Tarptautinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“

2013 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) rengė tarptautinę konferenciją „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“. Konferencija vyko Vytauto Kasiulio dailės muziejuje (A. Goštauto g. 1, Vilnius). Ji skirta senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projektui „Europeana Photography“. Lietuvos dailės muziejus yra oficialus šio projekto partneris, o šio projekto vykdymas muziejuje yra pavestas muziejaus filialui LM ISC LIMIS. Jis yra atsakingas ir už šio projekto veiklų koordinavimą ir organizavimą Lietuvoje.

Konferencijos dalyviai. Fotografuota senąja ICA fotokamera, pagamintu Drezdene apie 1910–1920 m. Vaidoto Aukštaičio nuotr.

Projekto plenarinio susitikimo dalyviai. Fotografuota senąja ICA fotokamera, pagaminta Dresdene apie ~1920 m. Vaidoto Aukštaičio nuotr.

Renginyje daugiausia dėmesio buvo skiriama dviem svarbiausiems projekto „Europeana Photography“ aspektams, kurie nurodyti ir konferencijos pavadinime: skaitmeninimui ir otografinei atminčiai. Rengiamoje konferencijoje fotografija buvo aptariama kaip daugialypis fenomenas: ir kaip meninis objektas, ir kaip istorinė kultūrinė terpė ar mediumas, ir kaip fotodokumentas ar iliustracija, tampantys atminties įrankiu ir reprezentuojantys istoriją. Analizuodami fotografinę tapatybę, pranešimų autoriai skatino diskutuoti apie fotografijos problematiką ir paradoksalumą. Daug dėmesio buvo skiriama atminties fenomenui ir istoriškumui. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę pasvarstyti, koks yra istorijos ir jos reprezentacijos fotografijoje santykis, gilintis į teatro bei spaudos fotografijų fenomenus. Buvo skaityti pranešimai apie Lietuvos fotografijos istorijos rašymą, Lietuvos senosios fotografijos albumus bei Lietuvos muziejuose saugomas senąsias fotografijas, fiksuojančias Lietuvos valstybingumo atkūrimą. Informacinių technologijų ir skaitmeninimo iniciatyvų ekspertai patarė, kaip galima kūrybiškai panaudoti skaitmeninį turinį, pasidalino sėkminga šios veiklos srities praktika.

Konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“ – puiki proga pasiklausyti ilgametę patirtį turinčių fotografijos bei skaitmeninimo iniciatyvų specialistų. Vieni pranešimų autoriai – projekto „Europeana Photography“ koordinatoriai ar dalyviai, kiti – ne vieną apdovanojimą ar įvertinimą pelnę fotografijos ar skaitmeninės kultūros ir technologijų profesionalai.

Dalyvauti konferencijoje buvo kviečiami projekte „Europeana Photography“ dalyvaujantys muziejų darbuotojai ir visi kiti, kurie domisi fotografija ir skaitmeninimu.

Antonella Fresa (Promoter, Italija). T. Kapočiaus nuotr.

Antonella Fresa (Promoter, Italija). T. Kapočiaus nuotr.

Frederikas Truyenas (Leveno katalikiškas universitetas, Belgija). A. Valužio nuotr.Frederikas Truyenas (Leveno kataliki¨kas universitetas, Belgija)

Frederikas Truyenas (Leveno katalikiškas universitetas, Belgija). A. Valužio nuotr.

Danutė Mukienė (LM ISC LIMIS, Lietuva). A. Valužio  nuotr.

Danutė Mukienė (LM ISC LIMIS, Lietuva). A. Valužio nuotr.

Konferencijos dalyviai

Projekto ketvirtojo plenarinio susitikimo dalyviai. T. Kapočiaus nuotr.

Daugiau nuotraukų >
Apie pranešėjus
Frederikas Truyenas (Leveno katalikiškas universitetas, Belgija) „Vaizdai, atsiminimai ir reprezentacijos „Europeana Photography“ kolekcijoje. Kuruojamas skaitmeninis vaizdas – mūsų bendros istorijos pirminis liudytojas“
Emanuela Sesti (Alinari, Italija) „Fotoarchyvas: fotografija, atmintis ir kūrybiniai impulsai menui“
Džonas Baleanas (TopFoto, Didžioji Britanija) „Istorija, sukurta ir atrasta 1842–1939 m. spaudos fotografijose“
Danutė Mukienė (LDM, Lietuva) „Lietuvos muziejų senosios fotografijos kolekcijų reikšmė Lietuvos valstybingumo atkūrimo dokumentavimo procese“
Margarita Matulytė (LDM, Lietuva), Agnė Narušytė (VDA) „Lietuvos fotografijos istorijos rašymas“
Stanislovas Žvirgždas (Lietuva ) „Lietuvos senosios fotografijos leidiniai ir albumai“
Anna Grusková (Divadelný ústav, Slovakija) „Senosiose fotografijose slypinti teatro paslaptis“
Antonella Fresa (Promoter, Italija) „Kūrybiškas skaitmeninio kultūrinio turinio panaudojimas“
 

2013 m. rugsėjo 9–11 d. – senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projektui „Europeana Photography“ skirti renginiai >

2013 m. rugsėjo 10–30 d. – kilnojama paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ >

Fred Truyen. „EuropeanaPhotography“ plenarinis susitikimas Vilniuje [paskelbta 2013 m. rugsėjo 13 d.] >

Apie tarptautinį projektą „EuropeanaPhotography“ >

Informaciją parengė Viktorija Jonkutė
Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
 

Išsamesnę informaciją apie konferenciją teikia: Viktorija Jonkutė (el. paštas viktorija@limis.lt), Danutė Mukienė (el. paštas danute@limis.lt), tel. (8 ~ 5) 261 9670.