. balandžio 6 d.).

Moutogianni K., Chatzichristos C., „Greek Cultural Collections: the Path to Europeana“, Uncommon Culture, 2011, vol. 2, no 3/4,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/3635/3003 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Mukienė D., „Digital Publishing in Lithuanian Museums in 1995-2010“, Uncommon Culture: From Closed Doors to Open Gates, 2011, vol 2, No. 1(3),
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/UC/article/view/3594/2989 (žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.).

Mukienė D., „Lietuvoje siekiama sukurti ir plėtoti vientisą muziejinių vertybių automatizuotos apskaitos, skaitmeninimo, saugojimo, paieškos ir prieigos informacinę sistemą“, interneto svetainė „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“, www.emuziejai.lt,
https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Skaitmeninimo_politika_Lietuvoje_DMukiene.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Mukienė D., „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)“, Muziejininkystės studijos, Vilnius, 2014, t. 3, p. 64–101.

Mukienė D., „Lietuvos integrali muziejų informacinės sistema (LIMIS)“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 17, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2015, p. 89–122,
http://www.ldm.lt/LDM/PDF/Metrastis_17/6.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Mukienė D., „Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro 2009–2010 metų leidiniai“, interneto svetainė „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“, www.emuziejai.lt,
https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/LMISCLIMIS_leidiniai_DMukiene.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Mukienė D., „Lietuvos muziejų virtualios parodos“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 17, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2015, p. 123–131,
http://www.ldm.lt/LDM/PDF/Metrastis_17/7.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Mukienė D., „Muziejinių vertybių skaitmeninimas ir automatizuota apskaita“, Lietuvos muziejai, 2009, Nr. 2, p. 5–7,
http://www.museums.lt/zurnalas/2009_02/Skaitmeninimas.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Mukienė D., „Skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose specialiųjų poreikių turintiems vaikams“, Muziejininkystės studijos, Vilnius, 2015, t. 4, p. 146–157.

Mukienė D., „The Creation and Development of Integrated Information System for Automated Stocktaking, Digitization, Preservation, Search and Access of Museum Valuables in Lithuania“, interneto svetainė „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“, www.emuziejai.lt,
https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2013/02/Skaitmeninimo_politika_Lietuvoje_DMukiene_EN.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Mukienė D., „The Development of the Lithuanian Integral Information System for Automated Stocktaking, Digitisation, Preservation, Search, and Access to Museum Assets“, Uncommon Culture, 2010, vol. 1, no 1/2,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/3360/2761 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Museum informatics: people, information, and technology in museums, editors P. F. Marty, K. Burton Jones, New York, London, 2007.

„Muziejams rekomenduojama įsigyti fototechnika ir jos parametrai“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 69, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2015/12/LIMIS-leidinys_5_.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 11 d.).

Muziejinių vertybių skaitmeninimas, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2009, http://www.muziejai.lt/Aktualijos/images/metodinis_leidinys_internetui.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.).

Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, sud. S. Kvietkauskienė, Vilnius, 2015, https://www.emuziejai.lt/naujas-leidinys-muziejiniu-vertybiu-skaitmeninimas-2015/ (žiūrėta 2015 m. gruodžio 11 d.).

Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016, sud. D. Sirgedaitė, Vilnius, 2016, https://www.emuziejai.lt/naujas-leidinys-muziejiniu-vertybiu-skaitmeninimas-2016/ (žiūrėta 2017 m. sausio 3 d.).

Muziejinių vertybių skaitmeninimas: teorija ir praktika, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2009,
https://www.emuziejai.lt/informacinis-leidinys-muziejiniu-vertybiu-skaitmeninimas-teorija-ir-praktika/ (žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.).

„Muziejuose kaupiamų ir saugomų skaitmeninių objektų ir jų aprašomųjų metaduomenų bendrieji reikalavimai“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 42–63, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2015/12/LIMIS-leidinys_3_.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 11 d.)

Muziejų skaitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2011,
https://www.emuziejai.lt/informacinis-leidinys-muzieju-skaitmeniniai-leidiniai-teorija-ir-praktika/ (žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.).

Münster, S., Pfarr-Harfst, M., Kuroczyński, P., Ioannides, M., 3D Research Challenges in Cultural Heritage II, 2016,
http://www.springer.com/us/book/9783319476469 (žiūrėta 2017 m. spalio 9 d.).

Natale M. T, Piccininno M., „Digital Cultural Heritage and Tourism Recommendations for Cultural Institutions“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, no 2 (12),
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/6204/5059 (žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.).

Navarrete T., Mackenzie Owen J., „The Museum as Information Space: Metadata and Documentation“, Cultural Heritage in a Changing World, 2016,
http://goo.gl/pPCdXK (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 22 d.).

