Konferencija „Istorinės atminties archyvai“

2011 m. lapkričio 25 d. 11 val. Seime, Kovo 11-osios salėje, vyko konferencija „Istorinės atminties archyvai“, skirta Seimo kanceliarijos įgyvendinamam projektui „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“ pristatyti.

 

Konferencijos programa:

10.20–11.00 val. Registracija
Primininkauja žurnalistas, radijo ir televizijos laidų vedėjas Ginas Dabašinskas.
11.00–11.20 val. Seimo kanclerio Jono Mileriaus sveikinimo žodis.
11.20–11.40 val. Tautinės sąmonės formavimasis ir valstybės atkūrimas 1918 metais
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras prof. Bronius Genzelis.
11.40–12.00 val. Kelio į valstybingumą atspindžiai Seimo archyvuose
Vilniaus universtiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros docentas dr. Algirdas Jakubčionis.
12.00–12.20 val. Archyvinių duomenų naudojimas tyrinėjant opozicijos vaidmenį A. Smetonos autoritariniam valdymui
Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros lektorius dr. Mindaugas Tamošaitis.
12.20–12.50 val. Kavos pertrauka
12.50–13.30 val. Neatrasti tarpukario Lietuvos diplomatijos archyvai: problemų įvertinimas
Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Algis Kasparavičius.
13.30–14.00 val. Parlamentarizmo istorijos skaitmeninimas
Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros lektorius Vigintas Stancelis.
14.00–14.30 val. Istorinės atminties išsaugojimo problemos ir perspektyvos
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Angonita Rupšytė.
14.30–15.00 val. Diskusijos


Išsamiau apie projektą „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“ puslapyje http://www3.lrs.lt/pls/inter/www_tv.show?id=7377,1,51