Archive for the ‘Facebook’ Category

Baigiamieji projekto „Europeana Photography“ renginiai Levene

Posted on: 6 vasario, 2015 by Dalia

2015 m. sausio 28–31 d. Levene (Belgija) vieno seniausių Europoje Leveno katalikiškojo universiteto patalpose vyko senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projekto „EuropeanaPhotography“ baigiamieji renginiai. Sausio 28 d. organizuotas septintasis, jau paskutinis, partnerių plenarinis susitikimas, sausio 29–30 d. – projektui skirta konferencija „Skaitmeninimo poveikis fotografiniam paveldui: atsiminimų perkūrimas“ (ang. The Impact of Digitization on Photographic Heritage: Memories Reframed), sausio 30 d. vakare – kilnojamosios fotografijų parodos „Visos mūsų vakar dienos“ (ang. All our yesterdays) atidarymas. (daugiau…)

Konferencija „Archyvai ir kultūrinės industrijos“

Posted on: 2 birželio, 2014 by Dalia

2014 m. spalio 13–15 d. Žirona (Ispanija) Žironos miesto taryba kartu su Tarptautine archyvų taryba (International Council on Arcives – ICA) surengė tarptautinę konferenciją „Archyvai ir kultūrinės industrijos“. Renginio metu perskaityti pranešimai apie dokumentų kolekcijų aprašymą, skaitmeninimą, platinimą ir jų vertės išsaugojimą. Taip pat diskutuota apie privačių ir viešųjų sektorių bendradarbiavimą, panaudojant skaitmeninius vaizdus, kuriant naujus kultūros produktus. (daugiau…)

6-asis ARQUEOLOGICA 2.0. renginys – tarptautinis susitikimas „Archeologijos grafika ir informatika, kultūros paveldas ir inovacijos 2014“

Posted on: 30 balandžio, 2014 by Dalia

2014 m. spalio 15–17 d., Ciudad Real (Ispanija)
Ispanijos virtualiosios archeologijos bendruomenė (Spanish Society of Virtual Archaeology – SEAV) ir Tarptautinis virtualiosios archeologijos tinklas (Virtual Archaeology International Network – INNOVA) surengė 6-ąjį ARQUEOLOGICA 2.0. renginį – tarptautinį susitikimą „Archeologijos grafika ir informatika, kultūros paveldas ir inovacijos 2014“ („VI edition of ARQUEOLOGICA 2.0. International Meeting on Graphic Archaeology and Informatics, Cultural Heritage and Innovation 2014). (daugiau…)

Tarptautinis kultūros paveldo dokumentavimo komitetas (CIPA) kviečia į vasaros stovyklą „Kultūros paveldo 3D vietovės ištyrimas ir modeliavimas“

Posted on: 29 balandžio, 2014 by Dalia

2014 m. liepos 5–12 d., Paestum (Italija)
Tarptautinio kultūros paveldo dokumentavimo komiteto (The International Committee for Documentation of Cultural Heritage – CIPA) buvo organizuota vasaros stovykla kultūros paveldo mokslininkams, doktorantams, tyrėjams bei specialistams, suteikianti galimybę geriau susipažinti su 3D vietovės modeliavimo techninėmis galimybėmis ir išmokti jas praktiškai pritaikyti. Vasaros stovyklos buvo skaitomos teorinės paskaitos ir atliekamos praktinės užduotys. Dalyviai apmokyti, kaip naudojantis skaitmeninėmis kameromis, lazeriniais skeneriais, UAV platformomis gauti reikiamus duomenis bei vėliau juos, pasitelkus informacines technologijas, apdoroti.  (daugiau…)

12-osios EUROGRAPHICS kūrybinės dirbtuvės: Kompiuterinė grafika ir kultūros paveldas

Posted on: 25 balandžio, 2014 by Dalia

2014 m. spalio 6–8 d., Darmštatas, Vokietija.
Europos kompiuterinės grafikos asociacija (EUROGRAPHICS, https://www.eg.org/) informacinių ir komunikacinių technologijų specialistams, kultūros paveldo darbuotojams surengė Europos informacinių ir komunikacinių technologijų (ICT) forumą kuris skirtą kultūros paveldui.
Forume tradiciškai didžiausias dėmesys buvo skirtas skaitmeninių įrankių ir priemonių praktiniam integravimui į kultūros paveldo, archeologijos ir muziejų sritis. (daugiau…)

Kvietimas dalyvauti projekte „Pradinio mokymo tinklas skaitmeniniam kultūros paveldui: Praeities projektavimas į Ateitį“

Posted on: 24 balandžio, 2014 by Dalia

„Pradinio mokymo tinklas skaitmeniniam kultūros paveldui: Praeities projektavimas į Ateitį“ („Initial Training Network for Digital Cultural Heritage: Projecting our Past to the Future“, ITN-DCH) – tai „Marie Curie“ veiksmų programos tyrimų projektas, skirtas e. dokumentų, e. išsaugojimo ir kultūros paveldo apsaugos sričiai, remiamai pagal Europos Sąjungos BP7 PEOPLE tyrimo programą. Jis prasidėjo 2013 m. spalio 1 d. ir truks 4 metus. Projekto konsorciumas sudarytas iš 14 pagrindinių partnerių ir 9 asocijuotų narių, jam priklauso platus Europos kultūros paveldo veikėjų spektras: nuo mokymo ir mokslo institucijų iki verslo, muziejų, archyvų ir bibliotekų atstovų. (daugiau…)

5-asis ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) techninės komisijos simpoziumas

Posted on: 23 balandžio, 2014 by Dalia

2014 m. birželio 23–25 d., Riva del Garda (Italija).
Simpoziumo organizatoriai kviečia renginyje dalyvauti ir savo darbo patirtimi bei rezultatais pasidalinti tyrėjus ir kitus fotogrametrijos, kompiuterinės regos, vaizdų apdorojimo ir panašiose veiklos srityse dirbančius specialistus. Šis simpoziumas organizuojamas bendradarbiaujant su partneriais iš Italijos ir Japonijos – Italian Society of Photogrammetry and Topography (SIFET ) bei Japanese Association for Real-time Imaging and Dynamic Analysis (ARIDA).

(daugiau…)

Taline vyko seminaras „Skaitmeninio kultūros paveldo išsaugojimo gairių plano pristatymas“

Posted on: 23 balandžio, 2014 by Dalia

2014 m. balandžio 23–24 d. Talino universitete (Estija) vyko projekto „DCH-RP Skaitmeninio kultūros paveldo išsaugojimo gairių planas“ („DCH-RP Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation – Open Science Infrastructure for DCH in 2020“) seminaras „Skaitmeninio kultūros paveldo išsaugojimo gairių plano pristatymas“ („Concertation meeting to discuss the DCH-RP Roadmap study). Jo metu buvo aptariama preliminari šio plano versija. Projektą remia Europos Komisija, jis vykdomas pagal e. infrastruktūros pajėgumų programą, veikiančią pagal Septintąją bendrąją programą (FP7). (daugiau…)