Lietuvos dailės muziejaus kilnojamoji stendinė paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“

Kilnojamos parodos stendai>
2013 m. spalio  7 d. Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) surengta kilnojamoji stendinė Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ pradėjo savo kelionę po Lietuvos švietimo, kultūros įstaigas.

Parodos stendas

Parodos stendas

Pirmoji stotelė – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija. Čia paroda veiks dvi savaites. Vėliau ji bus perkelta į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų (Klaipėda), Vilniuje veikiantį Marijos ir Jurgio Šlapelių namą-muziejų, aplankys Kauno miesto ir Maironio lietuvių literatūros muziejų, Anykščius.

Parodą sudaro teminiai stendai, kuriuose panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių tarptautiniame senųjų nuotraukų, sukurtų pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.) skaitmeninimo ir sklaidos projekte „Europeana Photography“.

Dalis parodos stendų skirta Lietuvai svarbiems įvykiams, jubiliejams pažymėti: 1863 m. sukilimui, Žemaičių krikšto jubiliejui, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą, lėktuvu „Lituanica“Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės įkūrimui, Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos, XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos tautiniam sąjūdžiui.

Kita stendų dalis pasakoja apie Lietuvos iškilias asmenybes. Čia pateikiamos nuotraukos, faktinė informacija apie Lietuvos patriarchą Joną Basanavičių, pirmąjį Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, teisininką Mykolą Romerį, Vilniaus kultūros ir visuomenės veikėjus Mariją ir Jurgį Šlapelius, verslininką ir visuomenės veikėją Petrą Vileišį, poetus Maironį ir Antaną Baranauską.

Trečioji stendų dalis skirta Lietuvos dvarams ir jų šeimininkams. Parodos lankytojams pristatomi Rietavo, Rokiškio dvarai, pasakojama apie Palangą bei Kretingos ir Palangos dvarų šeimininkus Tiškevičius, Plungės ir Rietavo kunigaikščius Oginskius, didikus Tyzenhauzus, Radvilas, bajorus Kosakovskius. Didelė dalis fotografijų, liudijančių apie šių dvarų gyvenimą XIX a. pab. – XX a. pr. yra sukurta pačių dvarininkų arba jiems užsakius, nacionalizavus dvarus perduota juose įsikūrusiems muziejams ir čia išsaugota iki šiol, o dabar skaitmeninama ir, naudojant šiuolaikines informacines technologijas, pristatoma visuomenei.

Projekto „Europeana Photography“ įgyvendinimo metu (2012–2014 m.) planuojama suskaitmeninti ir Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos portale LIMIS www.limis.lt paskelbti informaciją apie 20 tūkstančių Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Visos jos bus pateiktos ir svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana. Didelė dalis šių nuotraukų portale www.limis.lt jau pristatoma visuomenei. Su visais parodos stendais interneto vartotojai turi galimybę susipažinti Lietuvos dailės muziejaus interneto svetainės puslapyje http://www.ldm.lt.

Parodos koncepcijos ir tekstų autorė – Danutė Mukienė, kuratorės – Danutė Mukienė ir Viktorija Jonkutė, dailininkė – Loreta Uzdraitė.

Parodos atidarymo 2013 m. spalio  7 d.  Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje akimirkos

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija. D. Mukienės nuotr.

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija. D. Mukienės nuotr.

Parodos atidraymo akimirka. V. Jonkutės nuotr.

Parodos atidraymo akimirka. V. Jonkutės nuotr.

Parodos atidarymo akimirka. V. Jonkutės nuotr.

Parodos atidarymo akimirka. V. Jonkutės nuotr.

Kalba parodos kuratorė V. Jonkutė.  L. Uzdraitės nuotr.

Kalba parodos kuratorė V. Jonkutė. L. Uzdraitės nuotr.

Parodos atidarymo akimirka. V. Jonkutės nuotr.

Parodos atidarymo akimirka. V. Jonkutės nuotr.

Parodos atidarymo akimirka. L. Uzdraitės nuotr.

Parodos atidarymo akimirka. L. Uzdraitės nuotr.

Paroda Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje. V. Jonkutės nuotr.

Paroda Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje. V. Jonkutės nuotr.

Parodos dailininkė Loreta Uzdraitė. V. Jonkutės nuotr.

Parodos dailininkė Loreta Uzdraitė. V. Jonkutės nuotr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surengtos parodos.  Išsamiau >