Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Rekomenduojamų mokymo priemonių, skirtų savarankiškam nuotoliniam mokymuisi, sąrašas

Posted on: 20 gegužės, 2020 by Dalia

LIMIS nuotolinių mokymų sistema
Joje pateikiama tekstinė medžiaga, papildyta iliustracijomis ir vaizdo įrašais, sudaranti galimybę muziejininkams elektroniniu būdu susipažinti  su mokomąja medžiaga darbo su LIMIS klausimais, muziejuose saugomų objektų fotografavimo specifikos pagrindais, skaitmeninių vaizdų apdorojimu, aktualiais autorių teisių klausimais ir kitomis su kultūros paveldo skaitmeninimu susijusiomis temomis.
Prisijungimo prie www.limismokymai.lt naudotojo vardą ir slaptažodį, gavęs Jūsų prašymą el. paštu arnoldas@limis.lt, atsiųs LIMIS administratorius Arnoldas Urbelis.

LIMIS mokymų sistemoje integruotos mokymų temos
1. Darbo su LIMIS pagrindai:
Bendra informacija apie LIMIS
Eksponato duomenų įvedimas, paieška
Eksponato duomenų keitimas, redagavimas
Klasifikatorių tvarkymas
Apskaitos aktai, apskaitos knygos
Archyvo tvarkymas
Bibliotekos tvarkymas
Audiotekos ir videotekos tvarkymas
Fototekos tvarkymas
Restauravimo duomenų tvarkymas
LIMIS naudojimas ir elektroninės saugos informacija
2. Eksponatų fotografavimas ir skenavimas
3. Darbo su Adobe Photoshop pagrindai
4. Autorių turtinių teisių ir muziejų kultūros paveldo skaitmeninio turinio sklaida:
Autorių teisės – įvadas
Autorių teisės ir nuosavybė į jas
Saugomų kūrinių naudojimas
Autorių teisės į darbuotojų sukurtus kūrinius
Gretutinės teisės
Atsakomybė už autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimus

Teisės aktai, darbo tvarkos, rekomendacijos

LIMIS naudotojo vadovas
LIMIS nuostatai
LIMIS duomenų saugos nuostatai
LIMIS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės
LIMIS naudotojų administravimo taisyklės
Kompiuterizuotos rinkinių apskaitos, vykdomos dirbant su LIMIS, tvarka
Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti LIMIS, rengimo principai
Archyvavimui, saugojimui ir sklaidai skirtų kultūros paveldo objektų skaitmeninių bylų parametrai
Kultūros paveldo skaitmeninimui rekomenduojama įsigyti įranga

Paskaitų, seminarų vaizdo įrašai ir skaidrės

Lektoriaus, advokato, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos pirmininko prof. dr. Ramūno Birštono (VU Teisės fakultetas) seminaro „Kūrinių autorių turtinių teisių perėmimo aktualijos“ pranešimai: I dalis, II dalis, III dalis
Lektoriaus, advokato, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos pirmininko prof. dr. Ramūno Birštono (VU Teisės fakultetas) pranešimas „Kūrinių autorių teisinės apsaugos terminai ir jų taikymas
Lektorės, bibliotekininkės dr. Nijolės Bliūdžiuvienės (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) pranešimas „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai
Lektorės, advokatės Jurgos Gradauskaitės pranešimas „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai – teisiniai viešinimo aspektai

Leidiniai

Rekomendacijos dėl Lietuvos autorių turtinių teisių galiojimo terminų skaičiavimo skaitmeninant kūrinius
Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos
Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2017–2018
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016
Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015

Interneto svetainės

Kultūros paveldo skaitmeninimas
Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema
Virtuali kultūros paveldo sistema
Europeana

Projekto „Kultūros vertybių fotografavimas ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“ mobiliųjų skaitmeninimo grupių išvykų kalendorius

Posted on: 5 vasario, 2020 by Dalia

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2020 m. įgyvendina projektą „Kultūros vertybių fotografavimas ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“. Vykdant Fotografavimo modulio veiklas, yra suformuota mobilioji skaitmenintojų grupė, kuri, tęsdama 2015–2019 m. darbo tradicijas, lankysis 26 muziejuose, ir čia dirbantiems specialistams padės fotografuoti kultūros paveldo objektus, kurių patys muziejininkai nepajėgūs nufotografuoti. (daugiau…)

Muziejininkų mokymai 2020 metais

Posted on: 4 vasario, 2020 by Dalia

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2020 m. tęsia muziejininkų mokymus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje. Šiais metais rengiami šie mokymai: „Muziejuose saugomų objektų fotografavimas“, „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“, „Mokymai dirbti su LIMIS“ bei mokymai apie intelektinės nuosavybės teisių licencijas. (daugiau…)

Kviečiame muziejininkus registruotis į 2020 m. mokymus

Posted on: 14 sausio, 2020 by Dalia

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras kviečia registruotis į muziejininkų, dirbančių ar besirengiančių dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse, mokymus. (daugiau…)

Seminaras „Kūrinių autorių turtinių teisių perėmimo aktualijos“

Posted on: 19 lapkričio, 2019 by Dalia

2019 m. gruodžio 16 d. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) pakvietė muziejininkus į seminarą „Kūrinių autorių turtinių teisių perėmimo aktualijos“. Seminaras vyko Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius). Jį vedė dr. Ramūnas Birštonas. (daugiau…)

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginys – knygos ir interaktyvaus žaidimo „Spalvink Vilnių. Miesto įkūrimas“ pristatymas

Posted on: 26 balandžio, 2019 by Dalia

2019 m. balandžio 25 d. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre įvyko  kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginys – knygos ir interaktyvaus žaidimo „Spalvink Vilnių. Miesto įkūrimas“ pristatymas. Renginyje dalyvavo mokytojai, edukatoriai iš įvairių Vilniaus ir Ukmergės rajono mokyklų. (daugiau…)

Įgyvendintas projektas „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“ (2017–2018 m.)

Posted on: 14 vasario, 2019 by Dalia

Nuo 2009 m. Lietuvos dailės muziejuje veikiantis Lietuvos muziejų informacijos skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau – LM ISC LIMIS) yra atsakingas už skaitmeninimo procesų Lietuvos muziejuose koordinavimą bei skaitmeninimo informacijos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Siekdamas didinti muziejuose dirbančių skaitmeninimo specialistų kompetencijas, LM ISC LIMIS organizuoja mokymus, paskaitas, seminarus ir kitus renginius kultūros paveldo objektų skaitmeninimo temomis. (daugiau…)

Skenavimo ir fotografavimo paslaugos 2019 m.

Posted on: 28 sausio, 2019 by Dalia

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2019 m. teikia paslaugas Lietuvos muziejams, kurių pageidavimai buvo gauti 2018 m. pabaigoje. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, skatiname muziejus naudotis mūsų centre esančia Mokymų klase (Didžioji g. 4, Vilnius ) ir patiems nusiskenuoti savo kultūros vertybes. Atvykusius muziejininkus apmokysime dirbti knygų skeneriu „Bookeye“, afišų skeneriu „Contex“ ir plokštuminiais skeneriais. (daugiau…)