Renginiai - Muziejinių vertybių skaitmeninimas

Konferencijos ir seminarai

Konferencijos ir seminarai

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre lankėsi Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokiniai

2017 m. kovo 16 d. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre (LM ISC LIMIS) lankėsi Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokiniai, studijuojantys teksto rinkimą ir maketavimą bei internetinių puslapių projektavimą. Išsamiau >


Muziejininkų mokymai 2017 metais

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2017 m. tęsia muziejininkų mokymus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje. Šiais metais rengiami muziejuose saugomų objektų fotografavimo mokymai, skaitmeninių vaizdų tvarkymo bei parengimo sklaidai mokymai ir mokymai dirbti su LIMIS.  Mokymai orientuoti į muziejininkus, kuriems dar neteko susidurti su skaitmeninimo veikla. Išsamiau >


Kviečiame registruotis į muziejininkų mokymus 2017 metais

Kviečiame registruotis į muziejininkų, dirbančių ar besirengiančių dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse, mokymus. Jie vyks 2017 m. sausio – gruodžio mėnesiais. Mokymai orientuoti į muziejininkus, kuriems dar neteko susidurti su skaitmeninimo veikla.
Mokymai vyks pagal Lietuvos kultūros tarybos programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“.
Išsamiau >


Nuotolinė paskaita „Elektroninės informacijos sauga: dokumentų apžvalga ir praktiniai patarimai LIMIS naudotojams“

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2016 m. gruodžio 20 d. surengė nuotolinę paskaitą „Elektroninės informacijos sauga: dokumentų apžvalga ir praktiniai patarimai LIMIS naudotojams“. Paskaitos metu buvo aptariami svarbiausi elektroninės informacijos saugą reglamentuojantys Lietuvos teisės aktai, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) dokumentai, pateikiami praktiniai patarimai bei rekomendacijos LIMIS duomenų tvarkytojams ir interneto naudotojams.  Išsamiau >


Parodoje – skaitmeninti Lietuvos Nepriklausomybės kelio liudijimai

Muziejai kviečia susipažinti su nauja mobilia stendų paroda, kurioje panaudotas skaitmeninis turinys, sukurtas šiais metais muziejams įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remiamą projektą „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“. Parodoje – 23 mobilūs stendai, kiekviename iš jų – vis kita Lietuvos Nepriklausomybės kelią iliustruojanti istorija. Išsamiau >


Nuotolinės paskaitos „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“ vaizdo įrašas

Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras lapkričio 29 d. surengė 2 nuotolines paskaitas „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“, kurioje pristatyti svarbiausi tarptautiniai bei nacionaliniai standartai ir teisiniai dokumentai, susiję su atminties institucijų skaitmeninimo veikla.  Išsamiau >


Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentams pažintinės paskaitos apie LIMIS centro veiklą

2016 m. spalio 25 d., spalio 28 d. lapkričio 4 d., lapkričio 8 d. ir lapkričio 24 d.  LIMIS centre paskaitų klausėsi Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto I kurso Kultūros informacijos ir komunikacijos studijų programos ir Kūrybos komunikacijos studijų programos studentai bei III kurso Kultūros informacijos ir komunikacijos studijų programos studentai. Išsamiau >


Muziejininkų mokymai 2016 metais

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2016 m. tęsė muziejininkų mokymus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje. Buvo organizuoti muziejuose saugomų objektų fotografavimo mokymai, skaitmeninių vaizdų tvarkymo bei parengimo archyvavimui mokymai ir mokymai dirbti su LIMIS. Taip pat buvo surengti nuotoliniai mokymai, kuriuose pristatyti naujausi tarptautiniai bei nacionaliniai standartai  ir teisiniai dokumentai, susiję su atminties institucijų skaitmeninimo veikla.
Mokymai vyko pagal Lietuvos kultūros tarybos programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektą „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“. Išsamiau >Kitų institucijų organizuojami renginiai

Seminaro „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“ pranešimų vaizdo įrašai ir skaidrės

Seminaras „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“ vyko 2016 m. gegužės 26 d. Druskininkuose. Jį organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Pranešimus skaitė Rita Pikūnaitė, prof. dr. Ramūnas Birštonas, Nijolė Janina Matulevičienė, Gabrielė Naprušienė, dr. Marija Stonkienė. Išsamiau >


Mokymai „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamentas 2016 m. gruodžio 6 d. surengė mokymus „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“. Mokymų tikslas – supažindinti su nenustatytų teisių turėtojų kūriniais ir jų naudojimo sąlygomis bei pristatyti Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazę. Išsamiau >


Seminaras „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/28ES dėl tam tikro leistino nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo nuostatas, 2016 m. gegužės 26 d. surengė seminarą „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“. Seminaro tikslas – supažindinti su nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo sąlygomis, skaitmeninimo ir padarymo viešai prieinamais internete priemonėmis bei taisyklėmis. Išsamiau >


Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 2016 m. birželio 9–10 dienomis surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“. Konferencijos tikslas – aptarti šiuolaikinių komunikacijos ir informacijos tyrimų problematiką, surengti diskusiją aktualiomis šiai mokslų krypčiai ir šakoms temomis. Išsamiau >


Kvietimas dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos – El’Manuscript-2016“

Konferencija vyks 2016 m. rugpjūčio 22–28 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje. Jos metu planuojama apžvelgti platų temų, susijusių su rankraštinių ir senųjų leidinių tekstų šiuolaikinių saugojimo, aprašymo, apdirbimo, analizės ir publikavimo priemonių kūrimu ir praktiniu pritaikymu. Taip pat bus nagrinėjamos problemos, susijusios su humanitarinių skaitmeninių resursų rengimu ir panaudojimu mokslinėje ir pedagoginėje veikloje. Išsamiau >