Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Muziejininkų mokymai 2022 metais

Posted on: 31 kovo, 2022 by Dalia

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2022 m. tęsia muziejininkų mokymus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo temomis. Skelbiame mokymų „Muziejuose saugomų objektų fotografavimas“,  „Mokymai dirbti su LIMIS“, „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas bei ženklinimas“, „Naujausi autorių teisių įstatymo pakeitimai ir jų įtaka muziejams“, „Kibernetinės saugos įvadas LIMIS naudotojams“ tvarkaraščius, programas ir kitą svarbią informaciją. (daugiau…)

Kvietimas registruotis į muziejininkų mokymus 2022 m.

Posted on: 16 kovo, 2022 by Dalia

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2022 m. tęsia muziejininkų mokymus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo temomis ir kviečia registruotis į šiuos mokymus: „Muziejuose saugomų objektų fotografavimas“, „Mokymai dirbti su LIMIS“, „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas bei ženklinimas“. (daugiau…)

Nuotoliniai mokymai „Muziejų objektų 3D skaitmeninimo pagrindai“

Posted on: 3 lapkričio, 2021 by Dalia

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2021 m. lapkričio 19 d. ir lapkričio 26 d. rengia nuotolinius mokymus „Muziejų objektų 3D skaitmeninimo pagrindai“. (daugiau…)

Rugsėjo mėn. – mokymai „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas bei ženklinimas“

Posted on: 16 liepos, 2021 by Dalia

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras rugsėjo mėn. rengia mokymus „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas bei ženklinimas“. (daugiau…)

Muziejininkų mokymai 2021 metais

Posted on: 3 gegužės, 2021 by Dalia

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2021 m. tęsia muziejininkų mokymus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo temomis. Šiais metais rengiami šie mokymai: „Muziejuose saugomų objektų fotografavimas“, „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“, „Mokymai dirbti su LIMIS“, „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas bei ženklinimas“, „Muziejų objektų 3D skaitmeninimo pagrindai“. (daugiau…)

Leidinys „Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2019–2020“

Posted on: 2 gruodžio, 2020 by Dalia

Leidinys (seminarų dalomoji medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.
Leidinį parengė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų srityje, mokymai“. (daugiau…)

Rekomenduojamų mokymo priemonių, skirtų savarankiškam nuotoliniam mokymuisi, sąrašas

Posted on: 20 gegužės, 2020 by Dalia

LIMIS nuotolinių mokymų sistema
Joje pateikiama tekstinė medžiaga, papildyta iliustracijomis ir vaizdo įrašais, sudaranti galimybę muziejininkams elektroniniu būdu susipažinti  su mokomąja medžiaga darbo su LIMIS klausimais, muziejuose saugomų objektų fotografavimo specifikos pagrindais, skaitmeninių vaizdų apdorojimu, aktualiais autorių teisių klausimais ir kitomis su kultūros paveldo skaitmeninimu susijusiomis temomis.
Prisijungimo prie www.limismokymai.lt naudotojo vardą ir slaptažodį, gavęs Jūsų prašymą el. paštu arnoldas@limis.lt, atsiųs LIMIS administratorius Arnoldas Urbelis.

LIMIS mokymų sistemoje integruotos mokymų temos
1. Darbo su LIMIS pagrindai:
Bendra informacija apie LIMIS
Eksponato duomenų įvedimas, paieška
Eksponato duomenų keitimas, redagavimas
Klasifikatorių tvarkymas
Apskaitos aktai, apskaitos knygos
Archyvo tvarkymas
Bibliotekos tvarkymas
Audiotekos ir videotekos tvarkymas
Fototekos tvarkymas
Restauravimo duomenų tvarkymas
LIMIS naudojimas ir elektroninės saugos informacija
2. Eksponatų fotografavimas ir skenavimas
3. Darbo su Adobe Photoshop pagrindai

Teisės aktai, darbo tvarkos, rekomendacijos

LIMIS naudotojo vadovas
LIMIS nuostatai
LIMIS duomenų saugos nuostatai
LIMIS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės
LIMIS naudotojų administravimo taisyklės
Kompiuterizuotos rinkinių apskaitos, vykdomos dirbant su LIMIS, tvarka
Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti LIMIS, rengimo principai
Archyvavimui, saugojimui ir sklaidai skirtų kultūros paveldo objektų skaitmeninių bylų parametrai
Kultūros paveldo skaitmeninimui rekomenduojama įsigyti įranga

Paskaitų, seminarų vaizdo įrašai ir skaidrės

Lektorės, projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ skaitmeninimo konsultantės dr. Giedrės Milerytės-Japertienės mokymai Suskaitmeninto kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas ir ženklinimas
Lektoriaus, advokato, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos pirmininko prof. dr. Ramūno Birštono (VU Teisės fakultetas) seminaro „Kūrinių autorių turtinių teisių perėmimo aktualijos“ pranešimai: I dalis, II dalis, III dalis
Lektoriaus, advokato, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos pirmininko prof. dr. Ramūno Birštono (VU Teisės fakultetas) pranešimas „Kūrinių autorių teisinės apsaugos terminai ir jų taikymas
Lektorės, bibliotekininkės dr. Nijolės Bliūdžiuvienės (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) pranešimas „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai
Lektorės, advokatės Jurgos Gradauskaitės pranešimas „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai – teisiniai viešinimo aspektai

Leidiniai

Rekomendacijos dėl Lietuvos autorių turtinių teisių galiojimo terminų skaičiavimo skaitmeninant kūrinius
Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos
Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2019–2020
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2017–2018
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015

Interneto svetainės

Kultūros paveldo skaitmeninimas
Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema
Virtuali kultūros paveldo sistema
Europeana

Projekto „Kultūros vertybių fotografavimas ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“ mobiliųjų skaitmeninimo grupių išvykų kalendorius

Posted on: 5 vasario, 2020 by Dalia

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2020 m. įgyvendina projektą „Kultūros vertybių fotografavimas ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“. Vykdant Fotografavimo modulio veiklas, yra suformuota mobilioji skaitmenintojų grupė, kuri, tęsdama 2015–2019 m. darbo tradicijas, lankysis 26 muziejuose, ir čia dirbantiems specialistams padės fotografuoti kultūros paveldo objektus, kurių patys muziejininkai nepajėgūs nufotografuoti. (daugiau…)