„Europeana Space“ – galimybių erdvės kūrybiniam portalo „Europeana“ turinio panaudojimui

Projektas „Europeana Space“ prasidėjo 2014 m. vasarį ir tęsis trejus metus. Jo tikslas – pasiekti, kad kūrybinės industrijos pradėtų plačiai ir produktyviai naudoti portale „Europeana sukauptą kultūros paveldo skaitmeninį turinį. Šiuo metu kūrybinėms industrijoms tai daryti kliudo keli faktoriai: problemos, susijusios su turinio intelektinėmis teisėmis, bei prieinamo turinio panaudojimo galimybes iliustruojančių verslo modelių trūkumas.

Siekiant pašalinti minėtas kliūtis, numatytas platus asortimentas priemonių, padėsiančių kūrybinėms industrijoms naudotis „Europeanoje“ sukauptu skaitmeniniu turiniu. Šiuo tikslu „Europeana Space“ projektas subūrė draugėn Europos kūrybinių industrijų srityje dirbančius aukšto lygio ekspertus bei technologijų srityje dirbančias įmones, kultūros paveldo sektoriaus ir aukštojo mokslo įstaigas (29 partneriai iš 13-os Europos šalių). Projektas vykdomas pagal Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą (angl. Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP).

 

cip-logo
logo_en

Įvykę renginiai:

2016 m. kovo 17–18 d. Venecija (Italija)
Hakatonas „Ateities muziejaus iššūkis“ (The Future Museum Challengehttp://www.europeana-space.eu/hackathons/museums/
2015 m. gruodžio 10-11 d. Talinas (Estija)
Antroji tarptautinė projekto konferencija „Kūrybinis kultūrinio paveldo panaudojimas ir šiuolaikinės praktikos: iššūkiai ir galimybės skaitmeniniame pasaulyje“ (Creative reuse of cultural heritage and contemporary practices: challenges and opportunities in the digital world).
2015 m. lapkritis, Praha (Čekija)
Antrasis hakatonas šokio tema. Puslapis apie renginį (anglų kalba): Dance hackathon.
2015 m. spalio 9 d. Piza (Italija)
Kūrybinio marketingo seminaras. Daugiau informacijos, programa ir registracija (anglų kalba): 9 October 2015: Europeana Space Creative Marketing workshop.
2014 m. vasario 6–7 d. Levenas (Belgija)
Pirmasis, pradinis projekto „Europeana Space“ plenarinis (vyksta kas šeši mėnesiai) susitikimas (Kick-off meeting).
2014 m. kovo 19–20 d. Briuselis (Belgija)
„Europeana Space“ projekto darbo grupės WP4 susitikimas.
2014 m. gegužės 15–16 d. Amsterdamas (Olandija)
Antrasis darbo grupės WP4 susitikimas (Creative organizational meeting in Amsterdam).
2014 m. spalio 16–17 d. Venecija (Italija)
Atidaromoji projekto konferencija, skirta visuomenei pristatyti „Europeana Space“ projektą. Kartu įvyko antrasis plenarinis projekto partnerių susitikimas. Konferencijoje ir plenariniame susitikime LDM atstovavo „Europeana Space“ projekto specialistas Šarūnas Bagdonas (Digital Cultural Content Re-imagined: New Avenues for the Economy and Society).

2015 m. kovo 2d. Koventry universitas (Jungtinė karalystė)
Europeana Space intelektinės nuosavybės teisių seminaras. Tai trijų modulių seminaras apie intelektines teises ir su tuo susijusias technologijas (Europeana Space IPR Workshop).
2015 m. kovo 23–24 d. Briuselis (Belgija)
Europeana Space techninis seminaras, kuriame buvo pristatyta techninės erdvės (viena iš Europeana Space projekto kuriamų erdvių) architektūra ir įgyvendinimo galimybės (E-Space develops a cutting-edge technical framework).
2015 m. gegužės 29 d. Florencija (Italija)
Techninis seminaras, pratęsiantis Briuselyje įvykusio seminaro temą apie techninę erdvę, bet skirtas tik partneriams, o ne plačiajai visuomenei (E-Space technical infrastructure taking shape).
2015 m. gegužės 8-10 d. Amsterdamas (Olandija)
Pirmasis (iš šešių projekte numatytų) hackaton’as, sukvietęs žaidimų ir mobiliųjų programėlių programuotojus, istorijų pasakotojus (storyteller) ir dizainerius siūlyti savo idėjas interaktyviosios televizijos srityje. Dalyviai gavo galimybę eksperimentuoti su išmaniaisiais garso ir vaizdo formatais, panaudojant Europeana turinį. Išrinkti trys laimėtojai, kurie toliau plėtos ir vystys savo idėją verslo modeliavimo seminaruose, gaus vertingų patarimų iš verslo ekspertų (Hacking culture for E-Space: TV hackathon successfully concluded!, Hacking Culture Bootcamp SUPER-success in Amsterdam!).
2015 m. birželio 26 d. Londonas (Jungtinė Karalystė)
Verslo modeliavimo seminaras, skirtas trims interaktyviosios televizijos hackaton’o finalistams, padedantis jiems išgryninti verslo modelį, įvertinti ir pagerinti idėjos potencialą rinkoje, apibrėžti vartotojų segmentą (First Business Modeling Workshop of Europeana Space).

