Finansavimo šaltiniai

Kultūros paveldo veiklų galimi finansavimo šaltiniai: