Emanuela Sesti (Alinari, Italija) „Fotoarchyvas: fotografija, atminties ir kūrybiniai impulsai menui“

Emanuela Sesti

Emanuela Sesti

Fotoarchyvas yra ne tik mūsų praeities atsiminimų kolekcija, bet ir neišsemiamas mūsų laiko vertinimo, tikrovės bei istorijos interpretavimo šaltinis. Fotoarchyvas ir sukaupti atsiminimai gali suteikti daug informacijos apie praeities ir dabarties aiškinimus, tik reikia tinkamų prieigos būdų. Vienas iš archyvo skaitymo raktų – katalogas. Archyvas gali būti skaitomas ir interpretuojamas įvairiais būdais. Ar mes galime jį valdyti?

Informacija apie pranešėją:

Emanuela Sesti yra meno istorikė, viduramžių ir šiuolaikinio meno istorijos specialistė. Šiuo metu Emanuela specializuojasi fotografijos archyvų valdymo, rodyklių ir skaitmeninimo srityse, sprendžia autorinių teisių, kopijų mokesčių klausimus, vadovauja internetiniams projektams, atlieka fotografijos ir ikonografinius tyrimus. Ji yra vykdžiusi tyrimus nacionaliniame Italijos moksliniame centre bei Florencijos universitete, parengė keletą leidinių apie meno ir fotografijos istorijas. Emanuela buvo Alinari fotoarchyvų ir virtualaus Alinari skyriaus – skaitmeninio, rodyklių ir interneto projekto, direktorė. Florencijos universitete dėstė fotografijos istoriją bei fotografiją vaizduojamų menų programoje, taip pat skaitė kelis kursus apie fotografijos saugojimą ir atkūrimą. Šiuo metu ji yra Alinari fondo Švietimo ir kultūros projektų vadovė.

Tarptautinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“