Frederikas Truyenas (Leveno katalikiškas universitetas, Belgija) „Vaizdai, atsiminimai ir reprezentacijos „Europeana Photography“ kolekcijoje. Kuruojamas skaitmeninis vaizdas – mūsų bendros istorijos pirminis liudytojas“

Prof. Dr. Frederikas Truyenas

Prof. Dr. Frederikas Truyenas.

Europeana Photography“ projektas, būdamas unikalios viešųjų paveldo institucijų ir privačių kuratorių bei fotoagentūrų partnerystės rezultatas, siūlo galimybę pažvelgti į iki šiol buvusią nepasiekiamą Europos istoriją, įamžintą to meto fotografų. Ar tai būtų vestuvių nuotraukos, portretai, miesto peizažai, sportas, gamta ar politikai, kolonializmo ar karo vaizdai, turtingose kolekcijose, kurios bus matomos visuomenei „Europeanoje“, atsispindi daugialypiai matmenys, suformavę šiandienos Europą 1839–1939 m. laikotarpiu. Atskleidžiama ne tik Europos ir jos gyventojų istorija, bet ir fotografijos kalba: skirtingos technikos, pvz., dagerotipai, kalotipai, stiklo negatyvai, lėmę tam tikrą vaizduojamo dalyko pateikimą ir jo suvokimą.

Frederikas Truyenas savo pranešime aptars skaitmeninio atgaminimo ir vaizdų reprezentavimo, kaip fotografijos paveldo išsaugojimo, svarbą bei pasidalins konsorciume įgyta patirtimi.

Informacija apie pranešėją:

Prof. Dr. Frederikas Truyenas (Frederik Truyen) yra Leveno katalikiškojo universiteto (Belgija) Menų fakulteto docentas. Frederikas rašo straipsnius skaitmeninei kultūrai ir technologijoms skirtuose leidiniuose E-Learning, ICT Education, Digital Culture, Epistemology. Jis yra Menų fakulteto Informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjas, taip pat atsakingas už Kultūros tyrimų instituto informacinių technologijų ir skaitmeninių medijų veiklos vykdymą. Frederikas dėsto informacijos mokslus bakalaurantams ir internetinė leidybą magistro pakopos studentams. Šiuo metu jis yra universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų informacinių komunikacinių technologijų pirmininkas, taip pat MA Kultūros studijų programos direktorius. Dalyvauja daugelyje projektų, susijusių su atvirais mokymo šaltiniais, tokiais kaip A OER-HE, Net-CU ir OCW EU, taip pat kultūros paveldo skaitmeninimo projektuose, tarp jų IDEM, RICH ir „Europeana Photography“. Jis yra projekto „Europeana Photography“ koordinatorius.

Tarptautinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“