Seminaras „3D skaitmeninių technologijų panaudojimas muziejų komunikacijoje“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra birželio 5–9 d. surengė seminarą „3D skaitmeninių technologijų panaudojimas muziejų komunikacijoje“. Mokymai vyko pagal modulinio mokymo programą „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ 2017 metais. 

Praktinio seminaro metu buvo ugdomi gebėjimai projektuoti nestandartinius skaitmeninės veiklos modelius, numatyti jų rezultatyvumą. Mokoma, kaip ir kokiais pasirinktais metodais, priemonėmis ir turiniu vertinti kultūros komunikacijos internete projektus, portalus. Lavinamas gebėjimas prisitaikyti prie kintančių profesinės veiklos sąlygų, sukuriant naujas, skaitmeninėmis technologijomis grįstas aptarnavimo formas ir paslaugas. Supažindinama su papildytosios realybės potencialo panaudojimo kūrybinėje erdvėje galimybėmis. Suteikiamos žinios ir lavinami įgūdžiai kurti 3D vaizdus fotogrametriškai, modeliuojant, juos suderinti su LIMIS sistema. Mokoma kurti naujus virtualius produktus muziejaus virtualioje komunikacijoje, supažindinama su virtualaus turinio intelektinės nuosavybės teisiniu reglamentavimu.

Lektorius
Doktor. Tadas Žižiūnas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
E. paštas: tadas.ziziunas@kf.vu.lt
Tel. 8 616 01947

Seminaro vieta
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, III rūmai, 419 aud.  (Saulėtekio al. 9, Vilnius).

Koordinatorius
Doc. dr. Arūnas Puškorius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
E. paštas:  aruno.puskoriaus@gmail.com
Tel. 8 610 47347

Rėmėjas
Lietuvos kultūros taryba