Muziejų partneriai

Svetainėje skelbiamame partnerių sąraše rasite užsienio muziejų, mokslo ir švietimo įstaigų, su kuriomis bendradarbiauja Lietuvos muziejai, kontaktinius duomenis ir informaciją apie bendras parodas bei projektus, be to, užsienio šalių organizacijas, kurios veikia Lietuvoje.

Tikimės, kad ši informacija bus naudinga mezgant tarptautinius ryšius ir palengvins partnerių užsienyje paiešką.

Dėkojame muziejams, kurie atsiuntė informaciją apie partnerius – jų sąrašas bus nuolatos pildomas. Naujos informacijos laukiame el. paštu info@limis.lt.

Atsisiųsti sąrašą [*.pdf 127KB]

Sąrašas papildytas muziejų tarptautinių partnerių kontaktiniais duomenimis. Atsisiųsti  [*.pdf 127KB]

Partnerių sąrašas parengtas pagal Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Žemaičių dailės muziejaus, Literatūrinio A. Puškino muziejaus, Venclovų namų-muziejaus, Lietuvos jūrų muziejaus, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Lietuvos dailės muziejaus pateiktą informaciją.