Danutė Mukienė (LDM, Lietuva) „Lietuvos muziejų senosios fotografijos kolekcijų reikšmė Lietuvos valstybingumo atkūrimo dokumentavimo procese“

Danutė Mukienė

Danutė Mukienė

Fotografija – dokumentinio paveldo dalis. Ji liudija svarbiausius įvykius, fiksuoja su jais susijusius asmenis. Dažnai tik iš fotografijų galime atkurti mūsų valstybės svarbų įvykį, konkrečių asmenų vaidmenį jame. Tai itin aktualu kalbant apie fotografijų, saugomų mūsų muziejuose, svarbą. Lietuvos muziejai turi gausias ir vertingas istorinės ir meninės fotografijos kolekcijas. Didžiausi istorinės fotografijos rinkiniai sukaupti Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Lietuvos dailės muziejuje, Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, Kauno IX forto muziejuje, Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Panevėžio krašto muziejuje, Žemaičių muziejuje „Alka“, Kretingos muziejuje bei Rokiškio krašto muziejuje.

Pirmojo fotografijos gyvavimo šimtmečio fotografijų dalis nėra didelė, tačiau ji labai reikšminga. Šis laikotarpis yra susijęs su tokiais svarbiais Lietuvai istoriniais įvykiais, kaip 1863 m. sukilimas, lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas ir jo panaikinimas, Pirmasis pasaulinis karas, lietuvių tautinis judėjimas bei Lietuvos valstybingumo atkūrimas.

Daugeliui Lietuvos muziejų dalyvavimas tarptautiniame fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projekte „Europeana Photography“ buvo didelis postūmis ir paskata susisteminti informaciją apie muziejuose saugomą istorinę fotografiją, ją suskaitmeninti ir šiuolaikiškomis, patraukliomis formomis pristatyti visuomenei.

Pradedant įgyvendinti projektą planuota, kad bus suskaitmeninta ir paviešinta 20 tūkst. Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Vėliau paaiškėjo, kad šis skaičius gali būti didesnis, nes dalis muziejų, kurie anksčiau neplanavo dalyvauti projekte, dirbdami su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema ir supratę fotografijų skaitmeninimo svarbą, pradeda skaitmeninti ir viešinti savo rinkiniuose saugomas senąsias nuotraukas. Ateityje informaciją apie šias fotografijas planuojama pateikti į svarbiausią Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“.

Informacija apie pranešėją:

Danutė Mukienė – žurnalistė, muziejininkė, knygų, periodinių leidinių redaktorė ir leidėja. 1984 m. ji baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, įgijo žurnalisto specialybę. Spaudos leidiniuose dirba nuo 1975 metų. Papildomai keletą metų dirbo Skuodo rajono radijo laidų redaktore, bendradarbiavo respublikiniame radijuje, kurdama laidas žemaičių kalba. 1991 m. įkūrė ir 1991–1993 m. redagavo Žemaičių kultūros draugijos laikraštį „A mon sakaa?“ – pirmąjį tarmiškai leidžiamą laikraštį Lietuvoje. 1993 m. šis leidinys reorganizuotas į žurnalą „Žemaičių žemė“. Jį D. Mukienė redaguoja ir leidžia iki šiol. 1993 m. buvo Palangos miesto Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai, 1996–2004 m. Žemaičių kultūros draugijos informacinio kultūros centro Vilniuje vadovė. 2009 m. dėstė VU Žurnalistikos institute. Nuo 1999 m. dirba Lietuvos dailės muziejuje, vadovauja šio muziejaus filialui Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, yra atsakinga už šio centro vykdomus nacionalinius ir tarptautinius kultūros paveldo skaitmeninimo projektus. 1998–2013 m. įgyvendino keliolika skaitmeninės leidybos projektų. Svarbiausi iš jų – portalai „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, „Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės“ www.tradicija.lt, „Lietuvos dailės muziejus“ www.ldm.lt ir kt.

Tarptautinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“