Informacinis leidinys: Muziejinių vertybių skaitmeninimas


Informacinis-metodinis-šviečiamasis leidinys, skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos ir elektroninės leidybos srityse.
Sudarė: Danutė Mukienė
Tekstų autoriai: Ernestas Adomaitis, Vaidotas Aukštaitis, Skirmantė Kvietkauskienė, Danutė Mukienė, Laura Patiomkinaitė, Donatas Saulevičius, Dalia Sirgedaitė, Giedrė Stankevičiūtė
Dizainerė Indrė Aleliūnaitė
Išleido Lietuvos dailės muziejus
Vilnius, 2009 m., 96 p.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Tiražas 300 egz.
Knygos išleidimą rėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

Turinys

Giedrė Stankevičiūtė, dr. Donatas Saulevičius. MINERVA skaitmeninio kultūros turinio kūrimo programų techninių gairių santrauka. Gairių versija 2.0. 2008 m. rugsėjo mėnuo. Atsisiųsti >

Giedrė Stankevičiūtė. Europeana – skaitmeninė visos Europos biblioteka. Atsisiųsti >

Giedrė Stankevičiūtė. Trumpa skaitmeninimo proceso Estijoje apžvalga. Atsisiųsti >

Giedrė Stankevičiūtė. Trumpa kultūros paveldo skaitmeninimo proceso Latvijoje apžvalga. Atsisiųsti >

Danutė Mukienė, Dalia Sirgedaitė, Laura Patiomkinaitė. Portalo „Lietuvos muziejai“ ir eksponatų informacinių sistemų duomenų bazių tekstų rengimo rekomendacijos. Atsisiųsti >

Vaidotas Aukštaitis, Ernestas Adomaitis. Muziejams rekomenduojamos įsigyti kompiuterinės technikos parametrai.Atsisiųsti >

Dr. Donatas Saulevičius. Eksponato (elektroninio katalogo vieneto) aprašas, skirtas LIMIS [projektas]. Atsisiųsti >

Skirmantė Kvietkauskienė, Danutė Mukienė. Vaizduojamosios dailės eksponato išsamaus aprašo, skirto LIMIS duomenų bazės viešai prieigai internete, struktūra [projektas]. Muziejuje planuojamų skaitmeninti eksponatų sąrašas [forma]. Atsisiųsti >

Skirmantė Kvietkauskienė, Danutė Mukienė. Biografijos teksto, skirto LIMIS duomenų bazei, struktūra [projektas]. Atsisiųsti >

Vaidotas Aukštaitis, Danutė Mukienė, Skirmantė Kvietkauskienė, dr. Donatas Saulevičius. Muziejuose skaitmenintų eksponatų skaitmeninių vaizdų parametrai [rekomendacijos]. Atsisiųsti >

Giedrė Stankevičiūtė. Kultūros paveldo objektų skaitmeninimo projektų galimi finansavimo šaltiniai. Atsisiųsti >