Kvietimas registruotis į muziejininkų mokymus

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2023 m. tęsia muziejininkų mokymus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo temomis ir kviečia iki vasario 10 d. į juos registruotis. Mokymai vyks kontaktiniu būdu.

Mokymai „Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas“
Bus supažindinama su dvimačių ir trimačių objektų fotografavimo specifika.
Vieta – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (Didžioji g. 4, Vilnius).
Mokymų trukmė – 2 dienos.
Vietų skaičius neribotas.

Mokymai „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“
Bus supažindinama su vaizdų apdorojimo programa Adobe Photoshop ir skaitmeninių vaizdų parengimo taisyklėmis, naudojant šią programą.
Vieta – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (Didžioji g. 4, Vilnius).
Mokymų trukmė – 2 dienos.
Vietų skaičius ribotas.

Mokymai „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“
Bus supažindinama su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema, kaip aprašyti muziejuose saugomus objektus, įkelti skaitmenines bylas, viešinti informaciją apie muziejaus objektus, vykdyti kompiuterizuotą eksponatų apskaitą, formuoti aktus, eksponatų apskaitos knygas ir kt.
Vieta – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (Didžioji g. 4, Vilnius) ir Palangos gintaro muziejus (Vytauto g. 17, Palanga).
Mokymų trukmė – 2 dienos.
Vietų skaičius neribotas.

Mokymai „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas bei ženklinimas“
Bus paaiškinta, kodėl reikia ženklinti skaitmeninį ir suskaitmenintą kultūros paveldo turinį, pristatyti skaitmeniniam turiniui galiojantys teisiniai apribojimai, skaitmeninio turinio ženklinimo būdai (licencijos ir pareikštys).
Vieta – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (Didžioji g. 4, Vilnius).
Mokymų trukmė – 1 diena.
Vietų skaičius ribotas.

Registracija
Registracija vyko iki vasario 10 d.
Pasibaigus registracijos laikui bus sudarytas mokymų grafikas, kuris iki vasario 20 d. el. paštu bus išsiųstas visiems užsiregistravusiems asmenims.
Mokymai skirti muziejininkams anksčiau nedalyvavusiems šių temų mokymuose.

Mokymų programos
Muziejuose saugomų objektų fotografavimas
Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS
Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai
Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas bei ženklinimas

Oficialus kvietimas į mokymus >

Asmuo ryšiams
Dalia Sirgedaitė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro Metodinio skyriaus vedėja
Tel.: (8 5) 262 18 83, (8 659) 57 846
E. paštas: dalia@limis.lt