Antonella Fresa (Promoter, Italija) „Kūrybiškas skaitmeninio kultūrinio turinio panaudojimas“

Antonella Fresa

Antonella Fresa

Pastaraisiais metais „Europeana“ ir kiti skaitmeniniai kultūriniai ištekliai ir kolekcijos sulaukė didelio masto investicijų iš Europos Komisijos ir valstybių narių, taip pat kelių privačių investuotojų, tad dabar svarbu pereiti prie turinio panaudojimo etapo. Šių investicijų pelningumą daugiausia realizuoja viešojo finansavimo iniciatyvos, tačiau jomis turėtų pasinaudoti ir visuomenė – tiek „Europeanos“, naudotojai plačiojoje visuomenėje, tiek ūkio subjektai, ypač kūrybinės industrijos. „Europeanos“ skaitmeninių kultūros vertybių veiksmingumas dar nėra maksimaliai įgyvendintas, norint jį padidinti, reikia imtis efektingesnių priemonių.

Svarbiausi aspektai:

– reikia didinti skaitmeninimo iniciatyvų sukurto skaitmeninio kultūrinio turinio panaudojimą;

– metaduomenų paslaugos yra svarbiausi turinio ir kūrybinių industrijų elementai, o naujos Creative Commons (liet. Kūrybiškos bendruomenės) licencijos „Europeanos“ turiniui atveria naujas galimybes;

– viešo naudojimo sritis – nepaprastai turtingas šaltinis, labai vertingas visuomenei, tačiau šiuo metu jis išnaudojamas nepakankamai ir vartotojai, panaudodami jame sukauptą medžiagą, susiduria su kliūtimis.

Antonella Fresa savo pranešime aptars šios veiklos srities problemas, pateiks siūlymus bei pasidalins sėkmingų praktikų pavyzdžiais.

Informacija apie pranešėją:

Antonella Fresa – informacinių technologijų ekspertė, IT mokslinių tyrimų ir inovacijų kompanijos Promoter, įkurtos Pizoje (Italija), generalinė direktorė ir administratorė. Antonella yra baigusi informatikos studijas Turino universitete. Kurį laiką dirbo informacinių sistemų inžiniere, vadybininke, mokslo darbuotoja, politikos patarėja aukštųjų technologijų tinkle ir laisvai samdoma konsultante IT bei internetinių paslaugų srityse. 1999–2002 m. buvo projekto specialistė Europos Komisijoje, 2002–2012 m. – Italijos kultūros paveldo ir kultūrinės veiklos ministerijos patarėja. A. Fresa turi daugiau nei 15 metų darbo patirties Europos bendradarbiavimo projektuose ir politikos plėtros sistemose. Šiuo metu ji yra kelių EK projektų, susijusių su skaitmeniniu turiniu, techninė koordinatorė: DCH-RP, Europeana Photography, Linked Heritage, DC-NET ERA-NET, MINERVA serijos ir MICHAEL serijos. Antonella yra buvusi įvairių IT, kultūros paveldo organizacijų ir komitetų narė. Laisvalaikiu mėgsta būti kaime ir jodinėti arkliais.

Tarptautinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“