2017 m. rugsėjo 4–5 d. Lietuvos centriniame valstybės archyve vyko tarptautinis seminaras „Garso ir video kolekcijų valdymas“

Šiandien audiovizualiniai dokumentai sudaro didelę dalį pasaulio atminties, jie sukaupti skirtingose atminties institucijose (bibliotekose, muziejuose, archyvuose). Nemažai šių institucijų pagal savo prigimtį nėra tiesiogiai susiję su audiovizualinio paveldo kaupimu, tvarkymu, saugojimu ir prieigos užtikrinimu. Todėl jos dažnai susiduria su įvairiomis problemomis bei patirties stoka, siekiant išsaugoti kolekcijose sukauptą audiovizualinį paveldą, o taip pat sukurti sąlygas visuomenei juo naudotis.

Seminare supažindinta su įvairiais analoginiais garso ir videodokumentų formatais, jų katalogavimo, tvarkymo ir saugojimo ypatumais, kylančiomis kolekcijų išsaugojimo grėsmėmis; bus skiriamas dėmesys įvairiems garso ir video kolekcijų vertės bei specifikos klausimams. Taip pat bus nagrinėjamos temos, susijusios su garso bei video kolekcijų skaitmeninimu ir skaitmeniniu saugojimu. Dar viena svarbi tema – prieigos prie garso ir video kolekcijų užtikrinimas bei su tuo susiję autorių turtinių teisių klausimai.

Išsamesnė informacija, programa, registracija: 
http://www.archyvai.lt/lt/lvat/tarptautinis-seminaras-garso-ejau.html