Kauno miesto muziejuje – stendinė paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“

Nuo 2014 m. vasario 4 d. iki kovo 8 d. kilnojamoji stendinė paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ veikia Kauno miesto muziejuje (M. Valančiaus g. 6). Prieš tai ji jau buvo eksponuojama Anykščių sakralinio meno centro Anykščių koplyčioje veikiančiame Pasaulio anykštėnų kūrybos centre, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, Lietuvos dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS patalpose, Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo.

Parodos atidarymas: 2014 m. vasario 12 d. 16 val.

Parodą sudaro teminiai stendai, kuriuose panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių tarptautiniame senųjų nuotraukų, sukurtų per pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.), skaitmeninimo ir sklaidos projekte „Europeana Photography“.

Dalis parodos stendų skirta Lietuvai svarbiems įvykiams, jubiliejams pažymėti: 1863 m. sukilimui, Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą lėktuvu „Lituanica“, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės įkūrimui, Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos, XIX a. pab.–XX a. pr. Lietuvos tautiniam sąjūdžiui. Kita stendų dalis pasakoja apie Lietuvos iškilias asmenybes. Čia pateikiamos nuotraukos, faktinė informacija apie Lietuvos patriarchą Joną Basanavičių, pirmąjį Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, teisininką Mykolą Romerį, Vilniaus kultūros ir visuomenės veikėjus Mariją ir Jurgį Šlapelius, verslininką ir visuomenės veikėją Petrą Vileišį, poetus Maironį ir Antaną Baranauską. Trečioji stendų dalis skirta Lietuvos dvarams ir jų šeimininkams. Parodos lankytojams pristatomi Rietavo, Rokiškio dvarai, pasakojama apie Palangą bei Kretingos ir Palangos dvarų šeimininkus Tiškevičius, Plungės ir Rietavo kunigaikščius Oginskius, didikus Tyzenhauzus, Radvilas, bajorus Kosakovskius. Didelė dalis fotografijų, liudijančių apie šių dvarų gyvenimą XIX a. pab.–XX a. pr., yra sukurta pačių dvarininkų arba jiems užsakius, o nacionalizavus dvarus, buvo perduota didikams priklausiusiuose dvaruose įsikūrusiems muziejams ir čia išsaugota iki šiol. Dabar šios nuotraukos skaitmeninamos ir, naudojant šiuolaikines informacines technologijas, pristatomos visuomenei.

Projekto „Europeana Photography“ įgyvendinimo metu (2012–2014 m.) planuojama suskaitmeninti ir Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos portale LIMIS (www.limis.lt) paskelbti informaciją apie 20 tūkstančių Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Daugiau negu pusę jų interneto vartotojai jau gali peržiūrėti LIMIS portale. Šios nuotraukos jau pateiktos ir svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ www.europeana.eu. Likusioji dalis visuomenei bus pristatyta iki 2014 m. pabaigos.

Su parodos „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ stendais interneto vartotojai turi galimybę susipažinti Lietuvos dailės muziejaus interneto svetainės puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Slapeliai.htm.

Parodos koncepcijos ir tekstų autorė – Danutė Mukienė, kuratorės – Danutė Mukienė ir Viktorija Jonkutė, dailininkė – Loreta Uzdraitė.

Siekiant įdomiai ir netradiciškai pristatyti šią parodą, Kauno miesto muziejaus edukatoriai parengė stalo žaidimą „Kauno tauro nuotykiai Lietuvoje“.

Muziejaus darbuotojai edukacinių užsiėmimų dalyvius supažindina su paroda ir pasiūlo įtvirtinti žinias žaidžiant netradicinį žaidimą – linksmą didelio dydžio stalo žaidimą, padėtą ant žemės. Susiskirsčius komandomis, reikia ridenti kauliuką, atsakinėti į klausimus, susijusius su matyta paroda. Dalyvius kelionėje po Lietuvos istoriją, kurioje yra ir pakilimų, ir nuosmukių, ir sąstingių lydi Kauno miesto muziejaus simbolis – tauras.

Programa veiks tik 1 mėnesį. Ji skirta 5–8 ir 9–12 klasių mokiniams, suaugusiesiems, šeimoms. Programos trukmė – 1 val.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Parodos fragmentas

Parodos fragmentas

Parodos fragmentas

Parodos fragmentas

Direktoriaus pavaduotoja Reda Žekienė

Direktoriaus pavaduotoja Reda Žekienė

Folkloro ansamblis „Karužė“

Folkloro ansamblis „Karužė“

Parodos kuratorė Danutė Mukienė

Lietuvos dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS centro vedėja, parodos kuratorė Danutė Mukienė

 

Parodos atidarymo akimirka

Parodos atidarymo akimirka

 

Tarptautinio projekto „Europeana Photography“ koordinatorė Viktorija Jonkutė

Tarptautinio projekto „Europeana Photography“ koordinatorė Viktorija Jonkutė

 

 

Kauno miesto muziejaus Edukacinių programų ir renginių organizavimo skyriaus vedėja, istorikė Skaidra Grabauskienė

Kauno miesto muziejaus Edukacinių programų ir renginių organizavimo skyriaus vedėja, istorikė Skaidra Grabauskienė

 

Parodos fragmentas

Parodos fragmentas

Parodos fragmentas

Parodos fragmentas

Nuotr. Danutės Mukienės

Surengtos parodos. Išsamiau >