Archive for the ‘Kitų institucijų organizuojami renginiai’ Category

Tyrimo „Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas“ rezultatų pristatymas

Posted on: 21 rugsėjo, 2017 by Dalia

2017 m. spalio 5 d. įvyko Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „Naudojimosi elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas“ rezultatų pristatymas.  (daugiau…)

Tarptautinė konferencija „The Best in Heritage: Projects of Influence“

Posted on: 14 rugsėjo, 2017 by Dalia

2017 m. rugsėjo 28–30 d. Dubrovnike (Kroatija) vyko kasmetinė tarptautinė konferencija „The Best in Heritage: Projects of Influence“, kurioje susitiko muziejininkai, restauratoriai ir kiti kultūros paveldo specialistai iš viso pasaulio. Renginyje pristatyti muziejų ir kitų institucijų projektai, 2016 m. laimėję reikšmingus tarptautinius apdovanojimus už įdomiausius ir inovatyviausius sprendimus kultūros paveldo išsaugojimo srityje. (daugiau…)

2017 m. rugsėjo 4–5 d. Lietuvos centriniame valstybės archyve vyko tarptautinis seminaras „Garso ir video kolekcijų valdymas“

Posted on: 24 rugpjūčio, 2017 by Dalia

Šiandien audiovizualiniai dokumentai sudaro didelę dalį pasaulio atminties, jie sukaupti skirtingose atminties institucijose (bibliotekose, muziejuose, archyvuose). Nemažai šių institucijų pagal savo prigimtį nėra tiesiogiai susiję su audiovizualinio paveldo kaupimu, tvarkymu, saugojimu ir prieigos užtikrinimu. Todėl jos dažnai susiduria su įvairiomis problemomis bei patirties stoka, siekiant išsaugoti kolekcijose sukauptą audiovizualinį paveldą, o taip pat sukurti sąlygas visuomenei juo naudotis. (daugiau…)

Seminaras „3D skaitmeninių technologijų panaudojimas muziejų komunikacijoje“

Posted on: 5 birželio, 2017 by Dalia

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra birželio 5–9 d. surengė seminarą „3D skaitmeninių technologijų panaudojimas muziejų komunikacijoje“. Mokymai vyko pagal modulinio mokymo programą „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ 2017 metais.  (daugiau…)

Specializuotas seminaras „Skaitmeninis paveldas viešojoje erdvėje ir intelektinės nuosavybės teisės“

Posted on: 5 birželio, 2017 by Dalia

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra 2017 m. birželio 5 d. Nacionalinėje dailės galerijoje surengė seminarą „Skaitmeninis paveldas viešojoje erdvėje ir intelektinės nuosavybės teisės“. (daugiau…)

Seminaro „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“ pranešimų vaizdo įrašai ir skaidrės

Posted on: 7 vasario, 2017 by Dalia

Seminaras „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“ vyko 2016 m. gegužės 26 d. Druskininkuose. Jį organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Pranešimus skaitė Rita Pikūnaitė, prof. dr. Ramūnas Birštonas, Nijolė Janina Matulevičienė, Gabrielė Naprušienė, dr. Marija Stonkienė. (daugiau…)

Mokymai „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“

Posted on: 29 lapkričio, 2016 by Dalia

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamentas 2016 m. gruodžio 6 d. surengė mokymus „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“. Mokymų tikslas – supažindinti su nenustatytų teisių turėtojų kūriniais ir jų naudojimo sąlygomis bei pristatyti Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazę. (daugiau…)

Seminaras „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“

Posted on: 22 birželio, 2016 by Dalia

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/28ES dėl tam tikro leistino nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo nuostatas, 2016 m. gegužės 26 d. surengė seminarą „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“. Seminaro tikslas – supažindinti su nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo sąlygomis, skaitmeninimo ir padarymo viešai prieinamais internete priemonėmis bei taisyklėmis. (daugiau…)