Navarrete T., Mackenzie Owen J., „Museum libraries: how digitization can enhance the value of the museum“, Palabra Clave, 2011, vol. 1, no. 1,
http://dare.uva.nl/search?field1=dai;value1=304358010;docsPerPage=1;startDoc=7 (žiūrėta 2017 m. spalio 2 d.).

Navarrete Hernandez T., A History of Digitization: Dutch Museums, 2014,
http://dare.uva.nl/search?metis.record.id=433221 (žiūrėta 2017 m. spalio 2 d.).

Navarrete Hernandez T., „An outsider’s perspective: digitising knowledge into tangible form“, Capturing museum knowledge: a twenty year evolution in digitally recording the Tropenmuseum collection, 2009,
http://dare.uva.nl/search?field1=dai;value1=304358010;docsPerPage=1;startDoc=5 (žiūrėta 2017 m. spalio 2 d.).

Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodika, sud. R. Varnienė-Janssen, Vilnius, 2014.
Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodika, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015, http://www.lnb.lt/media/public/paslaugos/nenustatytu_teisiu_kuriniu_turetojai/Metodika.pdf (žiūrėta 2016 m. sausio 3 d.).
Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazė, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Databases/Orphan_works/leaflets/orphan_work_brochure_lt.pdf (žiūrėta 2017 m. sausio 2 d.).
NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials, Humanities Advanced Technology and Information Institute, University of Glasgow, 2002–2003,
http://www.ninch.org/guide.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Overview of collective licensing models and of DRM systems and technologies used for IPR protection and management (Kolektyvinių licencijavimo modelių ir skaitmeninių teisių valdymo sistemų ir technologijų, naudojamų intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ir valdymui, apžvalga),
https://www.emuziejai.lt//wp-content/uploads/2013/02/D6.3_overview_of_collective_licensing_models.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.).

„Pagrindiniai skaitmeninimo strateginiai dokumentai“, Vilniaus universiteto biblioteka,
http://www.mb.vu.lt/files/Dokumentai/vub_pagr_skaitmeninimo_strateginiai_dokumentai.pdf (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Parry R., Recording the Museum: Digital heritage and the technologies of change, Routledge, 2007.

Perez S., R., Cabrera-Umpierrez M., F., Arredondo M., T., „Technologies Lead to Adaptability and Lifelong Engagement with Culture Throughout the Cloud“,Cultural Heritage in a Changing World, 2016,
http://goo.gl/bsNjEX (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 22 d.).

Peukert A., „3D ins Museum? 3D models for museum usage? Procedures, technologies, possibilities, and challenges of 3D digitization for cultural heritage institutions, Berlin, January 26, 2015“, Uncommon Culture, 2015, vol. 6, 2 (12),
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/6225/5073 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Pierotti C., „Cultural Heritage plus Digital Technologies? A good omen for the future: Interview to Alberto Antinori, Roberto Angeletti e Antonello Buccella“, Digital meets Heritage,
http://www.digitalmeetsculture.net/article/cultural-heritage-plus-digital-technologies-a-good-omen-for-the-future/ (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

„Photographic Guidelines“, JISC Digital Media,
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/photographic-guidelines (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Pyzik W., Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania, Warszawa, 2013,
http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Pyzik_W_Kryteria_doboru_skanerow.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Poole N., „Strategic Collections Development“, Uncommon Culture, 2012, vol. 3, no 5/6,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/4908/3760 (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet, Warszawa, 2014,
http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Prawne_aspekty_digitalizacji_i_udostepniania_NIMOZ_2014.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Prokopčik M., „Daugiakalbių tezaurų rengimas ir adaptavimas: Lietuvos duomenų archyvo LiDa atvejis“, Informacijos mokslai, 2011, t. 57, p. 55–73,
http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/163/articles/3134/public/55-73.pdf (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Prokopčik M., Timčenko T., „Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų LDK teismų knygų skaitmeninimas: nuo atvaizdų gamybos iki tyrimų bazės“, Knygotyra, 2013, t. 61, p. 278–298,
http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/51/articles/1953/public/278-298.pdf (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Report on existing standards applied by European Museums (Ataskaita apie Europos muziejų taikomus standartus),
https://www.emuziejai.lt//wp-content/uploads/2013/02/D3.1_report_on_existing_standards_applied_by_European_museums.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.).

„Rights statement guidelines“, Europeana Professional
http://pro.europeana.eu/share-your-data/rights-statement-guidelines (žiūrėta 2016 m. birželio 1 d.).

RightsStatements.orghttp://rightsstatements.org/ (žiūrėta 2016 m. birželio 1 d.).

