Svarbiausi projekto „DigMus: muziejų specialistų skaitmeninės kvalifikacijos stiprinimas“ rezultatai

Šiuolaikiniame pasaulyje skaitmenizacija tapo visa apimančia, kasdienį gyvenimą lydinčia fraze ir darbo procesus keičiančia tikrove. Įtemptas ir pilnas visokių iššūkių COVID-19 pandemijos laikotarpis skaitmenizacijos procesus tik pagreitino. Atminties institucijų sektorius nebuvo išimtis. Kultūros įstaigos, o ypač muziejai, netekę savo lankytojų, privalėjo kuo greičiau reaguoti į naujus skaitmeninio pasaulio iššūkius ir jo teikiamas galimybes spartinant skaitmeninių paslaugų prieinamumą visuomenei.

2020 m. tarptautinė tyrėjų, muziejų ir kitų vyriausybinių kultūros paveldo organizacijų atstovų grupė iš Lietuvos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas), Švedijos (Upsalos universitetas, Jevleborgo (Gävleborg) muziejus) ir Estijos (Nacionalinio paveldo taryba prie Kultūros ministerijos) ėmėsi įgyvendinti projektą „DigMus: muziejų specialistų skaitmeninės kvalifikacijos stiprinimas“ (angl. DigMus: Empowering Museum Professionals with Digital Skills). Projekto pagrindinis tikslas buvo objektyviai įvertinti muziejuose dirbančių specialistų ir įstaigų skaitmenines kompetencijas, o jas įvertinus ir atsižvelgus į rezultatus – organizuoti tarptautinius seminarus ir sukurti rekomendacinį priemonių vadovą muziejų profesionalams.

Pirmajame etape buvo vykdoma reprezentatyvi Švedijos, Lietuvos ir Estijos muziejuose dirbančių specialistų apklausa. Jos tikslas – įvertinti su kultūros paveldo vertybių skaitmeninimu ir muziejinių procesų skaitmenizacija susijusių procesų būklę jų institucijose. Įvertinus ir identifikavus pagrindines problemas buvo parengta įvykdyto tyrimo ataskaita.

Antrajame etape, atsižvelgus į apklausų rezultatus, buvo išskirtos pagrindinius iššūkius keliančios probleminės sritys skaitmenizacijos procesuose ir 2022 m. pavasarį–vasarą buvo suorganizuotos trys seminarų-mokymų sesijos, skirtos skaitmeninei komunikacijai, skaitmenizacijos procesų valdymui ir planavimui, institucijų skaitmeninės brandos įvertinimui bei skaitmeninimo procesų metu sukuriamų duomenų aptarimui ir jais grįstų strateginių sprendimų priėmimui. Mokymus vedė tarptautiniai savo sričių ekspertai ir akademikai iš Kanados, Švedijos, Estijos ir Lietuvos.

Trečiasis projekto etapas buvo rekomendacinių priemonių vadovo (angl. toolkit) muziejų ir kultūros įstaigų specialistams parengimas. 2023 m. pradžioje pasirodęs elektroninis leidinys yra skirtas kasdienėms atminties institucijų veikloms organizuoti. Pagal sukurtą brandos modelį muziejų specialistai gali į(si)vertinti savo įstaigos strateginio skaitmeninių procesų planavimo trūkumus ir perspektyvas. Skyrių vadovai ir administracija gali įvertinti kaip įstaigoje ar organizacijoje vyksta skaitmeninių duomenų valdymas ir analizė, ir kaip panaudoti šiuos duomenis optimizuojant įstaigos / skyrių veiklas (pavyzdžiui, gyvų ir virtualių lankytojų srautų valdyme, tarpinstituciniame bendradarbiavime, skaitmeninimo organizavime, virtualių kolekcijų viešinime ir panašiuose procesuose). Paskutinė leidinio dalis skirta skaitmeninei komunikacijai ir elektroninės informacijos, elektroninių paslaugų ar produktų viešinimo srityje dirbantiems specialistams. Taikant pagrindinius skaitmeninės komunikacijos kampanijų kūrimo ir įgyvendinimo etapus, bus galima pasiekti platesnę auditoriją ir populiarinti įstaigos veiklas reaguojant į technologinius pokyčius ir lankytojų lūkesčius skaitmeniniame amžiuje.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo metu vykdytas veiklas rasite projekto svetainėje https://digmus.eu/