Baigiamieji projekto „Europeana Photography“ renginiai Levene

2015 m. sausio 28–31 d. Levene (Belgija) vieno seniausių Europoje Leveno katalikiškojo universiteto patalpose vyko senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projekto „EuropeanaPhotography“ baigiamieji renginiai. Sausio 28 d. organizuotas septintasis, jau paskutinis, partnerių plenarinis susitikimas, sausio 29–30 d. – projektui skirta konferencija „Skaitmeninimo poveikis fotografiniam paveldui: atsiminimų perkūrimas“ (ang. The Impact of Digitization on Photographic Heritage: Memories Reframed), sausio 30 d. vakare – kilnojamosios fotografijų parodos „Visos mūsų vakar dienos“ (ang. All our yesterdays) atidarymas.

Be to, paskutinės susitikimo dienos ryte susirinkę pernai projekto pagrindu įkurto  Fotokonsorciumo (ang. Photoconsortium) nariai kūrė veiklos strategijas ir planavo būsimas asociacijos veiklas. Organizuojant renginius kolegoms talkino „Europeana Photography“ koordinatorius, Leveno katalikiškojo universiteto profesorius Frederikas Truyenas (Frederik Truyen). Lietuvos dailės muziejui renginiuose atstovavo „EuropeanaPhotography“ koordinatorė Lietuvoje Viktorija Jonkutė.

Plenarinio susitikimo akimirka. V. Jonkutės nuotrauka

Plenarinio susitikimo akimirka. V. Jonkutės nuotrauka

Plenarinis susitikimas
Kadangi sausio mėnesį „EuropeanaPhotography“ projektas baigėsi, didžioji dalis plenarinio susitikimo laiko buvo skirta jo rezultatams aptarti ir likusiems darbams pristatyti. „EuropeanaPhotography“ koordinatoriai, padėkoję projekto dalyviams, pasidžiaugė, kad jau atlikti visi numatyti darbai, kad projektas sėkmingai įgyvendintas ir palankiai vertinamas. Vienas svarbiausių pasiektų rezultatų – projekto partneriai suskaitmenino ir „Europeanai“ pateikė 540 000, tai yra 40 000 daugiau nei buvo numatyta, pirmojo fotografijos šimtmečio senųjų fotografijų. Pažymėta, kad Lietuvos muziejų fotografijų rinkiniai sulaukia itin daug dėmesio, nes yra pakankamai aukštos kokybės, be to, jiems priskirtos viešojo naudojimo (ang. public domain) teisės. Posėdžio pabaigoje projekto metu leidžiamo kultūrai skirto žurnalo „Uncommon Culture“ vyriausioji redaktorė dr. Maria Sliwinska, atstovaujanti projekto partneriui iš Lenkijos – Tarptautiniam informacijos valdymo sistemų ir paslaugų centrui ICIMSS, pristatė naujausią šio leidinio, šį kartą skirto fotografijai, numerį. Pasidžiaugta, kad jame yra publikuojami net dviejų autorių iš Lietuvos – Kretingos muziejaus darbuotojo Juliaus Kanarsko ir Žemaičių „Alkos“ muziejininkės Marinos Petrauskienės – straipsniai.

„Europeana Photography“ baigiamoji konferencija
Konferencija „Skaitmeninimo poveikis fotografiniam paveldui: atsiminimų perkūrimas“ vyko dvi dienas. Joje dalyvavo projekto partneriai, portalo „Europeana“, informacinių technologijų bei skaitmeninio kultūros paveldo kūrimo atstovai, kviestiniai svečiai, Leveno katalikiškojo universiteto studentai. Renginio metu pristatyti „Europeanos“ iniciatyva vykdomi ir su ja susiję projektai – „Europeana Space“, „Danguerreobase“, „Riches“, „Europeana Fashion“. Daugiausia dėmesio skirta „Europeana Photography“. Šį projektą pristatė jo koordinatoriai Frederikas Truyenas (Frederik Truyen) ir Antonella Fresa, o kiekvienas iš partnerių supažindino su savo atstovaujama organizacija bei įspūdingiausiomis teikiamomis fotografijos kolekcijomis. Lietuvos atstovė V. Jonkutė parodė su Ernestu Samsonu sukurtą videofilmuką, supažindinantį su Lietuvos muziejų projektui pateiktomis fotografijomis. Jį galite pamatyti paspaudę apačioje pateiktą įrašą.

Paroda „Visos mūsų vakar dienos“ (ang. All our yesterdays)
Antrosios konferencijos dienos vakare Leveno miesto bibliotekoje Campusbibliotheek Arenberg įvyko senųjų fotografijų parodos „Visos mūsų vakar dienos“ („All our yesterdays“) atidarymas. Šioje parodoje stenduose, rėmeliuose eksponuojamos senosios fotografijos, atrinktos iš 18 muziejų, archyvų, fotoagentūrų ir kitų organizacijų, dalyvaujančių projekte „Europeana Photography“. Parodą parengė minėtą projektą koordinuojanti IT mokslinių tyrimų ir inovacijų kompanija „Promoter“ (Italija), Leveno katalikiškasis universitetas (Belgija). Šių metų pradžioje ši paroda buvo pergabenta iš Pizos, kur ji buvo eksponuojama pirmą kartą. Papildytoje jos versijoje galima pamatyti ne tik senąsias projekto partnerių fotografijas, bet ir nuotraukas iš Leveno miesto archyvų. Levene ši paroda veiks iki kovo 15 d., vėliau bus perkelta į Kopenhagą (Danija). Išsamesnę informaciją galite rasti ankstesniame straipsnyje apie Pizoje vykusį šeštąjį plenarinį susitikimą.

 

Viktorija Jonkutė
„EuropeanaPhotography“ koordinatorė Lietuvoje