Rohde-Enslin S., „Museum-digital“, Uncommon Culture, 2011, vol. 2, no 3/4,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/3958/3146 (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Saulevičius D., „Programų paketo „FreeStudio“ panaudojimas ruošiant vaizdo medžiagą viešinti daugialypėje terpėje“, Skaitmeninimas: Lietuvos muziejai 2010, Vilnius, 2010, p. 65–71.

Saulevičius D., „Planuojamų saugoti skaitmeninių bylų parametrai ir formatai“ [Rekomendacijos], Muziejų skaitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika, Vilnius, 2011, p. 89–95.

Saulevičius D., „Vaizdo ir garso medžiagos tvarkymas“ [Rekomendacijos], Skaitmeninimas: Lietuvos muziejai 2010, Vilnius, 2010, p. 60–64.

Simon N., „Visualizing the Tate’s Collection: What Open Data Makes Mossible“, Museum 2.0,
http://museumtwo.blogspot.lt/2013/11/visualizing-tates-collection-what-open.html (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

Sirgedaitė D., „The Cooperation between State and Business Agencies in Pursuing Cultural Heritage Digitisation Projects in Science and Memory Institutions“, Uncommon Culture: From Closed Doors to Open Gates, 2011, vol 2, No. 1(3)“,
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/UC/article/view/3660/3017 (žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.).

Skaitmeninimas jaunuolio akimis. Rekomendacijos skaitmeninio turinio komunikacijai, Vilnius,
http://amb.lt/regionas/data/public/uploads/2017/11/skaitmeninimas-jaunuolio-akimis.pdf (žiūrėta 2018 m. gegužės 9 d.).

Skaitmeninimas: Lietuvos muziejai, sud. D. Mukienė, Vilnius, 2010,
https://www.emuziejai.lt/informacinis-leidinys-skaitmeninimas-lietuvos-muziejai-2010/ (žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.).

Stonkienė M., „Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje“, Informacijos mokslai, 2008, t. 44, p. 98–106,
http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3403/2469 (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

„Tai turėtume žinoti: teisės aktai, kuriais turime vadovautis vykdydami kultūros paveldo objektų skaitmeninimo veiklas“, Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015, Vilnius, 2015, p. 23–41, https://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2015/12/LIMIS-leidinys_2_.pdf (žiūrėta 2015 m. gruodžio 11 d.).

The Europeana Professional Blog,
http://pro.europeana.eu/blogposts (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 19 d.).

„The Ultimate Guide to Learning how to use your first DSLR“, Digital Photography School,
http://digital-photography-school.com/megapost-learning-how-to-use-your-first-dslr/ (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Truyen F., „Intellectual Property Rights: good or bad for Creativity in the Digital World?“, Cultural Studies Leuven,
https://culturalstudiesleuven.net/2015/09/09/intellectual-property-rights-good-or-bad-for-creativity-in-the-digital-world/ (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 18 d.).

Truyen F., Colangelo C., „Reliving the past and revisiting the present through photographic heritage“, E-Space Photography,
https://espacephotography.com/2016/06/06/through-the-looking-glass/ (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 18 d.).

Truyen F., Waelde Ch., „Copyright, Cultural Heritage and Photography: A Gordian Knot?“, Cultural Heritage in a Changing World, 2016,
http://goo.gl/8sBIyM (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 22 d.).

Uhlir Z., „Digitization is not only making images: manuscript studies and digital processing of manuscripts“, Knygotyra, t. 51, p. 148–162,
http://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/7895/5767 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Uncommon Culture,
http://uncommonculture.org/ (žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.).

Understanding Metadata, Bethesda: National Information Standards Organization, 2004,
http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

„Useful Books, Magazines and Online Publications for Digital Imaging“, JISC Digital Media,
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/useful-books-magazines-and-online-publications-for-digital-imaging (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

„Useful Links to Imaging Manufacturers, Suppliers, Products and Services“, JISC Digital Media,
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/useful-links-to-imaging-manufacturers-suppliers-products-and-services (žiūrėta 2015 m. lapkričio 13 d.).

Vaitkevičius V., „Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“: 2002–2010 m. patirtis“, Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS [konferencijos pranešimų rinkinys], sud. D. Abazoriuvienė, V. Kazilionytė, Panevėžys, 2010, p. 32–39.

Van Binnebeke E., Van Steen N., „Digitising the Furniture and Sculpture Collection in Belgium’s Royal Museums of Art and History“, Uncommon Culture, 2012, vol. 3, no 5/6,
http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/4780/3704 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Varnienė R., „Kartais pakanka tik vienos idėjos, kad gyvenimas pasikeistų…“, Tarp knygų, 2008, Nr. 3, p. 1–6,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/7_1a.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Varnienė R., „Bibliotekos skaitmeninėje terpėje: Skaitmeninių dokumentų informacijos sistemos projektas“, Informacijos mokslai, 2004, t. 31, p. 124–140,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/8.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Varnienė R., Daugiala G., „Virtuali skaitmeninio paveldo sistema – atminties institucijų sąveikos pagrindas“, Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai, Vilnius, 2010, p. 397–414,
http://senas.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/RVarnieneGDaugiala_Virtuali_skaitmeninio_paveldo_sistema2008101492515.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 27 d.).

