Tyrimo „Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas“ rezultatų pristatymas

2017 m. spalio 5 d. įvyko Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas“ rezultatų pristatymas. 

UAB „DIZI“ atliko naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis tyrimų praktikos analizę, ES šalių naudojimosi kultūros paveldo paslaugomis tyrimų analizę. Vadovaujantis parengta metodika atliko tyrimą, kuris apėmė Lietuvoje teikiamų elektroninių kultūros paveldo paslaugų analizę, pagrindinių paslaugų (Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS), Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS), Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS), Kultūros vertybių registras (KVR) tyrimą ir jų paslaugų naudotojų bei jų poreikių analizę, naudojimosi portalu Europeana tyrimą.

Pateiktų dokumentų sąrašą sudaro: paslaugų teikimo ataskaita, metodika, Lietuvoje teikiamų elektroninių kultūros paveldo paslaugų sąrašas, naudojimosi VEPS (Epaveldas) paslauga tyrimo ataskaita, naudojimosi LIMIS paslauga tyrimo ataskaita, naudojimosi EAIS paslauga tyrimo ataskaita, naudojimosi KVR paslauga tyrimo ataskaita.

Informacija apie renginį Kultūros ministerijos interneto svetainėje: https://goo.gl/negyb5

Visi dokumentai bus paskelbti Kultūros ministerijos svetainėje.

Renginio vieta
Kultūros ministerijos Baltoji salė