Kilnojamoji stendinė paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje

Kilnojamos parodos stendai>
2013 spalio 23–lapkričio 11 dienomis Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Klaipėda, Didžioji Vandens g. 2) – kilnojamoji stendinė senųjų fotografijų paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“. Parodą sudaro teminiai stendai, kuriuose panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių tarptautiniame senųjų nuotraukų, sukurtų pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.) skaitmeninimo ir sklaidos projekte „EuropeanaPhotography“ www.europeana-photography.eu/, rinkinių. Iš viso šiame projekte, kuris įgyvendinamas 2012–2015 m., jau dalyvauja 36 Lietuvos muziejai.

Parodos el. versija svetainėje www.ldm.lt >

Parodos fragmentas. D. Mukienės nuotr.

Parodos fragmentas. D. Mukienės nuotr.

Dalis parodos stendų skirta Lietuvai svarbiems įvykiams, jubiliejams pažymėti: Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės įkūrimui, Žemaičių krikšto jubiliejui, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui „Lituanica“ per Atlantą, XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos tautiniam sąjūdžiui, 1863 m. sukilimui.

Kita stendų dalis pasakoja apie Lietuvos iškilias asmenybes. Čia pateikiamos nuotraukos, faktinė informacija apie Lietuvos patriarchą Joną Basanavičių, pirmąjį Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, teisininką Mykolą Romerį, Vilniaus kultūros ir visuomenės veikėjus Mariją ir Jurgį Šlapelius, verslininką ir visuomenės veikėją Petrą Vileišį, poetus Maironį ir Antaną Baranauską.

Trečioji stendų dalis skirta Lietuvos dvarams ir jų šeimininkams. Parodos lankytojams pristatomi Rietavo, Rokiškio dvarai, pasakojama apie Palangą bei Kretingos ir Palangos dvarų šeimininkus Tiškevičius, Plungės ir Rietavo kunigaikščius Oginskius, didikus Tyzenhauzus, Radvilas, bajorus Kosakovskius. Didelė dalis fotografijų, liudijančių apie šių dvarų gyvenimą XIX a. pab. – XX a. pradžioje, yra sukurta pačių dvarininkų arba jiems užsakius, nacionalizavus dvarus perduota juose įsikūrusiems muziejams ir čia išsaugota iki šiol, o dabar skaitmeninama ir, naudojant šiuolaikines informacines technologijas, pristatoma visuomenei.

Projekto „Europeana Photography“ įgyvendinimo metu (2012–2014 m.) planuojama suskaitmeninti ir Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos portale LIMIS www.limis.lt paskelbti informaciją apie 20 tūkstančių Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Visos jos bus pateiktos ir svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ www.europeana.eu. Didelė dalis šių nuotraukų Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portale www.limis.lt visuomenei jau pristatoma dabar. Su visais parodos stendais interneto vartotojai turi galimybę susipažinti Lietuvos dailės muziejaus interneto svetainės puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Slapeliai.htm .

Ši kilnojamoji paroda kelionę po Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigas pradėjo 2013 m. rugsėjo 10 d. Vilniuje, Lietuvos dailės muziejuje veikiančio filialo LM ISC LIMIS patalpose, šiame muziejuje vykusio tarptautinio projekto „Europeana Photography“, kuriame dalyvauja 18 partnerių iš 12 Europos šalių, plenarinio susitikimo metu. Spalio 7 d. paroda buvo atidaryta Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, o iš čia pervežta į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų. Vėliau ją numatyta eksponuoti Vilniuje veikiančiame Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje, Kauno miesto ir Maironio lietuvių literatūros muziejuose, Anykščių menų centre, Kretingos muziejuje ir kt.

Parodos koncepcijos ir tekstų autorė – Danutė Mukienė, kuratorės – Danutė Mukienė ir Viktorija Jonkutė, dailininkė – Loreta Uzdraitė.

Informaciją parengė Danutė Mukienė

Parodos fragmentas. D. Mukienės nuotr.

Parodos fragmentas. D. Mukienės nuotr.

Parodos fragmentas. D. Mukienės nuotr.

Parodos fragmentas. D. Mukienės nuotr.

LRT reportažas apie senųjų fotografijų parodą Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Žiūrėti nuo 22 min. 20 s. >

Surengtos parodos. Išsamiau >