„AthenaPlus“ projekto naujienos: duomenų eksportas į „Europeaną“ įsibėgėjo

Du Lietuvos muziejai – Lietuvos dailės muziejus, atsovaujamas filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, ir Šiaulių „Aušros” muziejus – sėkmingai dalyvauja tarptautiniame projekte „AthenaPlus“ – „Europeanos“ prieiga prie kultūros paveldo tinklų“. Abu minėti muziejai iki 2014 m. gruodžio 1 d. „Europeanos“ duomenų bazei pateikė 11 425 eksponatų metaduomenų įrašus.

Šiaulių „Auršos“ muziejaus 5 005 eksponatus galite peržiūrėti čia.

Vytautas Kasiulis, Moteris pas dailininką, 1948 m., Lietuvos dailės muziejus

Vytautas Kasiulis, Moteris pas dailininką, 1948 m., Lietuvos dailės muziejus

Tuo tarpu Lietuvos dailės muziejus, atlikdamas projekte numatytą nacionalinio agregatoriaus funkciją ir įtraukdamas į skaitmeninto kultūros paveldo sklaidą kitus Lietuvos muziejus, pateikė 6 420 eksponatų metaduomenų įrašų.

Iš jų:

  • 5 647 Lietuvos dailės muziejaus archeologijos, tapybos, LDK grafikos, istorinės fotografijos, sfragistikos, numizmatikos ir kitų rinkinių eksponatai;
  • 572 Lietuvos jūrų muziejaus eksponatai;
  • 90 Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus eksponatai;
  • 50 Maironio lietuvių literatūros muziejaus eksponatai;
  • 31 Lietuvos švietimo istorijos muziejaus eksponatas;
  • 30 Žemaičių vyskupystės muziejaus eksponatai.

 

Per visą projekto „AthenaPlus“ įgyvendinimo laikotarpį (2013 m. kovo – 2015 m. rugpjūčio mėn.) abu Lietuvos muziejai „Europeanos“ duomenų bazei planuoja perduoti po 10 000 eksponatų metaduomenų įrašų. Visų projekto partnerių išeksportuotų eksponatų metaduomenų kolekciją galite peržiūrėti peržiūrėti čia. Jų jau daugiau nei 1 200 000!

AthenaPlus