Tarptautinis seminaras „Skaitmeninių audiovizualinio paveldo kolekcijų valdymas“ Vilniuje

Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Baltijos audiovizualinių archyvų taryba (BAAC) ir Archyvarų Asociacija Vilniuje surengė seminarą „Skaitmeninių audiovizualinio paveldo kolekcijų valdymas“. Seminaras vyko 2018 m. balandžio 9–10 dienomis Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.

Seminaro metu organizuoti teoriniai ir praktiniai mokymai, susiję su skaitmeninių audiovizualinio paveldo kolekcijų valdymu. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su įvairių rūšių skaitmeninio audiovizualinio turinio saugojimo standartais ir praktika, metaduomenų kūrimo ir duomenų bazių valdymo principais, skaitmeninio turinio patrauklaus pateikimo vartotojams būdais, skirtingais autorių turtinių teisių skaitmeninėje erdvėje aspektais, įvairiomis skaitmeninio turinio kuravimo, vartotojų įtraukimo bei turinio antrinio panaudojimo galimybėmis. Dar viena svarbi tema – vartotojams patrauklių elektroninių paslaugų kūrimas skaitmeninio audiovizualinio turinio pagrindu.

Seminaro lektoriai – profesorius Rimvydas Laužikas (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas); dr. Berber Hagerdoorn (Grioningeno universitetas, Nyderlandai); Juozas Markauskas (Baltijos audiovizualinių archyvų taryba, ICCROM lektorius); Jurga Gradauskaitė (iLaw advokatų bendrija). Seminaras vyks anglų kalba. Detali seminaro programa bus paskelbta vėliau.

Išsamiau apie seminarą ir registraciją >