Mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos”

72 Lietuvos ir užsienio pranešėjai birželio 16 ir 17 dienomis Vilniaus universitete aptars komunikacijos ir informacijos problematiką itin plačiame šių mokslų lauke: nuo žiniasklaidos iki duomenų sisteminimo, nuo muziejininkystės iki knygos kaitos. 

Kaip komunikacijos ir informacijos mokslai Lietuvoje plėtojami per Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpį; kokios yra mokslinių tyrimų pateikimo, išsaugojimo ir komunikavimo galimybės skaitmeniniame amžiuje; kaip socialinės medijos keičia politikos ir tarptautinę komunikaciją; su kokiomis problemomis susiduria žiniasklaidos raštingumas ir kompetencija tinklaveikos visuomenėje. Šiems klausimams atsakymų ieškoti VU rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“; kurioje bandys juos pateikti net 24 užsienio mokslininkai ir dvigubai tiek mokslininkų iš Lietuvos.

Tai stambiausia, atsižvelgiant į pateiktą tematiką, komunikacijos ir informacijos mokslų konferencija per pastaruosius 20 metų. Pranešimus skaitys mokslininkai iš Švedijos, Vokietijos, Italijos, JAV, Kroatijos, Nyderlandų karalystės, Slovėnijos, Latvijos, Baltarusijos.

Konferencijoje numatyti 2 plenariniai posėdžiai VU Teatro salėje ( 6 pagrindiniai pranešimai) ir darbas 6 sekcijose: pirmą dieną besidomintieji informacijos paslaugų vaidmeniu šiuolaikinėje visuomenėje po Elenos Macevičiūtės (VU profesorės), Peterio van Menscho (Olandijos Reinwardto akademija), Gintaro Aleknonio („Žurnalistikos tyrimų“ žurnalo redakcinės kolegijos nario) paskaitų kviečiami klausytis pranešimų į sekciją „Bibliotekininkystė ir informacija: tradicija ir modernumas“; tiems, kuriuos domina šiuolaikiniai komunikacijos mokslai, sudaroma galimybė rinktis sekcijas „Komunikacijos ir informacijos teorijų ir praktikos raiškų“ arba „Pilietinės ir politinės komunikacijos tyrimų“ sekciją. Atskirą sekciją turės ir muziejininkai („Muzeologija: praktika, mokslas ir požiūrio į pasaulį būdas“).

Antrą konferencijos dieną po plenarinių Johannes Ehrato (Popiežiškasis Grigaliaus universitetas, Italija), Krzysztofo Migonio (Vroclavo universitetas, Lenkija) ir Larso Höglundo (Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos mokslų mokykla) paskaitų atskirose sekcijose papildomai bus aptarta knygotyros ir dokumentotyros mokslų ir studijų genezė ir dabartis, taip pat žiniasklaidos, masinės komunikacijos kontekstai ir socialinės tinklaveikos iššūkiai.

Konferencija vyks Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose. Organizatorius – VU Komunikacijos fakultetas. Pradžia 9 val.

Renginys skiriamas VU Komunikacijos fakulteto, kuris yra vienintelė tokio pobūdžio tyrimų sutelkta mokykla Lietuvoje bei Vidurio ir Rytų Europoje, 20-mečiui paminėti.

Konferencijos darbo kalba – anglų (plenariniai pranešimai verčiami į lietuvių kalbą).

Konferencijos programą rasite adresu http://www.conference2011.kf.vu.lt/?page_id=43.

Klausytojai į konferenciją registruojami adresu http://www.conference2011.kf.vu.lt/ (užpildykite „Registration form“). Registracija vyksta iki birželio 14 d. 10.00 val.

VU Komunikacijos fakulteto informacija