Kvietimas dalyvauti projekte „Pradinio mokymo tinklas skaitmeniniam kultūros paveldui: Praeities projektavimas į Ateitį“

„Pradinio mokymo tinklas skaitmeniniam kultūros paveldui: Praeities projektavimas į Ateitį“ („Initial Training Network for Digital Cultural Heritage: Projecting our Past to the Future“, ITN-DCH) – tai „Marie Curie“ veiksmų programos tyrimų projektas, skirtas e. dokumentų, e. išsaugojimo ir kultūros paveldo apsaugos sričiai, remiamai pagal Europos Sąjungos BP7 PEOPLE tyrimo programą. Jis prasidėjo 2013 m. spalio 1 d. ir truks 4 metus. Projekto konsorciumas sudarytas iš 14 pagrindinių partnerių ir 9 asocijuotų narių, jam priklauso platus Europos kultūros paveldo veikėjų spektras: nuo mokymo ir mokslo institucijų iki verslo, muziejų, archyvų ir bibliotekų atstovų.

Projekto metu bus parengta 20 solidaus akademinio profilio specialistų – būsimos draugijos tyrėjų kultūros paveldo dokumentavimo, išsaugojimo ir apsaugos srityse, formuojami į rinką orientuoti įgūdžiai. ITN-DCH dėmesio centre – visi kultūros paveldo aspektai: nuo materialiojo (pvz., knygos, laikraščiai, piešiniai, rankraščiai, uniformos, žemėlapiai, artefaktai, archeologinės vietovės, monumentai) iki nematerialiojo (pvz., muzika, atlikimas, folkloras, teatro pasirodymai) ir jų tarpusavio ryšiai. Projektą koordinuoja Kipro technologijos universiteto Skaitmeninio paveldo laboratorija (dr. Marinos Ioannides). ITN-DCH projektas siekia analizuoti, projektuoti, tirti, sukurti ir patikrinti inovatyvų multidisciplininį bei tarpsektorinį tyrimo mokymo modelį, kuris apima visą skaitmeninio kultūrinio paveldo tyrimo ciklą ir kurio tikslas yra efektyvus kultūros paveldo išsaugojimas, dokumentavimas, apsauga ir pateikimas.

Projektas ITN-DCH ieško motyvuotų ir įvertintų buriamos draugijos tyrėjų, kurie užsiima duomenų gavimu (pasitelkiant fotogrametriją, stacionarų lazerinį skenavimo ir kompiuterinės regos būdus), duomenų apdorojimu, 3D rekonstrukcija ir modeliavimu, semantiniu ir ontologiniu pateikimu, metaduomeninims, mišrios ir papildytos realybės technologijomis, kultūros paveldo e. paslaugomis, doktorantūros ir podoktorantūros studijomis skaitmeninio paveldo srityje. Šie specialistai turės keliauti pas projekto partnerius, dalyvauti mokymų programoje, mokslo dirbtuvėse (workshops) ir vasaros mokyklose. Kvietimus įsijungti į projektą galima rasti ITN-DCH interneto svetainėje http://www.itn-dch.eu.

Kvietimus tyrėjams ir susijusių renginių anonsus rasite ITN-DCH 2014.04 laikraštyje.