Varnienė R., Daugiala G., „Development of cultural heritage digitisation and Access: Lithuanian approach“, Expanding the knowledge economy: issues, applications, case studines, Amsterdam, 2007, Pt. 2, p. 1690–1697,
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/docs/publications/7_1.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Varnienė-Janssen R., „ES struktūrinių fondų parama kultūros paveldo skaitmeninimui“, Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai, Vilnius, 2010, p. 374–381.

Varnienė-Janssen R., „Lietuvių literatūros klasikos kūriniai – patogesnei prieigai“, Tarp knygų, 2014, Nr. 5, p. 3–5,
http://senas.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Straipsnis_Tarp_knygu_2014201451985429.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Varnienė-Janssen R., Račkauskaitė N., „Lietuvių literatūros klasikos kūriniai arčiau kiekvieno“, Kultūros barai, 2014, Nr. 3, p. 45–48,
http://senas.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Straipsnis_Kulturos_barai_2014201451985310.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Varnienė-Janssen R., Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai, Vilnius, 2010.

Varnienė-Janssen R., „Lietuvos kultūros paveldo ilgalaikio saugojimo strategija ir sklaidos programos“, Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai, Vilnius, 2010, p. 382–396,
http://senas.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/LtPaveldoPrograma20096169543.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Varnienė-Janssen R., „Metodologiniai ir organizaciniai kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliografinės sklaidos aspektai: lietuviškoji koncepcija“, Bibliografija: mokslo darbai, 2011, p. 102–113,
http://senas.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/varniene_201120118511377.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Varnienė-Janssen R., Juškys J., Račkauskaitė N., „Skaitmeninimo stebėsenos koncepcinis modelis: Lietuvos patirtis“, Informacijos mokslai, 2013, t. 64, p. 62–74,
http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/1600/972 (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Varnienė-Janssen R., Laužikas R., Vaitkevičius V., Juškys J., „Skaitmeninto kultūros paveldo vientiso turinio kūrimo strateginiai, metodologiniai ir techniniai sprendimai: lietuviškoji koncepcija“, Bibliografija: mokslo darbai, 2013, p. 43–55.

Varnienė-Janssen R., „Methodological and Organizational Aspects of Digitization and Bibliographic Access of Cultural Heritage: Lithuanian Approach“, World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, Milan, 2009,
http://conference.ifla.org/past-wlic/2009/77-varniene-en.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 31 d.).

Varnienė-Janssen R., „VEPS – langas į vientisą Lietuvos kultūros paveldo turinį“, Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS [konferencijos pranešimų rinkinys], sud. D. Abazoriuvienė, V. Kazilionytė, Panevėžys, 2010, p. 17–31.

Varnienė-Janssen R., „Virtual Electronic Heritage System: Digital Content and Electronic Services for Lithuania and Europe“, Bibliotheca Baltica Newsletter, Nr. 21, 2011, p. 9–16.

Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS [konferencijos pranešimų rinkinys], sud. D. Abazoriuvienė, V. Kazilionytė, Panevėžys, 2010,
http://www.pasvalia.lt/img/Pranesimu_rinkinys.pdf (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 26 d.).

Villaespesa E., „Digital audience research report: understanding visitors’ motivations and usage of the online collections“, Tate,
http://www.tate.org.uk/context-comment/blogs/understanding-peoples-motivations-and-usage-online-collection (žiūrėta 2017 m. balandžio 26 d.).

„Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninimo gairės“, Vilniaus universiteto biblioteka,
http://www.mb.vu.lt/files/Dokumentai/vub_skaitmeninimo_gaires.pdf (žiūrėta 2015 m. rugsėjo 1 d.).

Hughes L., „Why digitize? The costs and benefits of digitization“, Digitising collections: strategic issues for the information manager, London: Facet Publishing, 2004,
http://www.facetpublishing.co.uk/downloads/file/sample_chapters/digitizing%20collections%20chapter%201.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, red. D. Galas, Warszawa, 2011,
http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 9 d.).

3rd International Conference EuroMed2010 dedicated on Digital Heritage, Budapest, 2010,
http://www.digitalheritagelab.eu/themes/dhlab/imgs/publications/shortpapers2010.pdf (žiūrėta 2017 m. spalio 9 d.).