Informacinis leidinys: Muziejinių vertybių skaitmeninimas: teorija ir praktika

LIMIS_knyga_2dmTurinys

Dalia Sirgedaitė, Giedrė Stankevičiūtė. Lietuvos muziejų dalyvavimas kultūros paveldo objektų skaitmeninime, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Atsisiųsti >

Donatas Saulevičius. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) apibūdinimas. Atsisiųsti >

Donatas Saulevičius. Europeana metaduomenų semantikos specifikacija. Atsisiųsti >

Giedrė Stankevičiūtė. ATHENA – priėjimas prie kultūros paveldo tinklų visoje Europoje. Atsisiųsti >

Dalia Sirgedaitė, Giedrė Stankevičiūtė. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) komitetų veikla. Atsisiųsti >

Donatas Saulevičius. ENRICH projektas. Atsisiųsti >

Giedrė Stankevičiūtė. Getty centro veikla. Atsisiųsti >

Danutė Mukienė. CALIMERA projektas ir „Sėkmingos veiklos gairės“. Atsisiųsti >

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (2009 m. gegužės 20 d.). Atsisiųsti >

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija (2009 m.). Atsisiųsti >

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (2009 m.). Atsisiųsti >

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“ (2005 m. rugpjūčio 25 d.). Atsisiųsti >

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija (2005 m.). Atsisiųsti >