„AthenaPlus“ projekto naujienos: „Europeanoje“ daugėja lietuviškų eksponatų!

Du Lietuvos muziejai – Lietuvos dailės muziejus, atsovaujamas filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, ir Šiaulių „Aušros” muziejus – sėkmingai dalyvauja tarptautiniame projekte „AthenaPlus“ – „Europeanos“ prieiga prie kultūros paveldo tinklų“. Jie iki 2014 m. vasario 1 d. „Europeanos“ duomenų bazei pateikė 4 965 lietuviškų eksponatų metaduomenų įrašus.

Šiaulių „Auršos“ muziejaus 2 505 eksponatus galite peržiūrėti čia.

Tuo tarpu Lietuvos dailės muziejus, atlikdamas projekte numatytą nacionalinio agregatoriaus funkciją ir įtraukdamas į suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidą kitus Lietuvos muziejus, pateikė 2 460 eksponatų metaduomenų įrašų.

Vilniaus katedra

Vilniaus katedra, Juozas Ozembovskis, XIX a. vid., Lietuvos dailės muziejus G 333

Iš jų:

  • 1 687 Lietuvos dailės muziejaus archeologijos, LDK grafikos, sfragistikos ir kitų rinkinių eksponatai;
  • 572 Lietuvos jūrų muziejaus eksponatai;
  • 90 Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus eksponatai;
  • 50 Maironio lietuvių literatūros muziejaus eksponatai;
  • 31 Lietuvos švietimo istorijos muziejaus eksponatas;
  • 30 Žemaičių vyskupystės muziejaus eksponatai.

Per visą projekto „AthenaPlus“ įgyvendinimo laikotarpį (2013 m. kovo – 2015 m. rugpjūčio mėn.) abu minėtieji Lietuvos muziejai „Europeanos“ duomenų bazei planuoja perduoti po 10 000 eksponatų metaduomenų įrašų. Visų projekto partnerių išeksportuotų eksponatų metaduomenis galite peržiūrėti čia. Jų jau daugiau nei pusė milijono!

 

AthenaPlus