Stanislovas Žvirgždas (Lietuva) „Lietuvos senosios fotografijos leidiniai ir albumai“

Stanislovas Žvirgždas

Stanislovas Žvirgždas

Pranešime nagrinėjami pirmieji A. Rohrbacho, A. Sveikovskio, V. Zacharčiko, J. Čechavičiaus, J. Bulhako ir kitų fotografų XIX a. – XX a. pradžios Lietuvos fotoalbumai (originalių fotografijų). XIX a. pabaigoje atsiradus cinkografijai, pradėti leisti įvairūs spausdintiniai fotoalbumai. Pranešime bus apžvelgiamas „Lietuviškas albumas“, 1900 m. Paryžiaus parodoje pelnęs aukso medalį, taip pat Pirmojo pasaulinio karo leidiniai, kuriuose gausiai naudojamos Lietuvos fotografų ir vokiečių karo korespondentų sukurtos fotografijos bei kiti leidiniai. Bus kalbama ir apie įvairius tarpukario laikotarpiu pasirodžiusius fotoalbumus ir leidinius bei apie įvairių fotoalbumų, leidinių raidą po Antrojo pasaulinio karo. Pranešimo pabaigoje autorius trumpai apžvelgs mūsų dienų Lietuvos fotoalbumus ir leidinius, leidybos tendencijos. Pranešimas bus iliustruojamas fotoalbumų ir leidinių pavyzdžiais.

Informacija apie pranešėją:

Stanislovas Žvirgždas labiausiai žinomas kaip fotografas peizažistas, fotografijos istorikas. 1960–1961 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1961–1965 m. kalintas už dalyvavimą renginyje, kurio metu buvo pakelta uždrausta lietuviška vėliava. 1972 m. baigė fotografijos studijas anuo metu Maskvoje veikusiame Liaudies meno institute. Tai pačiais metais buvo priimtas į Lietuvos fotomenininkų sąjungą, kurioje 1972–1992 m. dirbo fotografu menininku. 1992–1996 m. buvo Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas, 1996–2013 m. – valdybos sekretorius. 1999 m. tapo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininku. 2001–2005 m. S. Žvirgždas buvo Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) atstovas Lietuvoje. Nuo 2001 m. jis – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos fotografijos ekspertų komisijos pirmininkas, nuo 2002 m. – Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertų komisijos narys. Fotomenininkas yra surengęs daugiau negu 100 personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, buvęs daugelio fotografijos konkursų vertinimo komisijos narys. S. Žvirgždas yra pelnęs daugybę apdovanojimų už nuopelnus kultūrai. 2002 m. jam įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius, 2004 m. – Lietuvos Respublikos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2010 m.– aukso medalis „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“, 2010 m. – Balio Buračo fotografijos premija.

Tarptautinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“