Margarita Matulytė (LDM, Lietuva), Agnė Narušytė (VDA, Lietuva) „Lietuvos fotografijos istorijos rašymas“

„Camera obscura: Lietuvos fotografijos istorija“ – taip vadinasi greitai pasirodysianti bendra dr. Margaritos Matulytės ir dr. Agnės Narušytės monografija apie 1839–1945 metų Lietuvos fotografijos istoriją. Leidinio pavadinimas nurodo tyrimo objektą: camera obscura (lot. tamsus kambarys), tiksliau – fotografiją, gimstančią šviesos srautui prasiskverbus į tamsą. Be to, kalba apie fotografijos istoriją bei jos rašymą, kurie, sakytum, taip pat atsiranda iš tamsos, tylos bei laukimo. Rašymą, kuris kelia nelengvą užduotį: atrasti, sugrįžti, atsiminti, kai tiek daug sunaikinta, prarasta, pamiršta.

M. Matulytė ir Agnė Narušytė savo pranešime aptars Lietuvos fotografijos istorijos rašymą – vertinantį ir naujai interpretuojantį ankstesnius pasakojimus, atskleidžiantį reikšmingiausias fotografijos tendencijas. Fotografijos raida nagrinėjama atsižvelgiant į svarbius istorinius įvykius, išryškinant ryškiausias asmenybes. Chronologinis istorijos pasakojimas leidžia aptarti kiekvieno istorinio laikotarpio fotografijos aktualijas ir problematiką, nors kartais tenka peržengti chronologines ribas.

Informacija apie pranešėją:

Dr. Margarita Matulytė. R. Danisevičiaus nuotr.

Dr. Margarita Matulytė. R. Danisevičiaus nuotr.

Dr. Margarita Matulytė – humanitarinių mokslų daktarė, fotografijos istorikė, Lietuvos dailės muziejaus fotografijos specialistė. Lietuvos fotografiją tyrinėti pradėjo 1995 metais. 1998 m. tapo Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nare, nuo 2005 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė. 1995–2001 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus vedėja. 2005 m. Perudžos universitete (Italija) studijavo italų kalbą ir kultūrą užsieniečiams, 2008 m. Oksfordo tarptautiniame studijų centre – anglų kalbą, kultūrą ir komunikaciją. 2006–2008 m. buvo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė, 2006–2007 m. – Vilniaus dailės akademijos Humanitarinių mokslų fakulteto lektorė, nuo 2007 m. – Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto lektorė. Lietuvos ir užsienio spaudoje yra paskelbusi daugiau negu 100 publikacijų, sudariusi daugiau negu 20 knygų, kuravusi daugiau nei dešimt lietuvių autorių ir tarptautinių parodų. Nuo 2002 m. iki dabar dirba Lietuvos dailės muziejaus fotografijos rinkinio saugotoja ir tyrinėtoja, parodų kuratore.

Dr. Agnė Narušytė. A. Valužio nuotr.

Dr. Agnė Narušytė. A. Valužio nuotr.

Dr. Agnė Narušytė yra dailės kritikė bei kuratorė, tyrinėjanti šiuolaikinę fotografiją ir jos sąsajas su filosofija bei psichologija. Ji studijavo dailės istoriją ir teoriją Vytauto Didžiojo universitete (Kaunas), Centrinės Europos universitete (Praha) ir Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 1997 m. Narušytė dirbo moderniosios fotografijos fondo saugotoja ir tyrinėtoja Lietuvos dailės muziejuje, dėstė Vilniaus dailės akademijoje ir Edinburgo Napier universitete (Jungtinė Karalystė), buvo savaitraščio „7 meno dienos“ užsienio kultūros puslapio redaktorė, taip pat kūrė kultūros laidas Lietuvos nacionalinėje televizijoje. 2008 m. ji išleido disertacijos pagrindu parengtą knygą „Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje“, o 2011 – knygą „Lietuvos fotografija: 1990 – 2010“. Šiuo metu ji yra Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėja.

Tarptautinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“