12-osios EUROGRAPHICS kūrybinės dirbtuvės: Kompiuterinė grafika ir kultūros paveldas

2014 m. spalio 6–8 d., Darmštatas, Vokietija.
Europos kompiuterinės grafikos asociacija (EUROGRAPHICS, https://www.eg.org/) informacinių ir komunikacinių technologijų specialistams, kultūros paveldo darbuotojams surengė Europos informacinių ir komunikacinių technologijų (ICT) forumą kuris skirtą kultūros paveldui.
Forume tradiciškai didžiausias dėmesys buvo skirtas skaitmeninių įrankių ir priemonių praktiniam integravimui į kultūros paveldo, archeologijos ir muziejų sritis.

12-osios EUROGRAPHICS kompiuterinės grafikos ir kultūros paveldo dirbtuvės (12th EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (GCH) siekia suburti skirtingų veiklos sričių specialistus iš įvairių šalių ir paskatinti dialogą, kurio svarbiausia kryptis yra padėti ITC ekspertams geriau suvokti reikalavimus, kuriuos kultūros paveldo specialistai kelia kultūrinės informacijos apdorojimui, valdymui ir pateikimui kuo platesnei auditorijai. Šių metų forumas siekia pristatyti ir pademonstruoti naujus sprendimus, kuriuos galima taikyti duomenų surinkimo, 3D dokumentavimo, analizės ir sintezės, semantinio modeliavimo, duomenų valdymo, virtualių muziejų kūrimo ir kt. srityse.