Zanavykų muziejuje – kilnojamoji stendinė paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“

Kilnojamos parodos stendai >
Zanavykų muziejuje paroda veikė 2016 m. birželio 1 d. – liepos 1 d.
Parodoje eksponuojami teminiai stendai, kuriuose panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių tarptautiniame senųjų nuotraukų, sukurtų pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.) skaitmeninimo ir sklaidos projekte „Europeana Photography“.

Kita stendų dalis pasakoja apie Lietuvos iškilias asmenybes. Čia pateikiamos nuotraukos, faktinė informacija apie Lietuvos patriarchą Joną Basanavičių, pirmąjį Lietuvos

Studentai ir skautai neša prof. Joną Jablonskį Kaune. 1925 m. gegužės 15 diena. Fotografas nežinomas. Nuotrauka saugoma Maironio literatūros muziejuje, MLLM 81677

Studentai ir skautai neša prof. Joną Jablonskį Kaune. 1925 m. gegužės 15 diena. Fotografas nežinomas. Nuotrauka saugoma Maironio literatūros muziejuje, MLLM 81677

prezidentą Antaną Smetoną, kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, teisininką Mykolą Romerį, Vilniaus kultūros ir visuomenės veikėjus Mariją ir Jurgį Šlapelius, verslininką ir visuomenės veikėją Petrą Vileišį, poetus Maironį ir Antaną Baranauską.Dalis parodos stendų skirta Lietuvai svarbiems įvykiams, jubiliejams pažymėti: 1863 m. sukilimui, Žemaičių krikšto jubiliejui, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą, lėktuvu „Lituanica“Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės įkūrimui, Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos, XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos tautiniam sąjūdžiui.

Trečioji stendų dalis skirta Lietuvos dvarams ir jų šeimininkams. Parodos lankytojams pristatomi Rietavo, Rokiškio dvarai, pasakojama apie Palangą bei Kretingos ir Palangos dvarų šeimininkus Tiškevičius, Plungės ir Rietavo kunigaikščius Oginskius, didikus Tyzenhauzus, Radvilas, bajorus Kosakovskius. Didelė dalis fotografijų, liudijančių apie šių dvarų gyvenimą XIX a. pab. – XX a. pr. yra sukurta pačių dvarininkų arba jiems užsakius, nacionalizavus dvarus perduota juose įsikūrusiems muziejams ir čia išsaugota iki šiol, o dabar skaitmeninama ir, naudojant šiuolaikines informacines technologijas, pristatoma visuomenei.

Projekto „Europeana Photography“ įgyvendinimo metu (2012–2014 m.) planuojama suskaitmeninti ir Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos portale LIMIS www.limis.lt paskelbti informaciją apie 20 tūkstančių Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Visos jos bus pateiktos ir svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“. Didelė dalis šių nuotraukų portale www.limis.lt jau pristatoma visuomenei. Su visais parodos stendais interneto vartotojai turi galimybę susipažinti Lietuvos dailės muziejaus interneto svetainės puslapyje http://www.ldm.lt.

Parodos koncepcijos ir tekstų autorė – Danutė Mukienė, kuratorės – Danutė Mukienė ir Viktorija Jonkutė, dailininkė – Loreta Uzdraitė.

Paroda surengta:

2016 m. birželio 1 d. – liepos 1 d. – Zanavykų muziejuje
2016 m. kovo 8–16 d. – Zarasų krašto muziejuje
2016 m. vasario 2 d. – kovo 5 d. – Panevėžio kraštotyros muziejuje
2015 m. gruodžio 1 d.– 2016 m. sausio 25 d. – Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
2015 m. liepos 30 d.–rugsėjo 30 d. – Veisėjų buvusio dvaro sodybos restauravomo ir pritaikymo lankytojų centre
2015 m. kovo 11 d. –gegužės 15 d. – Kelmės krašto muziejuje
Nuo 2015 m. sausio 13 d. iki kovo 1 d. – Lazdijų krašto muziejuje
Nuo 2014 m. lapkričio 7 d. – gruodžio 2 d. – Jonavos krašto muziejuje
Nuo 2014 m. rugsėjo 16 d. – spalio 16 d. – Alytaus kraštotyros muziejuje
2014 m. liepos 4 d.–rugpjūčio 29 d. Birštono muziejuje
2014 m. kovo 12 d. – liepos 1 d. Gelgaudiškio dvaro rūmuose
2014 m. vasario 4 –kovo 8 d. Kauno miesto muziejuje
2014 m. sausio 6–20 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje
2013 m. gruodžio 17–2014 m. sausio 6 d.  Anykščių koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre
2013 m. lapkričio 20–gruodžio 15 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje  Vilniuje
2013 spalio 23–lapkričio 11 d.  Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje >
2013 m. spalio 7 d. – spalio 22 d. – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje >