„Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015“

Informacinis leidinys (seminarų dalijamoji medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba.

skaitm_muziejuose_2015_virsTekstus parengė
Vaidotas Aukštaitis, Skirmantė Kvietkauskienė, Arūnas Mazalas, Danutė Mukienė, Laura Patiomkinaitė-Čeikė, Adas Sendrauskas.

Leidinį sudarė
Skirmantė Kvietkauskienė.

Leidinį nemokamai įsigyti galima
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre (Didžioji g. 4, Vilnius).

TURINYS

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa. Atsisiųsti >

Tai turėtume žinoti: teisės aktai, kuriais turime vadovautis vykdydami kultūros paveldo objektų skaitmeninimo veiklas. Atsisiųsti >

Muziejuose kaupiamų ir saugomų skaitmeninių objektų ir jų aprašomųjų metaduomenų bendrieji reikalavimai. Atsisiųsti >

Informacinės technologijos Lietuvos regionų muziejuose. Atsisiųsti >

Muziejams rekomenduojama įsigyti fototechnika ir jos parametrai. Atsisiųsti >

Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), rengimo principai. Atsisiųsti >