Planuojami renginiai:

Nuorodos:
Projekto svetainė: www.europeana-space.eu.
Paskyra socialiniame tinkle Twitter: https://twitter.com/europeanaspace.
Internetinis dienoraštis: http://www.digitalmeetsculture.net/projects/europeana-space/
Skaitmeninė scena (vienoje vietoje surinktos naujienos, pasirodančios įvairiose socialinėse medijose su kreipe (hashtag) „#EuropeanaSpace”) http://www.europeana-space.eu/project-overview/europeana-space-digital-stage/
Projekto TV kanalas: http://www.europeana-space.eu/project/europeana-space-tv-channel/
Projekto naujienlaiškiai (anglų kalba):
Europeana Space projekto naujienlaiškis Nr. 1, 2014 m. liepa
Europeana Space projekto naujienlaiškis Nr. 2, 2014 m. spalis
Europeana Space projekto naujienlaiškis Nr. 3, 2014 m. gruodis

Apie projektą

„Europeana Space“ planuoja sukurti tris erdves (spaces): techninę, turinio ir inovacijų.  Tai bus fizinės ir virtualios aplinkos, suteikiančios galimybes kūrybiniam kultūrinio turinio naudojimui ir pakartotiniam naudojimui. Į jas įeis: online gairės ir įrankiai, techninė sistema (framework), intelektinių teisių valdymui skirta platforma, hackaton’ai (programinės įrangos kūrimo seminarai) ir dirbtuvės, skirti turinio tiekėjams, technologiniams partneriams, kūrėjams, pramonės įmonėms įkvėpti ir jiems padėti kuriant naujus servisus ir programas. Be to, kūrybinius verslus skatina ir verslo ekspertų mentorystės bei „inkubacijos“ periodas, kurio metu verslo ekspertai prižiūri, dalijasi žiniomis ir patarimais. Šešios bandomosios programos (pilots) ir trys demonstratoriai (demonstrators) pristatys novatoriškus turinio panaudojimo modelius interaktyviosios televizijos, fotografijos, šokio, žaidimų, spaudos ir kultūrinio paveldo srityse. Plačiai aprėpiantis projekto sklaidos ir tęstinumo planas užtikrins jo metu sukurtų ir pasidalintų gerųjų praktikų paplitimą visoje Europoje.

„Europeana Space“ projektas yra skirtas visiems kūrybinių industrijų sektoriams – nuo turinio teikėjų iki prodiuserių, eksponentų, menininkų ir kultūrinio / kūrybinio turinio kūrėjų, leidėjų, transliuotojų, telekomunikacijos įmonių ir skaitmeninio turinio platintojų. Numatomas projekto rezultatas – ženkliai padidėjęs naudojimasis portalu Europeana bei atsiradusios galimybės kūrybinėms industrijoms ekonomiškai plėstis. Tai pasiekti planuojama kuriant gausaus Europos paveldo skaitmeniniais šaltiniais paremtas tęstines inovatyvias aplikacijas bei servisą.

Darbo grupės

WP1: Projekto valdymas.
WP2: Techninė erdvė: įrankiai ir infrastruktūra turinio pasiekimui, naudojimui ir saugojimui.
WP3: Turinio erdvė: autorių teisių valdymas kūrybiniam Europeana turinio naudojimui.
WP4: Europeana Space scenarijai: bandomųjų programų (pilotų) kūrimas šešiose teminėse srityse.
WP5: Inovacijų erdvė: produktyvus naudojimas ir eksploatacija kūrybinėse industrijose.
WP6: Komunikacija, sklaida ir palaikymas.

Lietuvos dailės muziejaus vaidmuo projekte

Turinio teikimas iš Lietuvos muziejų ir dalyvavimas įvertinimo veikloje kartu su vartotojų grupėmis.

Projekto trukmė: 2014 m. vasario 1 d. – 2017 m. sausio 30 d.

Projekto koordinatoriusKoventrio universitetas (Coventry University, Jungtinė Karalystė).

Projekto partneriai:

 1. Skaitmeninio paveldo ekspertų centras „Packed“ (Belgija)
 2. „Iminds“ (Belgija)
 3. Tarptautinis meno ir naujųjų technologijų centras „Ciant“ (Čekija)
 4. Estijos Respublikos kultūros ministerija (Estija)
 5. Muziejų medijos (Vokietija)
 6. „Postscriptum“ (Graikija)
 7. Vietos savivaldos valdymo agentūra LGMA (Airija)
 8. „Promoter“ (Italija)
 9. Venecijos Ca’ Foscari universitetas (Italija)
 10. Naujojo Lisabonos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas (Portugalija)
 11. Nyderlandų institutas garsui ir vaizdui (Olandija)
 12. Institutas „Luce-Cinecitta“ (Italija)
 13. „Noterik“ (Olandija)
 14. Rundfunk Berlin-Brandenburg (Vokietija)
 15. Nacionalinis Atėnų technikos universitetas NTUA (Graikija)
 16. „Proton labs“ (Airija)
 17. Fondas „Waag draugija“ (Olandija)
 18. „IN2“ (Jungtinė karalystė)
 19. Exeter universitetas (Jungtinė karalystė)
 20. Lietuvos dailės muziejus (Lietuva)
 21. Katalikiškas Leveno universitetas (Belgija)
 22. „Eureva“ (Prancūzija)
 23. Goldsmith’s koledžas (Jungtinė karalystė)
 24. Prūsų kultūros paveldo fondas (Vokietija)
 25. Toskanos sistemos fondas (Italija)
 26. Kipro technologijų universitetas (Kipras)
 27. „Culture label“ (Jungtinė karalystė)
 28. Onassis kultūros centras (Graikija)

Asmenys kontaktams:

Danutė Mukienė, tel.: (8 ~ 5) 261 9670, el. p. danute[at]limis.lt;
Šarūnas Bagdonas, tel.: (8 ~ 5) 261 9670, el. p. sarunas[at]limis.lt.