„AthenaPlus“ – „Europeanos“ prieiga prie kultūros paveldo tinklų

AthenaPlus“ – tai Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (angl. Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) gerosios praktikos tinklas. Projektas, prasidėjęs 2013 m. kovo mėn., sėkmingai baigtas 2015 m. spalį. Jame dalyvavo 40 partnerių institucijų iš 21 Europos Sąjungos valstybės narės. Tarp projekto partnerių buvo ir du Lietuvos muziejai: Lietuvos dailės muziejus ir Šiaulių „Aušros“ muziejus.

 

Projekto naujienos, veiklos ir rezultatai:

 

Renginiai:

2015 m. spalio 20–21 d. Baigiamasis projekto „AthenaPlus“ partnerių plenarinis susitikimas ir konferencija „Kultūros institucijos skaitmeninasi! Daugiakalbiškumas, kūrybiškumas ir pakartotinis panaudojimas“ Roma, Italija Išsamiau>
2015 m. liepa Šeštasis projekto „AthenaPlus“ partnerių plenarinis susitikimas Barselona, Ispanija Išsamiau>
2015 m. balandžio 29 d. Tarptautinio projekto „AthenaPlus“ įrankių kūrybinės dirbtuvės Vilnius, Lietuva Išsamiau>
2015 m. vasario 25–27 d. Penktasis projekto „AthenaPlus“ partnerių plenarinis susitikimas Ryga, Latvija Išsamiau>
2014 m. lapkričio 19 d. Konferencija „Kultūros paveldo skaitmeninio turinio panaudojimo galimybės plėtojant Lietuvoje turizmą ir didinant muziejų lankytojų skaičių“ Vilnius, Lietuva Išsamiau>
2014 m. spalio 1–3 d. Ketvirtasis projekto „AthenaPlus“ partnerių plenarinis susitikimas Roma, Italija Išsamiau>
2014 m. gegužės 22 d. Įvadiniai kompleksinių virtualių parodų kūrimo įrankio „MOVIO“ mokymai anglų kalba Vilnius, Lietuva Išsamiau>
2014 m. kovo 12–14 d. Trečiasis projekto „AthenaPlus“ partnerių plenarinis susitikimas Bukareštas, Rumunija Išsamiau>
2013 m. spalio 7–9 d. Antrasis projekto „AthenaPlus“ partnerių plenarinis susitikimas Berlynas, Vokietina Išsamiau>

 

Projekto partnerių informacija:

 

Plačiau apie projektą:

AthenaPlus“ įgyvendinamas remiantis sėkminga patirtimi, įgyta vykdant ankstesnį „ATHENA“ projektą, kurio metu buvo sukurti LIDO standartas ir MINT įrankis (angl. ATHENA Ingestion Server and Mapping Tool), plačiai naudoti kituose su „Europeana“ susijusiuose projektuose, tarp jų ir pasibaigusiame „Linked Heritage“ projekte, tam, kad būtų sukurta efektyvi infrastruktūra bei įrankiai, padedantys muziejams ir kitoms kultūros įstaigoms viešinti skaitmeninį turinį „Europeanoje“.

AthenaPlus“ kuriamas gerosios praktikos tinklas užima strateginę padėtį įgyvendinant šį uždavinį dėl:

  • institucijų svarbos (šimtai institucijų Europoje dalyvauja projekte ar yra su juo susijusios);
  • didelio turinio, pateikiamo į „Europeaną“, kiekio;
  • veiksmingų institucijoms teikiamų paslaugų, kurios bus sukurtos projekto metu;
  • naujų paslaugų konkrečioms naudotojų bendruomenėms ir paprastiems gyventojams.

 

Apie „AthenaPlus“

 

Pagrindiniai „AthenaPlus“ tikslai yra:

  • pateikti į „Europeaną“ daugiau kaip 3,6 milijono metaduomenų įrašų iš viešojo ir privataus sektoriaus, daugiausiai dėmesio skiriant muziejų turiniui ir dalyvaujant svarbiems kultūriniams tarpininkams (ministerijoms ir atsakingoms valdžios institucijoms, bibliotekoms, archyvams, tyrimų centrams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms);
  • gerinti „Europeanos“ turinio paiešką, atranką ir panaudojimą, tobulinant daugiakalbės terminologijos valdymą, SKOS (angl. Simple Knowledge Organization System) eksportavimo ir viešinimo įrankį ar turinio tiekėjų taikomųjų programų sąsajas;
  • eksperimentuoti su praturtintais metaduomenimis ir jų pakartotiniu panaudojimu skirtingiems turistų, mokyklų, mokslininkų poreikiams tenkinti, naudojant įrankius, skirtus vystyti virtualioms parodoms, turistinėms ir mokomosioms taikomosioms programoms, kurios galės būti integruotos į „Europeanos“ ir nacionalinių turinio telkėjų ar pavienių turinio teikėjų duomenų saugyklas.

 

Projekto svetainė: www.athenaplus.eu.

Projekto paskyra socialiniame tinkle Facebook: https://www.facebook.com/athenaplusproject

Projekto paskyra socialiniame tinkle Twitter: https://twitter.com/AthenaPlusEU.

Projekto internetinis dienoraštis: http://athenaplus.wordpress.com/

Visas projekto partnerių sąrašas >

LeidinysDigital storytelling and cultural heritage: stakes and opportunities

Asmenys kontaktams:
Danutė Mukienė, Donatas Snarskis (tel.: (8 ~ 5) 261 9670, el. p. danute@limis.lt, donatas.s@limis.lt)