Paslaugos

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras teikia kultūros paveldo objektų skenavimo ir fotografavimo paslaugas.

Skenavimo ir fotografavimo paslaugos muziejams 2019 metams >

Paslaugų užsakymo tvarka >