Kilnojama paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“

LDM filialo LM ISC LIMIS kilnojama senųjų Lietuvos muziejuose saugomų fotografijų paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ 2013 m. rugsėjo 10 d. – spalio 4 d. veikė LDM filiale LM ISC LIMIS. Parodoje buvo eksponuojami dailininkės Loretos Uzdraitės sumaketuoti stendai. Juose panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių „EuropeanaPhotography“ projekte.

Parodos el. versija svetainėje www.ldm.lt >

Steigiamojo Seimo atstovės. Sėdi iš kairės: Emilija Spudaitė-Gvildienė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Magdalena Draugelytė-Galdikienė. Stovi iš kairės: Ona Muraškaitė-Račiukaitienė, Salomėja Stakauskaitė. 1921 m. Fotografas nežinomas. Nuotrauka saugoma Panėvėžio kraštotyros muziejuje, PKM GEK 920/F 72

Steigiamojo Seimo atstovės. Sėdi iš kairės: Emilija Spudaitė-Gvildienė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Magdalena Draugelytė-Galdikienė. Stovi iš kairės: Ona Muraškaitė-Račiukaitienė, Salomėja Stakauskaitė. 1921 m. Fotografas nežinomas. Nuotrauka saugoma Panėvėžio kraštotyros muziejuje, PKM GEK 920/F 72

Fotografijose įamžintos tokios žymios asmenybės kaip Kazimieras Būga, Petras Vileišis, Maironis, Mykolas Romeris, Antanas Smetona, Jonas Jablonskis, Jonas Basanavičius, Marija ir Jurgis Šlapeliai, žymiausios Lietuvos muzikinio gyvenimo figūros bei jų gyvenamoji aplinka, visuomeninis kultūrinis gyvenimas, taip pat aukštuomenė bei kilmingieji: Rietavo dvaras, Rokiškio dvaras ir didikai Tyzenhauzai, Lietuvos bajorai Kosakovskiai, Tiškevičiai, Plungės kunigaikščiai Oginskiai, Didikai Radvilos. Dalyje fotografijų užfiksuota Žemaičių vyskupystės realijos, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė ir svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai: 1863 m. sukilimas, XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos tautinis sąjūdis, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis, 1923 m. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos.

Parodos metu rodomas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus parengtas dokumentinis filmas „Prieškario Lietuva“. Naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais parodos lankytojai gali peržiūrėti virtualią parodą, parengtą iš Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus priklausančių fotografijų. Joje pristatoma XX a. pradžios Vilniaus inteligentų mada. Lankytojai taip pat turi galimybę susipažinti ir su Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose saugomomis vieno žymiausio XX a. I p. Lietuvos fotografo ir fotografijos teoretiko Jano Brunono Bułhako (1876–1950) fotografijomis, kuriose įamžinti Vilniaus miesto vaizdai ir architektūrinės detalės. Taip pat – galima susipažinti su senaisiais Lietuvos fotoalbumais bei kitais senajai fotografijai skirtais leidiniais.

Parodos koncepcijos ir tekstų autorė – Danutė Mukienė, kuratorės – Danutė Mukienė ir Viktorija Jonkutė. Stendus maketavo – Loreta Uzdraitė.

Parodos atidarymo Vilniuje 2013 m. rugsėjo 10 d. akimirkos

Parodos atidarymo metu muzikavo Lukas Jonušis (smuikas) ir Liutauras Žilaitis (violončelė)

Parodos atidarymo metu muzikavo Lukas Jonušis (smuikas) ir Liutauras Žilaitis (violončelė)

Kalba LM ISC LIMIS vadovė Danutė Mukienė

Kalba LM ISC LIMIS vadovė Danutė Mukienė

Parodos dailininkė L. Uzdraitė

Parodos dailininkė L. Uzdraitė

Parodos pirmieji lankytojai

Parodos pirmieji lankytojai

Parodos pirmieji lankytojai

Parodos pirmieji lankytojai

Parodos pirmieji lankytojai

Parodos pirmieji lankytojai

Parodos pirmieji lankytojai

Parodos pirmieji lankytojai

Naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais parodos lankytojai peržiūri virtualią parodą, parengtą iš Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus priklausančių fotografijų

Naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais parodos lankytojai peržiūri virtualią parodą, parengtą iš Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejui priklausančių fotografijų

Nuotr. A. Valužio.

Paroda surengta:

Nuo 2015 m. sausio 13 d. – kovo 1 d. – Lazdijų krašto muziejuje

Nuo 2014 m. lapkričio 7 d. – gruodžio 2 d. – Jonavos krašto muziejuje

Nuo 2014 m. rugsėjo 16 d. – spalio 16 d. – Alytaus kraštotyros muziejuje

2014 m. liepos 4 d.–rugpjūčio 29 d. Birštono muziejuje

2014 m. kovo 12 d. – liepos 1 d. Gelgaudiškio dvaro rūmuose

2014 m. vasario 4 –kovo 8 d. Kauno miesto muziejuje

2014 m. sausio 6–20 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje

2013 m. gruodžio 17–2014 m. sausio 6 d.  Anykščių koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre

2013 m. lapkričio 20–gruodžio 15 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje  Vilniuje

2013 spalio 23–lapkričio 11 d.  Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje >

2013 m. spalio 7 d. – spalio 22 d. –  Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje >