Tarptautiniai „Linked Heritage“ mokymai: Roma 2011

2011 m. rugsėjo 26–27 dienomis Romoje (Italija) Nacionalinės bibliotekos Centriniame jungtinio Italijos bibliotekų katalogo ir bibliografinės informacijos institute (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane) įvyko tarptautiniai projekto „Linked Heritage“ (Linked Heritage Training Workshop (Reserved to LH partners) mokymai. Iš Lietuvos dailės muziejaus juose dalyvavo muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninio ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus sistemų inžinierius Ernestas Adomaitis.

Linked Heritage“ – 30 mėnesių įgyvendinamas projektas, kurio metu planuojama suskaitmeninti ir į svarbiausią Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“ pateikti didelius informacijos kiekius, vertingus, visuomenei įdomius kultūros paveldo objektus. Šio projekto pagrindiniai tikslai yra trys:

    1. Pateikti didelį naujos informacijos kiekį „Europeanai“ iš privataus ir viešo sektoriaus.
    2. Į „Europeaną“ teikti išsamesnius, kokybiškai turtingesnius metaduomenis ir unikalesnę informaciją apie sukauptas vertybes.
    3. Sukurti ir pradėti naudoti pagerintą „Europeana“ turinio paiešką, kuri padėtų naudotojui patogesne forma susirasti reikiamą informaciją ir ją tinkamai panaudoti.

Projekto metu siekiant pateikti geresnės kokybės turinį į „Europeaną“, planuojama į projektą įtraukti privatų sektorių ir sukurti geresnį įrankį duomenims susieti su „Europeanos“ metaduomenų specifikacijomis. Metaduomenų susiejimas bus palengvinamas pervedant juos į ESE/EDM standartą. Susiejimams bus naudojami ir anksčiau pasiteisinę įrankiai. Numatyta vykdyti tiesioginį duomenų perdavimą iš duomenų teikėjų į „Europeaną“.

Roma

Turiniui apibūdinti bus naudojami nuolat vystomi ir kelias sritis apibūdinantys tezaurai, kurie semantiniui paieškos varikliui garantuoja duomenų paiešką ir duomenų pateikimą skirtingomis kalbomis. „Linked Heritage“ turinys bus konvertuojamas į RDF trigubą formatą, kuris sudaro galimybę išgauti papildomas reikšmes paieškos metu. Vienas su kitu susieti terminai suteiks tikslesnę paiešką ir tinkamesnius bei objektyvesnius paieškos rezultatus. Vertybių aprašus sudarys informacija praturtinti metaduomenys. Bus naudojamas papildomas susiejimo lygis, kuris mažins informacijos praradimus.

Romoje 2011 m. rugsėjo mėnesį vykę tarptautiniai „Linked Heritage“ mokymai yra pirmieji šio projekto mokymai. Jie buvo skirti susipažinti su LIDO standartu, kuris bus naudojamas duomenims persiųsti į „Europeaną“. Mokymų metu buvo pateiktas išsamus LIDO duomenų modelio aprašymas ir jo panaudojimo galimybės. Mokymų dalyviai supažindinti su programine įranga, kuri bus naudojama susiejant ir persiunčiant duomenis. Aptartos pagrindinės duomenų persiuntimo procedūros ir duomenų vientisumo svarba. Dalyviai, koordinuojami NTUA (National Technical University of Athens) komandos, mokymų metu praktiškai išbandė programinę įrangą.

Šių mokymų auditoriją sudarė „Linked Heritage“ projekto partnerių ir duomenų teikėjų atstovai. Mokymų metu taip pat vyko diskusijos politiniais, teisiniais ir techniniais ilgalaikio skaitmeninio kultūros paveldo išsaugojimo klausimais.

 

Ernestas Adomaitis
Lietuvos dailės muziejaus filialo
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus sistemų inžinierius

 

_____________________

Kita susijusi informacija:

Išsamiau apie projektą >

Projekto svetainė http://www.linkedheritage.org/