Informacinis leidinys: Muziejų skaitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika

Turinys

Danutė Mukienė. Į interneto vandenyną – kartu su kapitonu.  Atsisiųsti >

Margarita Gaubytė. Lietuvos muziejų interneto svetainių tyrimo rezultatai. Atsisiųsti >

Skaidra Vaicekauskienė. Rezultatas turi džiuginti ir kūrėjus, ir svetainės lankytojus arba Kokius atrankos ir vertinimo metodus bei kriterijus reikėtų taikyti renkantis informacijos sklaidai muziejų interneto leidiniuose reikalingas priemones, sudarant jų struktūrą, parenkant dizainą, viešajam naudojimui skirtas paslaugas? Atsisiųsti >

Marius Jonila. Muziejus virtualioje erdvėje. Atsisiųsti >

Ernestas Adomaitis. Naujų paslaugų integravimo galimybės Į seniau sukurtas ir naujai kuriamas muziejų interneto svetaines. Atsisiųsti >

Andrius Valužis. Muziejaus ir jo lankytojo komunikacija: socialiniai tinklai „Facebook“ ir „Twitter“. Atsisiųsti >

Giedrė Asin Marco. Ispanijos muziejų interneto leidiniai. Atsisiųsti >

Ernestas Adomaitis. „Linked Heritage“ projektas – galimybė pateikti skaitmenintą kultūros paveldą kokybiškiau. Atsisiųsti >

Donatas Saulevičius. Planuojamų saugoti skaitmeninių bylų parametrai ir formatai [rekomendacijos]. Atsisiųsti >